Обавештење о објављивању интерног конкурса

Министарство заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине оглашава 12. 02. 2018. године интерни конкурс за доделу средстава за додатноно образовање запослених.
Одлуку о расписивању интерног конкурса можете видети овде, а интерни конкурс овде.

Обавештење о обустави јавног конкурса

Министарство заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине обуставља оглас који је објављен дана 17.01.2018. године.
Обустава ће бити објављена у публикацији Националне службе за запошљавање "Послови" 14. фебруара 2018 године.

ЈАВНИ КОНКУРС

Министарство заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине

оглашава 17. 01. 2018. године

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Орган у коме се радна места попуњавају:
Агенција за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановића 27А

Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за праћење квалитета земљишта,
у звању саветник, Сектор за контролу квалитета и стање животне средине, Одељење за индикаторе, извештавање и информациони систем, Одсек за индикаторе и извештавање, број извршилаца 1.

2. Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Индустрија и примена растварача,
у звању млађег саветника, Сектор за контролу квалитета и стање животне средине, Одељење за Национални регистар извора загађивања, Група за инвентаре загађујућих материја у ваздух, број извршилаца 1.

3. Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Енергетика ,
у звању млађи саветник, Сектор за контролу квалитета и стање животне средине, Одељење за Национални регистар извора загађивања, Група за инвентаре загађујућих материја у ваздух, број извршилаца 1.

Оглашени јавни конкурс можете преузети ОВДЕ.

Напомињемо да кандидати треба да попуне и Изјаву коју могу преузети ОВДЕ.