Индикатори буке

Индикатори буке
Индикатори буке се користе у циљу утврђивања стања буке, за процену и предвиђање стања буке, израду стратешких карата буке и планирање мера заштите.
Правилником о националној листи индикатора заштите животне средине ("Службени Гласник" Републике Србије број 37/2011) дефинисана су два индикатора буке:
Назив индикатора: Укупни индикатор буке
Ознака: Lden
Дефиниција и опис индикатора: Lден - Укупни индикатор буке је индикатор који описује ометање буком у временском периоду од 24 часа, за дан-вече-ноћ.
Јединица мере: Децибел (dB(A))
Назив индикатора: Индикатор ноћне буке
Ознака: Lnight
Дефиниција и опис индикатора: Lnight - индикатор ноћне буке је индикатор који описује ометање буком у току ноћи, период од 22 до 6 часова.
Јединица мере: Децибел (dB(A))
Опширније о индикаторима буке можете погледати на посебном порталу Агенције за заштиту животне средине НАЦИОНАЛНА ЛИСТА ИНДИКАТОРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.