Архива
Извештај ЕЕА "Ефикасност ресурса и кружна економија у Европи 2019. - још више од мање“ Преглед политика, приступа и циљева 32 европске земље
13.05.2020
Овај извештај Европске агенције за животну средину (ЕЕА) даје преглед и оцену резултата истраживања ЕЕА, у ком су учествовале 32 европске земље Европске мреже за информисање и осматрање о животној средини (Еионет), међу којима је и Република Србија. Извештај се бави политикама и приступима европских земаља за побољшање ефикасности ресурса. Од 2016. године приметан је помак у фокусу политика, од побољшања ефикасности ресурса - до шире перспективе кружне економије. Многи аспекти ова два приступа се преклапају у политикама, као што су управљање отпадом и спречавање отпада, заједно са стратегијама заштите животне средине и одрживог развоја, иновацијским политикама и економским програмима. Очекује се да ће се овај помак у фокусу још више учврстити јер су у овом тренутку у току шире акције ЕУ, посебно са ново усвојеним Акционим планом за кружну економију ЕУ, који је један од кључних делова европског Зеленог споразума.
Истраживање показује недостатак постављених циљева широм Европе, који су потребни за побољшање ефикасности ресурса и покретање кружне економије. Државе учеснице су приметиле да је усвајање националних циљева често политички тешко. Истраживање ЕЕА је такође закључило да ће успостављање јединствених индикатора, који би пратили различите аспекте кружне економије, побољшати усвајање и употребу циљева у овој области, као и информисање о свеобухватнијем систему мониторинга.
Извештај је базиран на истраживању ЕЕА, заснованом на одговорима земаља чланица Еионета, приказаним у публикованим националним профилима country profiles.
Линк публикације овде.
Важно обавештење
07.05.2020
Скупштина Републике Србије је на јучерашњој седници донела Одлуку о укидању ванредног стања која је објављена у Службеном гласнику РС број 65/2020. Њом се укида ванредно стање на територији Републике Србије, проглашено 15. марта 2020. године.
Сходно наведеној Одлуци, Агенција за заштиту животне средине је продужила рок за достављање извештаја за Национални регистар извора загађивања (НРИЗ) и Катастар контаминираних локација (ККЛ) до :
15. јуна 2020. године
Молимо сва правна лица и предузетнике која извештавају ка Националном регистру извора загађивања и Катастру контоманираних локација да податке доставе до назначеног датума.
Подршка за сва ваша питања везана за извештавање за НРИЗ ће бити и даље доступна на следећим бројевима телефона:
  • 064/8348643
  • 064/6592389
  • 064/6592390
као и на адресама електронске поште:
Колеге из подршке редовно одговарају на сва ваша питања. Током периода ванредног стања одговорено је на преко 5000 ваших E-mail порука.
Дан еколога Србије - 6. мај
06.05.2020
Дан еколога Србије обележава се 6. маја акцијама невладиног сектора, образовних и јавних институција, које овим даном промовишу заштиту и унапређење животног амбијента, као и професију.
Екологија представља посебну мултидисциплинарну научну област која је присно повезана првенствено са многим биолошким дисциплинама, али и са другим природнонаучним дисциплинама као што су биогеографија, геологија, геоморфологија, хидрологија, климатологија, педологија, физика, математика, и друштвеним наукама попут социологије, економије, права, политике. С тим у вези, екологија има огроман значај како са фундаменталног, тако и са практичног становишта.
Као природна наука она не сме искључити човека, а као хуманистичка дисциплина не сме бити одвојена од природе. У ствари, екологија својим сазнањима треба да допринесе стварању хуманих услова живота превазилажењем присвајачког односа друштва према природи, који не води рачуна о основном еколошком принципу да у природи постоји еколошка условљеност. Непоштовање овог принципа, нарочито последњих тридесетак година, има за последицу нарушавање еколошке равнотеже доводећи у опасност не само опстанак биљних и животињских врста него и самог човека.
Основна еколошка сазнања о законитостима које владају у простору у коме се одвија живот, као и сазнања о начинима прилагођавања и преживљавања организама, представљају неопходну научну основу за савремену заштиту животне средине. Дакле од степена основних еколошких знања зависи и ефикасност заштите животне средине, па самим тим и будућност савремене цивилизације и квалитет живота генерација које долазе.
Међународни дан подизања свести о штетном утицају буке на здравље
29.04.2020
Свака последња среда у априлу је дан који је посвећен подизању свести о штетности буке на здравље. Прошло је двадесет и четири године од када је утврђен овај дан.
Бука у животној средини јесте нежељени или штетан звук, док штетни ефекти представљају негативан утицај буке на здравље људи. Светска Здравствена Организација (World Health Organisation, WHO) је након дугогодишњих анализа објавила Извештај под називом "Терет болести изазван буком у животној средини" ("Burden of disease from environmental noise") у коме је документовано да бука изазива стрес, омета основне активности попут сна, одмора, рада или учења. Дуже излагање може изазвати озбиљна обољења као што су хипертензија и кардиоваскуларне болести, чак и преурањену смрт.
Европско удружење за акустику (European Acoustics Association, EAA), заједно са Европском Агенцијом за заштиту животне средине (European Environment Agency, ЕЕА) која је у тесној сарадњи са Европском комисијом (European Commission) организују различите манифестације које имају за циљ да укључе све становнике како би проширили своја знања о штетном утицају буке на здравље, али и како би сопственим доприносом побиљшали стање животне средине. Догађаји се организују на улицама, у школама, на факултетима...
22. април је Дан планете Земље
22.04.2020
Први Дан планете Земље обележен је 1970. године. Узнемирени изливањем нафте, смогом и загађеним рекама, двадесет милиона људи је изашло на улице широм света, протестујући због онога што су препознали као еколошку кризу. То је био највећи грађански догађај на планети у то време и приморао је владе на конкретне акције, укључујући доношење закона о животној средини и оснивање агенција за заштиту животне средине. Поред ових практичних резултата, догађај је показао колико се може постићи када се људи окупе и захтевају акцију.
Иако данас доминира извештавање о пандемији новог корона вируса, потреба за предузимањем климатских акција и даље је важна. Наиме, до краја 2020. године, глобална емисија CO2 треба да буде смањена за 7,6% и настави да пада сваке године за исту вредност, како бисмо глобално загревање задржали испод 1,5 °C, према UNEP-овог Извештају о емисијама за 2019. годину.
Дан планете Земље 2020. године није само 50. годишњица обележавања овог дана, већ и четворогодишњица потписивања Париског споразума којим се предузимају акције везане за климатске промене. У време пандемије, која је јасан подсетник на рањивост људи и планете и притом указује на последице занемаривања претњи глобалних размера, морамо се посветити повећању бриге за животну средину и смањивању неконтролисаног наношења штете нашем окружењу.
Важно обавештење
07.04.2020
Агенција за заштиту животне средине ће у периоду ванредног стања наставити да пружа све своје услуге грађанима и сви релевантни подаци о стању животне средине ће и у будућем периоду бити објављивани на Интернет презентацији Агенције.
Због уведеног ванредног стања и настале здравствене кризе у Републици Србији, обавештавамо Вас да се извештајни период за достављање података за Национални регистар извора загађивања (НРИЗ) и Катастар контаминираних локација (ККЛ) продужава до окончања ванредног стања.
У време док траје здравствена опасност, телефонска подршка за НРИЗ ће бити доступна на следећим бројевим телефона:
  • 064/8348644
  • 064/8348643
  • 064/8348625
  • 064/6455852
  • 064/8348622
Молимо Вас да сва питања доставите путем електронске поште. Колеге из подршке редовно одговарају на сва питања.
Email адреса НРИЗ подршке је:
Email адреса ККЛ подршке је:
Поред тога, молимо Вас да уколико извештаје сем у електронској достављате и у папирној форми, исте доставите након завршетка ванредног стања.
Захваљујемо се на разумевању.
Извештај о економским инструментима за 2018. годину
06.04.2020
Извештај приказује примењене економске инструменте за заштиту животне средине у Републици Србији у 2018. години на бази доступних релевантних података и информација, прикупљених кроз Информациони систем заштите животне средине, као и директном сарадњом са релевантним институцијама. Подаци о економским инструментима за заштиту животне средине омогућавају идентификовање и мерење одговора друштва на бригу о животној средини и начин финансирања. На тај начин Извештај постаје важан алат за доносиоце одлука који учествују у планирању и доношењу стратешких докумената заштите животне средине. Очекивани ефекти донетих мера приказаће се у наредним извештајима.
Извештај се може преузети овде.
Загађење реке Пештан
01.04.2020
На територији општине Лазаревац 31. марта дошло је до загађења реке Пештан која се улива у Колубару. Уочена је плава боја у дужини од 2 - 3 км. Одмах по сазнању о загађењу, Агенција за заштиту животне средине је изашла на терен, извршила узорковање воде и обавестила надлежну водопривредну инспекцију.
Након узимања узорака у Националној лабораторији Агенције радиће се анализа општих параметара, укупни и растворени тешки метали као и приоритетне и приоритетно хазардне супстанце. Након урађених анализа Агенција ће обавестити јавност и надлежне органе о резултатима. Такође, у сарадњи са надлежном инспекцијом утврдиће се потенцијални загађивачи ове реке.
Агенција спроводи мониторинг квалитета вода у потпуности усклађен са стандардима Европске уније и годишње изврши анализе преко 250.000 параметара.
Иако смо прилагодили начин рада у складу са ванредном ситуацијом и препорукама Владе Републике Србије, редовно вршимо узорковање воде на улазним профилима у нашу землју као дневним извештајним станицама и нећемо дозволити да било каква загађења прођу недетектована.
Оштро осуђујемо овакве поступке неодговорних појединаца за које смо уверени да ће у најскоријем року бити кажњени на одговарајући начин.
Саопештње - Квалитет ваздуха
29.03.2020
Државна мрежа за мониторинг квалитета ваздуха Агенције за заштиту животне средине детектовала је високе концентрације суспендованих честица PM10 и нешто мање концентрације PM2.5 током ноћи 26./27. марта као и наредна два дана, када су оне бележиле вредности и до 500 µg/m3.
С обзиром на до сада незабележену појаву од успостављања аутоматског мониторинга квалитета ваздуха (2010. године) трагало се за узроком ове појаве. Утврђено је да не постоји ниједан извор емисија на територији Србије и у околним земљама који би могао да узрокује овакве вредности концентрација на толико широком подручју.
Агенција има блиску сарадњу са Европском агенцијом за животну средину из које произилази приступ The Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) Програму Европске уније за осматрање (слике дате доле). Резултати глобалне мреже за праћење транспорта песка на велике удаљености довели су до закључка да је доминантни допринос овој појави био атипичан транспорт огромне количине песка са удаљености више хиљада километара са истока што је последица метеоролошке синоптичке ситуације која је условила да ваздушна маса са истока продре дубоко у централну Европу као и њен и западни-северозападни део.
Сада, 29. марта вредности концентрација суспендованих честица су поново у нормалном опсегу.
Важно обавештење - Саопштење Министарства државне управе и локалне самоуправе
19.03.2020
Овде можете преузети саопштење Министарства државне управе и локалне самоуправе везано за организацију рада за време ванредног стања: