Јавне набавке

Јавне набавке
Документ Преузимање
План јавних набавки за 2023. годину - верзија 5
План јавних набавки за 2023. годину - верзија 4
План јавних набавки за 2023. годину - верзија 3
План јавних набавки за 2023. годину - верзија 2
План јавних набавки за 2023. годину - верзија 1
План јавних набавки за 2022. годину - верзија 6
План јавних набавки за 2022. годину - верзија 5
План јавних набавки за 2022. годину - верзија 4
План јавних набавки за 2022. годину - верзија 3
План јавних набавки за 2022. годину - верзија 2
План јавних набавки за 2022. годину - верзија 1
Годишњи план набавки за 2021. годину - измена 6
Годишњи план набавки за 2021. годину - измена 5
Годишњи план набавки за 2021. годину - измена 4
Годишњи план набавки за 2021. годину - измена 3
Годишњи план набавки за 2021. годину - измена 2
Годишњи план набавки за 2021. годину - измена 1
Годишњи план набавки за 2021. годину
Годишњи план набавки за 2020. годину - измена 4 и допуна (нови Закон)
Годишњи план набавки за 2020. годину - измена 3 и допуна (нови Закон)
Годишњи план набавки за 2020. годину - измена 2
Годишњи план набавки за 2020. годину - измена 1
Годишњи план набавки за 2020. годину
Годишњи план набавки за 2019. годину - измена 2
Годишњи план набавки за 2019. годину - измена
Годишњи план набавки за 2019. годину
Годишњи план набавки за 2018. годину
Годишњи план набавки за 2017. годину - измена 2
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Годишњи план набавки за 2017. годину - измена
План набавки за 2017. годину
План набавки за 2016. годину
Годишњи план набавки за 2016. годину - измена
Годишњи план набавки за 2016. годину - измена 2

Назив тендера Почетак тендера Крај тендера
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка услуга мобилне телефоније, фиксне телефоније и интернета (Ознака из Општег речника набавке: 64211000 - Услуге јавне телефоније, 64212000 - Услуге мобилне телефоније, 72400000 - Услуге интернета) ЈНМВ 04/2020
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ИЗМЕНА 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПОЈАШЊЕЊЕ 1 И ИЗМЕНА 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 2
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
11.03.2020. 20.03.2020
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка референтних материјала, гасова, гасних смеса (Ознака из Општег речника набавке: 24110000 - Индустријски гасови, 24315000 - Разне неорганске хемикалије) ЈНМВ 05/2020
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
09.03.2020. 18.03.2020
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Организација и вођење програма медијског догађаја отварања нове лабораторије (Ознака из Општег речника набавке: 79954000 - услуге организовања прослава) ЈНМВ 06/2020
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
05.03.2020. 16.03.2020
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка електричне енергије (Ознака из Општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија) ЈНМВ 03/2020
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 1
ИЗМЕНА 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОДЛУКА ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
10.02.2020. 21.02.2020
ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ: Радови на пресељењу и опремању лабораторије (Ознака из Општег речника набавке: 45000000 - Грађевински радови, 39180000 - Лабораторијски намештај, 24100000 - Гасови) ЈНОП 01/2020
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 3
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 1
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 2
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 3
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 4
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
03.02.2020. 02.03.2020
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка горива за моторна возила (Ознака из Општег речника набавке: 09134200-дизел гориво, 09132000- бензин, 09133000- течни нафтни гас) ЈНМВ 01/2020
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
20.01.2020. 30.01.2020
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Сервисирање и одржавање возила са куповином гума и уградњом резервних делова (Ознака из Општег речника набавке: 50110000 - Услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме) ЈНМВ 02/2020
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
20.01.2020. 27.01.2020
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Поправке и одржавање опреме за теренске и лабораторијске инструменте, обликовано по партијама (Ознака из Општег речника набавки: 38900000 - Разни инструменти за мерење или испитивање, 50000000 - Услуге одржавања и поправки) ЈНМВ 24/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 3
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈЕ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 И 9
02.12.2019. 10.12.2019
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Опрема за узорковање вода и седимената, обликовано по партијама (Ознака из Општег речника набавки: 38900000 - Разни инструменти за мерење или испитивање) ЈНМВ 23/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 1
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 2
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 3
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 5
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 6
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 7
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 8
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 10
28.11.2019. 11.12.2019
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка инструмента за директно одређивање живе без претходне припреме узорака дигестијом, по принципу термалне декомпозиције, амалгамизације и спектрометрије (Ознака из Општег речника набавки: 38300000 - Мерни инструменти) ЈНМВ 21/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
29.10.2019. 07.11.2019
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Потрошни материјали за стандардни и резервни материјал за лабораторијско испитивање воде и ваздуха, обликовано по партијама (Ознака из Општег речника набавки: 24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије; 31710000- Електронска опрема, 15994200- филтер хартија) ЈНМВ 22/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 1
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 2
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 3
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 4
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 5
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 6
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 7
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 8
29.10.2019. 08.11.2019
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Потрошни материјали за потребе теренских, физичко-хемијских и хемијских анализа, обликовано по партијама (Ознака из Општег речника набавки: 38430000 - Апарати за детекцију и анализу, 24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије,19520000 - Производи од пластичних маса, 33790000 - Лабораторијски, хигијенски или фармацеутски предмети од стакла) ЈНМВ 20/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 1
