Извештаји



Изаберите кључну реч:

Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2008. годину
Задатак извештаја о животној средини из 2008. године је да прикаже податке који се односе на: стање и промене у животној средини, спровођење стратегије, Националног програма и акционих планова, санационе планове и других мера, финансирање система заштите животне средине, приоритетне обавезе и мере у области система заштите животне средине, друге податке значајне за управљање природним вредностима и заштитом животне средине.
Извештај о стању земљишта у Републици Србији у периоду 2006-2008. година
Глобални концепт одрживог управљања земљиштем има важну агро-еколошку и социјално-економску димензију, а развијен је као резултат растуће свести о утицају који људске активности имају на животну средину. У циљу очувања земљишта Републике Србије у оквиру интегралног система заштите животне средине прати се стање и начин коришћења земљишта, идентификују се осетњива подручја, одређују се степен и карактеристике загађења. Ова публикација је урађена на основу података из 2009.године.