Активности

Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији 2020-2021
Агенција за заштиту животне средине је припремила Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за период 2020-2021. година, у ком су приказани примењени економски инструменти на бази доступних званичних података државних институција и стручних организација. Извештај је намењен креаторима политика, стручним и научним радницима, као и ширем кругу заинтересоване јавности.
Извештај се може преузети ОВДЕ.
Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2019. годину
Агенција за заштиту животне средине је припремила Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2019. годину, у ком су приказани примењени економски инструменти на бази доступних званичних података државних институција и стручних организација. Извештај је намењен креаторима политика, стручним и научним радницима, као и ширем кругу заинтересоване јавности. Извештај можете преузети ОВДЕ
Извештај о економским инструментима за 2018. годину
Извештај приказује примењене економске инструменте за заштиту животне средине у Републици Србији у 2018. години на бази доступних релевантних података и информација, прикупљених кроз Информациони систем заштите животне средине, као и директном сарадњом са релевантним институцијама. Подаци о економским инструментима за заштиту животне средине омогућавају идентификовање и мерење одговора друштва на бригу о животној средини и начин финансирања. На тај начин Извештај постаје важан алат за доносиоце одлука који учествују у планирању и доношењу стратешких докумената заштите животне средине. Очекивани ефекти донетих мера приказаће се у наредним извештајима.
Извештај се може преузети овде.
Трећа радионица за припрему 6. Националног извештаја
Конвенције о биолошкој разноврсности
Агенција за заштиту животне средине одржала је трећу радионицу за израду 6. Националног извештаја Конвенције о биолошкој разноврсности у Кањижи, 26-28. марта 2109. На радионици су учествовали представници министарстава, завода, факултета, управљача заштићених подручја и Националних паркова, као и невладиног сектора. Представљен је низ потенцијалних нових индикатора, међу којима је и Економски инструменти за заштиту природе.
Презентацију можете преузети ОВДЕ.
Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине
у Републици Србији за 2017. годину
Ефикасан систем економских инструмената треба да обезбеди подстицање смањења загађења, а увођење адекватних финансијских механизама да мотивише улагања у животну средину. У том циљу морају се успоставити економски механизми који благовремено и јасно дају сигнале загађивачима и крајњим потрошачима робе и услуга да постоје економске користи од улагања у заштиту животне средине.
Публикација даје приказ економских инструмената за заштиту животне средине у Републици Србији у 2017. години на бази доступних података, што представља индиректно увид у остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима, као што су: Национални програм заштите животне средине, Национална стратегија одрживог развоја и Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине.
Извештај се може преузети овде.
Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2016. годину
Економски инструменти и финансирање заштите животне средине су у неколико стратешких докумената Републике Србије (Национални програм заштите животне средине, Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине и Национална стратегија одрживог развоја) означени као једно од најзначајнијих питања у систему управљања заштитом животне средине. Ово нарочито имајући у виду пројектоване циљеве Републике Србије у вези са европским интеграцијама, процес усаглашавања националног законодавства са прописима Европске уније, тренутно стање инфраструктуре од значаја за област животне средине, стање животне средине, итд. Према званичним проценама, више од 10 милијарди евра је потребно уложити за потпуно усклађивање Србије са стандардима Европске уније у области заштите животне средине. Извештај се може преузети овде.
Годишњи извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији 2016. године даје приказ економских инструмената на бази доступних података, што представља индиректно увид у остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима.
Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2015. годину
Агенција за заштиту животне средине је припремила Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2015. годину. Извештај даје основни приказ колико се улаже у заштиту животне средине, као и колики су економски подстицаји у овој области у 2015. години, а на бази доступних података, што представља индиректно увид у остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима. На овај начин Извештај о економским инструментима постаје важан алат за доносиоце одлука који учествују у планирању и доношењу стратешких докумената заштите животне средине у Републици Србији.
Индикатори приказани у овој публикацији су рађени према индикаторима из "Правилника о Националној листи индикатора заштите животне средине".
Извештај се може преузети овде.
Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2014. годину
Агенција за заштиту животне средине је припремила Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2014. годину. У Извештају су приказани извори финансирања заштите животне средине, примењене накнаде, као и економски подстицаји у овој области у 2014. години. На овај начин Извештај о економским инструментима постаје важан алат за доносиоце одлука који учествују у планирању и доношењу стратешких докумената заштите животне средине у Републици Србији.
Извештај је урађен према важећим индикаторима из "Правилника о националној листи индикатора заштите животне средине":
  • Издаци из буџета за заштиту животне средине
  • Приходи од накнада и такси
  • Средства за субвенције и друге подстицајне мере
  • Међународне финансијске помоћи за област заштите животне средине
  • Инвестиције и текући издаци
Извештај се може преузети овде.