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 2
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 3
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 4
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 5
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 6
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 7
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 8
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 9
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 10
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 11
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 12
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 13
24.10.2019. 06.11.2019
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Набавка анализатора и пратеће опреме за АМСКВ из државне мреже за праћење квалитета ваздуха (Ознаке из Општег речника набавки: 38300000 - Мерни инструменти, 38344000 - Уређаји за праћење загађења) ЈНОП 4/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
10.10.2019. 12.11.2019
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Надградња постојећег катјонског система ICS-1600 и софтвера Chromeleon 6.8 у циљу симултаног одређивања анjона и катјона у узорцима падавина (Ознака из Општег речника набавки: 38432200 - Хроматографи) ППБОП-Д-2/19
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА
27.09.2019. 07.10.2019
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Услуга надоградње информационог система НРИЗ произвођача Emisoft as из Норвешке (Ознака из Општег речника набавки: 72000000 - Услуге информационе технологије: саветодавне услуге, израда апликација, интернет и подршка) ППБОП-У-1/19
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
TENDER DOCUMENTATION
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
DECISION ON AWARDING THE CONTRACT
25.09.2019. 21.10.2019
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Услуга организација прославе 15 година рада Агенције(Ознака из Општег речника набавки: 79954000 - Услуге организовања прослава) ЈНМВ 19/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
19.09.2019. 01.10.2019
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Испитивање јавног мњења у области заштите животне средине (Ознака из Општег речника набавки: 79320000 - Услуге испитивања јавног мњења) ЈНМВ 18/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Обавештење о продужењу рока
Измењена конкурсна документација
ПИТАЊА/ОДГОВОРИ 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.08.2019. 02.09.2019
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка електричне енергије (Ознака из Општег речника набавки: 09310000 - Набавка електричне енергије) ЈНМВ 17/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Обавештење о продужењу рока
Измењена конкурсна документација
19.07.2019. 12.08.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Осигурање возила и запослених (Ознака из Општег речника набавки: 66510000 - Услуге осигурања) ЈНМВ 14А/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.07.2019. 26.07.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Израда пројекта реконструкције у постојећим габаритима, енергетске санације и издавање енергетског пасоша зграде седишта агенције (Ознака из Општег речника набавки: 71240000 - архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања) ЈНМВ 16/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
04.07.2019. 15.07.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Осигурање возила и запослених (Ознака из Општег речника набавки: 66510000 - Услуге осигурања) ЈНМВ 14/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА/ОДГОВОРИ 1
ПИТАЊА/ОДГОВОРИ 2
Одлука о обустави поступка
20.06.2019. 01.07.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Трошкови службених путовања у земљи и иностранству (Ознака из Општег речника набавки: 63510000 - Услуге путничке агенције) ЈНМВ 15/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.06.2019. 25.06.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Услуга поправке и одржавање инструмената у лабораторији обликована у 3 партије (Ознака из Општег речника набавки: 50410000 - Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу) ЈНМВ 5А/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Обавештење о обустави поступка - Партија 1
Одлука о обустави поступка - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
16.05.2019. 24.05.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Апликативна обука за одређивање одабраних параметара из другог пописа супстанци које је потребно пратити у складу са Директивом 2018/840 у узорцима површинских вода (Ознака из Општег речника набавки: 73120000 - Услуге експерименталног развоја) ЈНМВ 13/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.05.2019. 22.05.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка возила (Ознака из Општег речника набавки: 34113300 - теренска возила) ЈНМВ 10А/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.05.2019. 21.05.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Одржавање UPS-а (Ознака из Општег речника набавки: 50312610 - Одржавање опреме за информационе технологије) ЈНМВ 12/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
03.05.2019. 13.05.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Услуге израде грађевинских пројеката (Ознака из Општег речника набавки: 71240000 - архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања) ЈНМВ 11/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
03.05.2019. 13.05.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка возила (Ознака из Општег речника набавки: 34113300) ЈНМВ 10/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Обавештење о продужењу рока
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о обустави поступка
18.04.2019. 30.04.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Услуге одржавања и развоја информационог система базе за квалитет вода за 2019 годину (Ознака из Општег речника набавки: 72260000) ЈНМВ 9/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о обустави поступка
17.04.2019. 25.04.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка горива (Ознака из Општег речника набавки: 09134200-дизел гориво; 09135100-лож уље; 09132000- бензин и 09133000- течни нафтни гас) ЈНМВ 7/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.03.2019. 05.04.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Услуге поправки и одржавања аутомобила (Ознака из Општег речника набавки: 50110000) ЈНМВ 6/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА/ОДГОВОРИ
Обавештење о продужењу рока
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.03.2019. 10.04.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Консултантске услуге (Ознака из Општег речника набавки: 79100000 ) ЈНМВ 8/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.03.2019. 22.03.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Услуга поправке и одржавање инструмената у лабораторији, обликована у 11 партија (Ознака из Општег речника набавки: 50410000 - Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу) ЈНМВ 5/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Обавештење о продужењу рока
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о обустави поступка - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о обустави поступка - Партија 10
Одлука о обустави поступка - Партија 11
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4
Обавештење о обустави поступка - Партија 5
Обавештење о закљученом уговору - Партија 6
Обавештење о закљученом уговору - Партија 7
Обавештење о закљученом уговору - Партија 8
Обавештење о закљученом уговору - Партија 9
Обавештење о обустави поступка - Партија 10
Обавештење о обустави поступка - Партија 11
12.03.2019. 21.03.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Административни материјал (Ознака из Општег речника набавки: Партија 1: Канцеларијски материјал 30190000 - Разна канцеларијска опрема и потрепштине; Партија 2: Тонери за штампаче и фотокопир апарате 30125110 - Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине) ЈНМВ 4/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА/ОДГОВОРИ
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
06.03.2019. 15.03.2019.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Мониторинг квалитета ваздуха - одржавање и надоградња (Ознака из Општег речника набавки: 38432100 - Апарати за анализу гаса; 50413100 - Услуге поправке и одржавања опреме за детекцију гаса; 90731000 Услуге у вези са загађењем ваздуха) ЈН ОП 3/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.02.2019. 11.03.2019.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Грађевински радови на објектима Агенције (Ознака из Општег речника набавки: 45000000-7 Грађевински радови) ЈНОП 2/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.01.2019. 01.03.2019.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Лабораторијска опрема - Аутоматизовани систем за припрему узорака који омогућава пречишћавање узорака за анализу диоксина, фурана, полихлорованих бифенила (PCB) слицних диоксинима и полибромованих бифенил етара (PBDE) (Ознака из Општег речника набавки: 38430000 - 3834400 апарати за детекцију и анализу) ЈНОП 1/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.01.2019. 25.02.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Услуга одржавање софтверских решења информационог система Националног регистра извора загађивања (Ознака из Општег речника набавки: 72220000 - Услуге системског и техничког саветовања, 72312000 - Услуге уноса података, 72315000 - Услуге управљања и подршке мрежама података) ЈНМВ 1/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.01.2019. 06.02.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Остале специјализоване услуге; Партија 1 - усаглашавање постојеће документације система менаџмента Наручиоца - Пословник и Процедуре са захтевима новог издања стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, Партија 2 - еталонирање за инструменте у Калибрационој лабораторији (Ознака из Општег речника набавки: 50433000 - услуге калибрације, DA40 - контрола квалитета) ЈНМВ 12/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Обавештење о продужењу рока
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
23.11.2018. 05.12.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка опреме за лабораторије - Резервни делови и потрошни материјал за инстурменте у Калибрационој лабораторији (Ознака из Општег речника набавки: 38424000 - опрема за мерење и контролу) ЈНМВ 11/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
19.11.2018. 27.11.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Услуге ангажовања консултаната за потребе писања извештаја о биолошкој разноврсности (Ознака из Општег речника набавки: 90713000) ЈНМВ 10/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Обавештење о продужењу рока
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
02.11.2018. 19.11.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Услуге организација семинара унутар Републике Србије за потребе реализације Конвенције о биолошкој разноврсности (Ознака из Општег речника набавки: 79997000) ЈНМВ 9/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измењена конкурсна документација
Одлука о додели уговора
19.10.2018. 30.10.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Основна средства за обављање лабораторијског и теренског испитивања квалитета медија животне средине - воде, ваздуха и земљишта, Разне органске и неорганске хемикалије (Ознака из Општег речника набавки: партија 1: Стандарди за хроматографију и SRM - 24327000; Партија 2: Референтни гасови под притиском - 24315000; Партија 3: Референтне гасне смеше под притиском - 24315000) ЈНМВ 8/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о продужењу рока II
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
19.10.2018. 02.11.2018.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК:Набавка анализатора и пратеће опреме АМСКВ из државне мреже за праћење квалитета ваздуха (Ознака из Општег речника набавки: 38430000 - 3834400 уређаји за мерење загађења) ЈНОП 7/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
12.10.2018. 03.01.2019.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал, хемикалије, алати итд.)(Ознака из Општег речника набавки: 38430000 - Апарати за детекцију и анализу, 24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије, 19520000 - Производи од пластичних маса, 33790000 - Лабораторијски, хигијенски или фармацеутски предмети од стакла) ЈНОП 6/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
29.08.2018. 01.10.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Опрема за заштиту животне средине - Набавка дигестора, лабораторијски намештај(Ознака из Општег речника набавки: 39180000) ЈНМВ 7А/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
24.08.2018. 31.08.2018.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Грађевински радови на инсталацијама хемијске лабораторије (Назив и ознака из Општег речника набаки: 45000000-7 - Грађевински радови) ЈНОП 5/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Обавештење о продужењу рока
Измењена конкурсна документација
02.08.2018. 07.09.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Опрема за заштиту животне средине - Набавка дигестора (Ознака из Општег речника набавки: 39180000) ЈНМВ 7/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о обустави поступка
09.07.2018. 18.07.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Материјали за посебне намене (хемикалије, специјалне хемикалије, органски растварачи итд.) (Назив и ознака из Општег речника набавки: 24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије; 24315000 - Разне неорганске хемикалије; 24327000 - Разне органске хемикалије) ЈНМВ 6/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ 2
Измена конкурсне документације
Одлука о обустави поступка
18.06.2018. 02.07.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка рачунарске и комуникационе опреме (Назив и ознака из Општег речника набавки: 30230000 - рачунарска опрема) ЈНМВ 5/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
01.06.2018. 11.06.2018.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Куповина аутомобила (ознака из Општег речника набавки: 34113300 - теренска возила) ЈН ОП 04/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Обавештење о другом продужењу рока
Обавештење о трећем продужењу рока
Друга измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
12.04.2018. 18.06.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка административног материјала (Назив и ознака из Општег речника набавки: 30192000 - Канцеларијски материјал, разна канцеларијска опрема; 30125110 - Тонери за ласерске чтампаче и телефакс машине) ЈНМВ 4/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне документације
27.03.2018. 11.04.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Услуге поправки и одржавања аутомобила (Назив и ознака из Општег речника набавки: 50112200 - Услуге одржавања аутомобила) ЈНМВ 3/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
09.03.2018. 19.03.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка компримованих гасних смеша (Назив и ознака из Општег речника набавки: 24110000 - Индустријски гасови) ЈНМВ 2/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о наставку поступка јавне набавке
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
05.03.2018. 13.03.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Текуће поправке и одржавање објеката (Назив и ознака из Општег речника набавки: 50800000 - Разне услуге поправке и одржавања) ЈНМВ 1/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
05.02.2018. 13.02.2018.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Набавка резервних делова са уградњом за изабране АМСКВ Државне мреже за праћење квалитета ваздуха и занављање опреме за узорковање ваздуха (ознака из Општег речника набавки: 38432100-Апарати за анализу гаса; 50413100 -Услуге поправке и одржавања опреме за детекцију гаса; 90731000 - Услуге у вези са загађењем ваздуха; 90731800-8 Праћење концентрације суспендованих честица у ваздуху) ЈН ОП 3/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
02.02.2018. 05.03.2018.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Медицинска и лабораторијска опрема (Назив и ознака из Општег речника набавки: 33100000-1 Медицинска опрема) ЈН ОП 2/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације 2
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Одлука о додели уговора
12.01.2018. 19.02.2018.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Извођење грађевинских и грађевинско занатских радова (Назив и ознака из Општег речника набавки: 45000000-7 Грађевински радови) ЈН ОП 1/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
10.01.2018. 12.02.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Остале специјализоване услуге - Еталонирање (Назив и ознака из Општег речника набавки: 50410000 - Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу; ЈНМВ је обликована у 6 партија) ЈНМВ 11а/2017
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора за Партију 1
Одлука о додели уговора за Партију 2
Одлука о додели уговора за Партију 3
Одлука о додели уговора за Партију 4
Одлука о обустави набавке за Партију 5
Одлука о додели уговора за Партију 6
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4
Обавештење о закљученом уговору - Партија 6
06.12.2017. 14.12.2017.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и хемикалије, алат итд.); Јавна набавка је обликована у 13 партија ЈН ОП 3/2017
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измењена конкурсна документација
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Додатна измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о другом продужењу рока
Трећа измењена конкурсна документација
Одлука о додели уговора за Партију 1
Одлука о додели уговора за Партију 2
Обавештење о обустави поступка за Партију 3
Одлука о додели уговора за Партију 4
Одлука о додели уговора за Партију 5
Одлука о додели уговора за Партију 6
Одлука о додели уговора за Партију 7
Одлука о додели уговора за Партију 8
Одлука о додели уговора за Партију 9
Одлука о додели уговора за Партију 10
Одлука о додели уговора за Партију 11
Одлука о додели уговора за Партију 12
Одлука о додели уговора за Партију 13
09.11.2017. 14.12.2017.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Материјали за очување животне средине и науку-набавка резервних делова са уградњом за изабране АМСКВ државне мреже за праћење квалитета ваздуха (Назив и ознака из Општег речника набавки: 38430000 - Апарати за детекцију и анализу) ЈНМВ 06/2017
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
01.11.2017. 10.11.2017.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 6/2017 (интерни број: ЈН МВ 20/2017): Набавка електричне енергије
Обавештење о закљученом уговору
/ /
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Стручне услуге (Апликативна обука за припрему узорака и одређивање полихлорованих диоксина и фурана и PCB-ова сличним диоксинима у узорцима биоте према ODV) ЈНМВ 10/2017
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.10.2017. 6.11.2017.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Текуће поправке и одржавање објеката и опреме (Назив и ознака из Општег речника набавки: 50410000 - Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу; ЈНМВ је обликована у 11 партија) ЈНМВ 19/2017
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о измени конкурсне документације
Обавештење о другом продужењу рока
Обавештење о измени конкурсне документације
Измењена конкурсна документација
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о обустави поступка - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о обустави поступка - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о обустави поступка - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о обустави поступка - Партија 11
25.10.2017. 10.11.2017.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 3/2016 (интерни број: ЈН МВ 13/2017): Набавка услуга мобилне телефоније
Обавештење о закљученом уговору
/ /
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Рачунарска и комуникациона опрема (Назив и ознака из Општег речника набавки: 30230000 - Рачунарска опрема) ЈНМВ 02/2017
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о измени конкурсне документације
Измењена конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.10.2017. 24.10.2017.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Резервни делови опреме и потрошни материјал за инструменате у Калибрационој лабораторији (Назив и ознака из општег речника набавки: 38432100 - Апарати за анализу гаса; 50413100 - Услуге поправке и одржавања опреме за детекцију гаса) ЈНМВ 05/2017
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
08.09.2017. 18.09.2017.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Остале специјализоване услуге - Еталонирање ЈНМВ 11/2017
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
08.09.2017. 18.09.2017.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 7/2016 Партија 29 (интерни број ЈН МВ 12/2017): Услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме
Обавештење о закљученом уговору
/ /
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Медицински и лабораторијски потрошни материјал (хемикалије, референтни материјали, стакло, пластика, филтери и друго) ЈНМВ 04/2017
