2015 - Међународна година земљишта

5. децембар - Светски дан земљишта
Одржавајте земљиште живим, заштитите биодиверзитет земљишта
05.12.2020
Да ли знате?
  • Земљиште је живи ресурс, дом за више од 25% биодиверзитета наше планете.
  • Процењује се да је тренутно познато само 1% врста земљишних микроорганизама у поређењу са 80% биљних врста.
  • До 90% живих организама живи или проводи део свог животног циклуса у земљишту.
  • Организми земљишта могу разградити одређене загађиваче.
  • Здрава земљишта су у срцу зеленог договора (Green Deal) за Европу.
Ове године, суочавајући се са све већим изазовима управљања земљиштем, кампања Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO) под називом "Одржавајте земљиште живим, заштитите биодиверзитет земљишта" има за циљ подизање свести о важности одржавања здравих екосистема и добробити људи. Подстичући људе широм света да се активно укључе у унапређење здравља земљишта, кампања такође има за циљ борбу против губитка биодиверзитета земљишта. Ако не будемо брзо деловали, плодност земљишта ће и даље бити под негативним утицајем алармантном брзином, претећи глобалним залихама и безбедности хране.
Обележавајући годишњицу потписивања Париског споразума, француске амбасаде Румуније, Републике Хрватске и Републике Србије организовали су 2. децембра регионални онлајн скуп на тему иницијативе 4/1000 (https://www.4p1000.org/) са преко 90 учесника на коме је учествовао представник Агенције са презентацијом "Статус залиха органског угљеника у земљишту Србије". Органски угљеник у земљишту игра велику улогу у климатским променама представљајући и претњу и прилику да помогне у испуњавању циљева Париског споразума. Више о значају органског угљеника у земљишту можете погледати ОВДЕ.
Обележавајући светски дан земљишта поручујемо: Садржај органске материје у нашим земљиштима опада и потребне су хитне мере за њено очување. Одржимо наша земљишта живим!
Прилог Агенције у Извештају референтног центра за земљиште ЕУ
14.01.2016
Агенција за заштиту животне средине је у сарадњи са Истраживачким Центром Европске Комисије и Европском Агенцијом за животну средину, а у оквиру активности ЕИОНЕТ Националног референтног центра за земљиште, припремила прилог на тему "Flood disaster and contaminated sites in Serbia 2014" који је објављен у оквиру Извештаја "Remediated sites and brownfields. Success stories in Europe" .
Овај документ је објављен на иницијативу ЕИОНЕТ радне групе за контаминиране локалитете и браунфилд локације у оквиру које је Агенција активно радила у 2015. години на прикупљању података и размени информација о загађеним земљиштима, као и информација о различитим случајевима и успешним причама ремедијације локалитета широм Европе.
Овај Извештај је још један допринос обележавању Међународне године земљишта 2015. Његов циљ је да допринесе бољем разумевању потреба санације контаминираних локација и браунфилд рехабилитација које су од суштинског значаја за одрживо управљање и коришћење земљишта, као и да подели најбоље праксе и нове технике у ремедијацији земљишта и управљања контаминираним подручјима.
Кроз прилог Агенције за заштиту животне средине желели смо да подсетимо да су катастрофалне поплаве 2014. године додатно деградирале животну средину. Ово представља опомену да је неопходно обезбедити адекватно управљање и заштиту контаминираних локалитета који представљају стални ризик по здравље људи и животну средину.
Статус земљишних ресурса у свету
18.12.2015

