Прекорачења


Погледајте још...


Информације о прекорачењима и хаваријама
У складу са Архуском конвенцијом и обавезом обавештавања јавности о резултатима Државних мониторинга квалитета ваздуха и воде, а у циљу остваривања уставног права грађана на здраву животну средину на сајту Агенције се налазе и посебно издвојене :