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА/ОДГОВОРИ
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4
Обавештење о закљученом уговору - Партија 5
Обавештење о закљученом уговору - Партија 6
Обавештење о закљученом уговору - Партија 7
10.08.2017. 21.08.2017.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Компримовани гасови и гасне смеше, примарни референтни гасови сертификовани материјали ЈНМВ 03/2017
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
11.07.2017. 21.08.2017.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка услуга одржавања информационог система - базе за квалитет вода (ознака из Општег речника набавки: 72260000 - услуге повезане са софтвером) ЈНМВ 14/2017
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.06.2017. 07.07.2017.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Штампани материјал и сродни производи (ознака из Општег речника набавки: 22000000) ЈНМВ 16/2017
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.06.2017. 03.07.2017.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом оригиналних резервних делова ЈНМВ 07А/2017
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА/ОДГОВОРИ
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.04.2017. 07.06.2017.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом оригиналних резервних делова ЈНМВ 07/2017
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА/ОДГОВОРИ
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
24.04.2017. 03.05.2017.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 3/2015 (Интерни број ЈНМВ 01/2017): Набавка горива и мазива
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
Обавештење о закљученом уговору - Партија 7
/ /
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Набавка резервних делова са уградњом за изабране АМСКВ државне мреже за праћење квалитета ваздуха и занављање опреме за узорковање ваздуха (ознака из Општег речника набавки: 38432100 - Апарати за анализу гаса; 50413100 - Услуге поправке и одржавања опреме за детекцију гаса; 90731000 - Услуге у вези са загађењем ваздуха; 90731800-8 - Праћење концентрације суспендованих честица у ваздуху; 38432100 - Апарати за анализу гаса) ЈН ОП 01/2017
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.01.2017. 17.02.2017.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Набавка медицинске и лабораторијске опреме (ознака из Општег речника набавки: Партија 1- 38430000 - Апарати за детекцију и анализу, Систем за аутоматску доставу узорака за анализу гасном хроматографијом - аутосамплер; Партија 2 - 38431000 - Апарати за детекцију, Апарат за одређивање укупног органског угљеника и укупног азота у течним и чврстим узорцима;Апарат за одређивање укупних/адсорбованих органских халогенида) ЈН ОП 02/2017
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
06.01.2017. 10.02.2017.
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Пружање консултантских услуга за управљање пројектом "Праћење токова отпада у Републици Србији" (ознака из Општег речника набавки: 79620000 - Услуге обезбеђења радника укључујући рад на одређено време) ПП1.1 - ЈН 6/2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
26.12.2016. /
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Материјали за посебне намене (ознака из Општег речника набавки: Партија 1 - 24324400 - Стандарди за гасну хроматографију; Партија 2 - 38430000 - Потрошни материјал за DIONEX i RADIOMETER; Партија 3 - 33790000 - Лабораторијско стакло) ЈН ОП 02а/2016
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Измена конкурсне документације за Партију 1
Продужење рока
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
03.11.2016. 05.12.2016.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка услуга текуће поправке и одржавање објеката и зграда (ознака из Општег речника набавки: 50800000 - Разне услуге поправке и одржавања) ЈНМВ 08/2016
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
13.09.2016. 22.09.2016.
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Пружање услуга - одржавање базе за квалитет вода (ознака из Општег речника набавки : 7260000 - Услуге повезане са софтвером) ЈНМВ 13/2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
08.09.2016. /
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 7/2016: Набавка услуга одржавања и поправке рачунарске опреме
Обавештење о закљученом уговору
/ /
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Киселине - Медицински и лабораторијски потрошни материјал (ознака из Општег речника набавки: 24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије) ЈНМВ 18/2016
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.08.2016. 07.09.2016.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Материјали за посебне намене
(ознака из О.Р.Н.: Партија 1- 24315000 - Разне неорганске хемикалије, п.а. хемикалије; Партија 2 - 24315000 - Разне неорганске хемикалије, специјалне п.а. хемикалије; Партија 3 - 24324400 - Једињења са азотним функцијама; Партија 4 - 24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије; Партија 5 - 38430000 - Апарати за детекцију и анализу; Партија 6 - 38430000 - Апарати за детекцију и анализу; Партија 7 - 38430000 - Апарати за детекцију и анализу; Партија 8 - 15994200 - Филтер хартија; Партија 9 - 19520000 - Производи од пластичних маса; Партија 10 - 33790000 - Лабораторијски, хигијенски или фармацеутски предмети од стакла) ЈН ОП 02/2016
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Продужење рока
Измењена конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о обустави поступка - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о обустави поступка - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о обустави поступка - Партија 10
Одлука о обустави поступка - Партија 3
Обавештење о обустави поступка - Партија 2
Обавештење о обустави поступка - Партија 3
Обавештење о обустави поступка - Партија 5
Обавештење о обустави поступка - Партија 10
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4
Обавештење о закљученом уговору - Партија 6
Обавештење о закљученом уговору - Партија 7
Обавештење о закљученом уговору - Партија 8
Обавештење о закљученом уговору - Партија 9
18.08.2016. 21.09.2016.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Медицински и лабораторијски материјал ЈНМВ 15/2016
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације 1
Измена конкурсне документације 2
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Одлука о обустави поступка за Партију 1
Одлука о додели уговора за Партију 2
Одлука о додели уговора за Партију 3
Одлука о додели уговора за Партију 4
Обавештење о обустави поступка за Партију 1
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2
Обавештење о закљученом уговору за Партију 4
Обавештење о закљученом уговору за Партију 3
21.07.2016. 01.08.2016.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Стручне услуге - Услуге одржавања и еталонирања опреме у калибрационој лабораторији (ознака из Општег речника набавки: 50410000 - Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу) ЈНМВ 09/2016
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.06.2016. 4.07.2016.
