Serbian Water Quality IndexВода је предуслов живота, стварања и нестајања људске културе

Акумулација Регионалног водосистема Барје

Различити корисници, становништво и индустрија испуштају значајан део претходно коришћене, више или мање загађене, воде у површинске токове умањујући њихов квалитет. Информације о квалитету на основу систематског мониторинга вода Републичког хидрометеоролошког завода Србије, а од 2011. године Агенције за заштиту животне средине, можете добити претрагом на: