БукаБУКА

Звук је део наше свакодневице. Бука се јавља у животној средини и представља сваки нежељени или штетни звук у спољној средини створен људском активношћу.
Извор буке јесте сваки емитер нежељеног или штетног звука као последица активности људи. То може да буде уређај, средство за рад, саобраћајно средство, инсталација постројења, технолошки поступак, електроакустички уређај…


Извори звука су сви покретни и непокретни објекти који под одређеним околностима генеришу звук. Извори звука могу бити у отвореним и затвореним просторима за спорт, игру, плес, представе, концерте, слушање музике, као и угоститељски објекти, гараже, паркинг простори, мале радионице и друго.
Комунална бука утиче на квалитет живота, реметећи природан ритам рада и одмора док индустријска бука оштећује слух.
Крајем 20. века бука је постала најозбиљнији загађивач који угрожава људе у току рада и одмора, али и успорава раст многих привредних области.
У Републици Србији се доносе многи прописи који дефинишу дозвољени ниво буке у радној и животној средини, ниво комуналне буке као и ниво звучне снаге машина и производа широке потрошње.