Обавештење о измени уговора
/ /
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Текуће поправке и одржавање објеката и опреме ЈНМВ 04/2016
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Продужење рока
Измена конкурсне документације
Измењена конкурсна документација
Одлука о додели уговора за Партију 1
Одлука о додели уговора за Партију 2
Одлука о додели уговора за Партију 3
Одлука о додели уговора за Партију 4
Обавештење о закљученом уговору - за партију 1
Обавештење о закљученом уговору - за партију 2
Обавештење о закљученом уговору - за партију 3
Обавештење о закљученом уговору - за партију 4
24.05.2016. 06.06.2016.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка резервних делова са уградњом за изабране АМСКВ државне мреже за праћење квалитета ваздуха (ознака из Општег речника набавки: 38432100 - Апарати за анализу гаса; 50413100 - Услуге поправке и одржавања опреме за детекцију гаса; 90731000 - Услуге у вези са загађењем ваздуха) ЈНМВ 17/2016
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
06.04.2016. 14.04.2016.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом оригиналних резервних делова (ознака из Општег речника набавки: 50112200 - Услуге поправки и одржавања аутомобила) ЈНМВ 02/2016
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
31.03.2016. 8.04.2016.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Набавка резервних делова са уградњом за секвенцијалне узоркиваче суспендованих честица на изабраним АМСКВ државне мреже за праћење квалитета ваздуха (ознака из Општег речника набавки: 38344000 - Уређаји за праћење загађења) ЈН ОП 03/2016
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
Продужење рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.02.2016. 08.04.2016.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Гориво за моторна возила (ознака из Општег речника набавки: 09133000 - Нафта и дестилати) ЈНМВ 01/2016
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Продужење рока
Измена конкурсне документације
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.02.2016. 22.02.2016.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Набавка медицинске и лабораторијске опреме(Ознака из Општег речника набавки: Партија 1 - 38430000 -Апарати за детекцију и анализу; Партија 2 - 38431000 -Апарати за детекцију; Партија 3- 31681200 - Електричне пумпе; Партија 4 - 38340000 -Инструменти за мерење количине) ЈН ОП 1/2016
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора за Партију 1
Одлука о додели уговора за Партију 2
Одлука о додели уговора за Партију 3
Одлука о додели уговора за Партију 4
Обавештење о закљученом уговору - за партију 1
Обавештење о закљученом уговору - за партију 2
Обавештење о закљученом уговору - за партију 3
Обавештење о закљученом уговору - за партију 4
10.02.2016. 14.03.2016.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка хемикалија (ознака из Општег речника набавки: Партија 1 - 24315000 - Разне неорганске хемикалије, Партија 2 - 24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије, Партија 3 - 38434560 - Хемијски анализатори) ЈНМВ 23/2015
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2
Одлука о додели уговора за Партију 2
Одлука о обустави поступка за Партију 1
Одлука о обустави поступка за Партију 3
Обавештење о обустави поступка за Партију 1
Обавештење о обустави поступка за Партију 3
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
14.12.2015. 22.12.2015.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка - Кивете, сензори и раствори за лабораторију за испитивање вода и седимената ЈНМВ 22/2015
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.12.2015. 16.12.2015.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка резервних делова и потрошног материјала за лабораторијску опрему ЈНМВ 21/2015
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.12.2015. 16.12.2015.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка екстра чистих гасова за лабораторију (ознака из Општег речника набавки: Партија 1 - 24110000 - индустријски гасови, Партија 2 - 24324400 - једињења са азотним функцијама) ЈНМВ 16/2015
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1
Измена конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора за Партију 1
Одлука о додели уговора за Партију 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
3.12.2015. 14.12.2015.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Сервисирање и одржавање опреме за испитивање квалитета вода (ознака из Општег речника набавки: 50410000 - Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу; 38000000 - Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара)) ЈНМВ 19/2015
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока 2
Одлука о додели уговора за Партију 1
Одлука о додели уговора за Партију 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
9.11.2015. 23.11.2015.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка хемикалија (ознака из Општег речника набавки: Партија 1 - 24315000 - Разне неорганске хемикалије; Партија 2 - 24315000 - Разне неорганске хемикалије; Партија 3 - 24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије; Партија 4 - 24315000 - Разне неорганске хемикалије; Партија 5 - 38434560 - Хемијски анализатори; Партија 6 - 24315000 - Разне неорганске хемикалије; Партија 7 - 24327000 - Разне органске хемикалије) ЈНМВ 17/2015
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Одлука о додели уговора за Партију 1
Одлука о додели уговора за Партију 4
Одлука о додели уговора за Партију 6
Одлука о додели уговора за Партију 7
Одлука о обустави поступка за Партију 2
Одлука о обустави поступка за Партију 3
Одлука о обустави поступка за Партију 5
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4
Обавештење о закљученом уговору - Партија 6
Обавештење о закљученом уговору - Партија 7
9.11.2015. 18.11.2015.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка опреме за контролу потрошње хемикалија, узорковање и испитивање квалитета вода (ознака из Општег речника набавки: 38500000 - Апарати за проверу и испитивање) ЈНМВ 14/2015
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о обустави поступка за Партију 1
Одлука о додели уговора за Партију 2
Обавештење о закљученом уговору
2.11.2015. 10.11.2015.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме (ознака из Општег речника набавки: 50410000 - Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу) ЈНМВ 18/2015
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора за Партију 1
Одлука о додели уговора за Партију 2
Одлука о додели уговора за Партију 3
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
2.11.2015. 12.11.2015.