Стање земљишних ресурса се погоршава рапидно услед ерозије земљишта, исцрпљивања хранљивих састојака, губитка органског угљеника, заузимања земљишта изградњом и других претњи, али тај тренд може да се преокрене ако се обезбеди да држава преузме водећу улогу у промовисању праксе одрживог управљања земљиштем и коришћења одговарајућих технологија. Извештај "Статус земљишних ресурса у свету", који је припремио ФАО (Intergovernmental Technical Panel on Soils - ITPS), објављен је током прославе Светског дана земљишта и завршне церемоније обележавања Међународне године земљишту.
Извештај обухвата резултате рада око 200 научника који се баве земљиштем из 60 земаља. Главни извештај, Извод и Брошуру можете преузети овде.
Конференција "Здрава земља за здрав живот Мачве"
11.12.2015
Агенција за заштиту животне средине је поводом Међународне године земљишта и Светског дана земљишта 5. децембра 2015. године учествовала на завршној конференцији "Здрава земља за здрав живот Мачве", која је одржана на Универзитету Сингидунум у просторијама Футура, факутета за примењену екологију.
Презентацију са конференције можете преузети овде.
Публикацију која је штампана овим поводом преузмите овде.
5. децембар - Светски дан земљишта
04.12.2015
Поводом Светског дана земљишта Агенција је спровела анкету на тему:
Колико нам је земљиште важно? Резултате анкете можете погледати овде.
Земљиште представља основ за производњу хране, горива, индустријску производњу, али и за одрживост екосистема и човеков опстанак. За четврину светског биодиверзитета, земљиште представља базу и станиште и као такво захтева једнаку пажњу и заштиту као и друга станишта. Земљиште је важан фактор у спречавању и смањивању последица поплава и суша, али и представља важан фактор у снабдевању чистом водом. Највеће залихе угљеника су управо у земљишту, што може допринети смањењу климатских промена. Одржавање или повећавање земљишта као ресурса је веома битно за задовољење потреба људи за храном, водом и енергијом.
Земљиште је, као ресурс, дуго било запостављено. Нажалост, у прошлости нисмо успевали да објединимо заштиту земљишта са производњом хране, водом, климом, биодиверзитетом и животном средином. Овај тренд мора почети да се мења. Важно је да се заустави даље загађење земљишта и процеси деградације и да почне да се ради на заштити и обнови основних функција земљишта. Светски дан земљишта 5. децембар има за циљ да повеже људе и земљиште и да подигне свест становништва о његовој изузетној важности у нашим животима.
Агенција за заштиту животне средине обележава Светски дан земљишта учествовањем на Конференцији "Здрава земља за здрав живот Мачве" у организацији Уније еколога "УНЕКО".
Научно стручни скуп "Деградација и заштита земљишта"
05.11.2015
На Шумарском факултету Универзитета у Београду одржан је научно стручни скуп "Деградација и заштита земљишта" у организацији Шумарског факултета и Агенције за заштиту животне средине поводом обележавања Међународне године земљишта.
Поздравне говоре су одржали декан Шумарског факултета проф. др. Ратко Ристић, државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић и директор Агенције Филип Радовић који је подсетио да садашња генерација неоправдано троши необновљиве ресурсе наредних генерација и да се мора неодложно приступити изворним принципима одрживог развоја економије. У стручном делу представник Агенције, мр. Драгана Видојевић је одржала презентацију "Животна средина и земљишни ресурси у Србији".
Овде можете преузети презентацију са скупа, Извештај и Закључке скупа.
Ревидирана Светска повеља о земљишту
05.10.2015
Прва Светска повеља о земљишту (World Soil Charter) је формулисана и усвојена од стране земаља чланица FAO на FAO конференцији 1981. године. То је био главни нормативни инструмент договорен са државама чланицама FAO и Глобално партнерство за земљиште (GSP - Global Soil Partnership) је било дужно да промовише њене принципе.
Изазови са којима се суочава свет су постали евидентни и озбиљнији у међувремену и GSP партнери су сматрали да су 13 начела која су набројана у повељи још увек важећа, али је потребно да се ажурирају и ревидирају у светлу нових научних сазнања стечених током протеклих 30 година, нарочито у вези са новим питањима као што су загађење земљишта и последице на животну средину, адаптације на климатске промене и њихово ублажавање, као и утицај урбаног развоја на доступност и функције земљишта.
Међувладин технички панел о земљишту (ITPS) је добио задатак да припреми нову верзију Светске повеље уз консултације у оквиру шире међународне заједнице која се бави земљиштем. Истовремено са 2015. - Међународном годином земљишта, земље чланице током 39. FAO конференције једногласно су подржале нову Светску повељу о земљишту као средство за промовисање и институционализовање одрживог управљања земљиштем на свим нивоима.
Научно стручни скуп "Деградација и заштита земљишта"
30.06.2015

Поводом обележавања међународне године земљишта као и 95. година проучавања шумских земљишта на Шумарском факултету у Београду, Шумарски факултет Универзитета у Београду и Агенција за заштиту животне средине организују једнодневни научно - стручни скуп 05.11.2015. године под називом "Деградација и заштита земљишта", са циљем да се истакне значај земљишта и његових функција за опстанак човечанства.
Више информација о овом скупу погледајте овде.
Међународна конференција "Контаминирани локалитети 2015"
11.06.2015


У периоду 27-29.5.2015. године у Братислави, Словачка, представници Агенције за заштиту животне средине учествовали су на интернационалној конференцији "Контаминирани локалитети 2015" у организацији Словачке Агенције за животну средину.
На конференцији је представљен рад на тему - ПРОЦЕНА И УПРАВЉАЊЕ КОНТАМИНИРАНИМ ЛОКАЛИТЕТИМА У КАТАСТРОФАЛНИМ ПОПЛАВАМА У СРБИЈИ 2014.
Презентацију можете преузети овде.
Учешће на међународном скупу
20.05.2015
Агенција за заштиту животне средине је 12.5.2015. године у Сремским Карловцима учествовала на међународном скупу "Земљиште 2015" у организацији Удружења за уређење и коришћење земљишта и депонија. Представљен је рад на тему "Утицај катастрофалних поплава 2014. године на стање земљишта у Републици Србији".
Презентацију можете преузети овде.