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Пружање услуга софтверске надоградње новим компонентама информационог система - базе за квалитет вода (ознака из Општег речника набавки : 7260000 - Услуге повезане са софтвером) ЈНПП 02/2015
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
30.10.2015.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Рачунарска и комуникациона опрема (назив и ознака из Општег речника набавки: 30230000 - Рачунарска опрема) ЈНМВ број 12/2015
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Обавештење о измени конкурсне документације
Измењена конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о закљученом уговору
1.10.2015. 13.10.2015.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 1/2014: Набавка услуга мобилне телефоније
Обавештење о закљученом уговору
/ /
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка потрошног материјала за лабораторију (ознака из Општег речника набавки: Партија 1: шифра из О.Р.Н. је:19520000 -Производи од пластичних маса; Партија 2: шифра из О.Р.Н. је:33790000 -Лабораторијски, хигијенски или фармацеутски предмети од стакла; Партија 3: шифра из О.Р.Н. је: 15994200 -Филтер хартија; Партија 4: шифра из О.Р.Н. је: 19520000 -Производи од пластичних маса; Партија 5: шифра из О.Р.Н. је: 19520000 -Производи од пластичних маса) ЈН МВ број 13/2015
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Обавештење о продужењу рока
Продужење рока
Измена конкурсне документације
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ 1
Обавештење о другом продужењу рока
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ 2
Обавештење о измени конкурсне документације
Обавештење о трећем продужењу рока
Измењена конкурсна документација - са укљученим појашњењима
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о измени конкурсне документације
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4
Обавештење о закљученом уговору - Партија 5
27.8.2015. 14.9.2015.
ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ: Набавка лабораторијске опреме (ознака из Општег речника набавки: Партија 1: шифра из О.Р.Н. је:38434000 -Анализатори; Партија 2: шифра из О.Р.Н. је:38434000 -Анализатори; Партија 3: шифра из О.Р.Н. је: 38432210 -Гасни хроматографи) ЈН ОП број 03/2015
ПОЗИВ
Обавештење о измени конкурсне документације
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
19.8.2015. 21.9.2015.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Одржавање рачунарске и комуникационе опреме (ознака из Општег речника набавки: Одржавање и поправка рачунарске опреме - шифра из О.Р.Н. је: 50300000) ЈНМВ број 11/2015
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Продужење рока
Измена конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору
17.8.2015. 31.8.2015.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка хемикалија за HACH DR 2800 и стандардних раствора (ознака из Општег речника набавки: 24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије) ЈНМВ број 10/2015
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Продужење рока 1
Измена конкурсне документације
Продужење рока 2
ПИТАЊА/ОДГОВОРИ
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
12.8.2015. 31.8.2015.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка заменске опреме у Калибрационој лабораторији ЈНМВ број 08/2015
ПОЗИВ
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.7.2015. 4.8.2015.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом оригиналних резервних делова (ознака из Општег речника набавки : 50112200 - Услуге поправки и одржавања аутомобила) ЈНМВ број 06/2015
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Продужење рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Делимично поништење поступка
Обавештење о закљученом уговору
17.6.2015. 1.7.2015.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Израда система за центрани развод специјалних гасова, са пратећом документацијом за лабораторије Агенције за заштиту животне средине (ознака из Општег речника набавки : 51120000 - Услуге инсталирања машнске опреме) ЈНМВ број 07/2015
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Закључење уговора
16.6.2015. 23.6.2015.
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Пружање услуга организација радионице за повећање способности за оператере за коришћења софтвера за извештавање, имплементације информационог и географског информационог система као и радионице за повећање способности за релевантне државне институције и друге интересне стране у оквиру пројекта "Праћење токова отпада у Републици Србији" (ознака из Општег речника набавки : 72000000 - Услуге информационе технологије: саветодавне услуге, израда апликација, интернет и подршка)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Обавештење о закљученом уговору
3.6.2015. 4.6.2015.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Узорковање земљишта (ознака из Општег речника набавки : 90732000 - Услуге у вези са загађењем земљишта) ЈНМВ број 05/2015
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА/ОДГОВОРИ и ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Одлука о додели уговора за партију 1
Одлука о додели уговора за партију 2
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
3.6.2015. 11.06.2015.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Рачунарска и комуникациона опрема (ознака из Општег речника набавки : 30230000 - Рачунарска опрема) ЈНМВ број 04/2015
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
14.05.2015. 24.05.2015.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Интернет подршка (ознака из Општег речника набавки : 72400000 - Услуге интернета) ЈНМВ број 03/2015
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ 1
Измена конкурсне документације
Продужење рока
Обавештење о закљученом уговору
22.04.2015. 04.05.2015.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Гориво за моторна возила (Нафта и дестилати, шифра из О.Р.Н. је: 09133000) ЈНМВ број 02/2015
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Обавештење о закључењу уговора
Обавештење о закљученом уговору
9.04.2015. 20.04.2015.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка примарних референтних гасова и сертификованих гасних смеса за калибрацију (ознака из Општег речника набавки : 24100000 - Гасови) ЈНМВ број 01/2015
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Продужење рока
Измена конкурсне документације
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
3.4.2015. 16.4.2015.
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Пружање услуге имплементације информационог и географског информационог система у оквиру пројекта "Праћење токова отпада у Републици Србији" (ознаке из Општег речника набавки : 72000000 - Услуге информационе технологије: саветодавне услуге, израда апликација, интернет и подршка) ЈН ОП 05/2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА
2.2.2015. 18.2.2015.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка хемикалија и лабораторијских материјала (Основне неорганске и органске хемикалије, шифра из О.Р.Н. је: 24300000) ЈНМВ број 15/2014
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Продужење рока
Измена конкурсне документације
28.11.2014. 5.12.2014.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Гориво за моторна возила (Нафта и дестилати, шифра из О.Р.Н. је: 09133000) ЈНМВ број 14/2014
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Продужење рока
Измена конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2
21.11.2014. 1.12.2014.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Пружање услуга имплементације информационог и географског информационог система у оквиру пројекта "праћење токова отпада у републици србији" ЈН ОП 05/2014
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Новембар 2014. Јануар 2015.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Сервисирање аналитичких инструмената са уградњом потребних резервних делова и материјала ЈНМВ број 11/2014
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
07.11.2014. 14.11.2014.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка лабораторијске опреме (ознака из Општег речника набавки: 38000000 - Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара)) ЈН ОП 03/2014
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације 1
Измена конкурсне документације 2
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
28.10.2014. 26.11.2014.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Одржавање и сервисирање опреме - набавка потрошног материјала и резервних делова у хемијској лабораторији са уградњом (ознака из Општег речника набавки: 38000000 - Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара)) ЈН ОП 04/2014
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ 1
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ 2
Измена конкурсне документације 1
Измена конкурсне документације 2
Измена конкурсне документације 3
Продужење рока
19.9.2014. 27.10.2014.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавке хемикалија и лабораторијских материјала (ознака из Општег речника набавки: Основне неорганске и органске хемикалије - Шифра 24300000) ЈНМВ број 03/2014
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ 1
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ 2
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ 3
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ 4 - 10
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ 11 - 16
Продужење рока
Измена конкурсне документације
21.8.2014. 1.9.2014.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка материјала за канцеларијско пословање (ознака из Општег речника набавки: Канцеларијске машине, опрема и залихе осим рачунара, штампача и намештаја - Шифра 30100000) ЈНМВ број 10/2014
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
Продужење рока
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Обавештење о закљученом уговору
15.7.2014. 28.7.2014.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Одржавање рачунарске и комуникационе опреме (ознака из Општег речника набавки: Одржавање и поправка рачунарске опреме - Шифра из О.Р.Н. је: 50312000) ЈНМВ број 12/2014
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
Продужење рока
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Обавештење о закљученом уговору
10.7.2014. 24.7.2014.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Рачунарска и комуникациона опрема (ознака из Општег речника набавки: Рачунарска опрема - Шифра 30230000) ЈНМВ број 07/2014
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
Продужење рока
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Обавештење о закљученом уговору
23.6.2014. 30.6.2014.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка ХТЗ опреме ЈНМВ број 06/2014
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
Продужење рока
Обавештење о закључењу уговора
3.6.2014. 17.6.2014.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Гориво за моторна возила ЈНМВ број 08/2014
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
Продужење рока
Обавештење о закљученом уговору
27.5.2014. 4.6.2014.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Пружање услуга интернет подршке (ознака из Општег речника набавки: Провајдерске услуге - Шифра 72410000) ЈН МВ број 13/2014
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације 2
Продужење рока
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ 2
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ 3
Обавештење о закљученом уговору
12.5.2014. 21.5.2014.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Резервни делови са уградњом за уређаје у Калибрационој лабораторији (Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара) - Шифра 38000000) ЈНМВ број 02/2014
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Обавештење о закљученом уговору
13.3.2014. 21.3.2014.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Извођење машинских и антикорозивних радова на заштитним оградама аутоматских станица за мониторинг квалитета ваздуха на 37 локација на територији Републике Србије ЈНМВ број 04/2014
ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.2.2014. 26.2.2014.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Пружање консултантских услуга за управљање пројектом "Праћење токова отпада у Србији" ЈН О.П. број 01/2014
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
04.02.2014. 06.03.2014.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Гориво за моторна возила ЈНМВ број 12/2013
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
Продужење рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.12.2013. 27.12.2013.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Резервни делови за лабораторијске инструменте, са уградњом ЈНМВ број 08/2013
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
Продужење рока
Одлука о додели уговора по партијама
Обавештење о закљученом уговору
13.12.2013. 23.12.2013.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Рачунарска и телекомуникациона опрема ЈНМВ број 11/2013
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА - ОДГОВОРИ
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Продужење рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.11.2013. 03.12.2013.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Референтни материјали ЈНМВ број 9/2013
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.11.2013. 29.11.2013.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Извођење грађевинско - занатских радова реконструкције зграде ЈНМВ број 10/2013
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.11.2013. 28.11.2013.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Спектрофотометар портабл ЈНМВ број 07/2013
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закључењу уговора
07.11.2013. 15.11.2013.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Сервис возила ЈНМВ број 06/2013
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Обавештење о закљученом уговору
04.11.2013. 12.11.2013.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Спекрофотометар Hach Lange DR5000 UV/VIS ЈНМВ број 05/2013
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о обустави
15.10.2013. 24.10.2013.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Основне неорганске и органске хемикалије ЈНМВ број 04/2013
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Питање / Одговор
Обавештење о закљученом уговору
11.10.2013. 18.10.2013.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Резервне компоненте аутоматских мониторинг станица квалитета ваздуха (амскв) са услугом сервисирања и одржавања ЈН О.П. 02/2013
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне документације
Трећа измена конкурсне документације
Продужење рока за подношење понуда
Друго продужење рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о обустави поступка
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Решење о усвајању захтева за заштиту права
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву
Обавештење о закљученом уговору
09.08.2013. 09.09.2013.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Пружања услуге интернет подршке ЈН МВ 03/2013
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена - Конкурсна документација
Измена - Модел уговора
Продужење рока за подношење конкурсне документације
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Поступак ЈНМВ 03/2013 је У ЦЕЛИНИ ПОНИШТЕН
09.08.2013. 19.08.2013.