Информације

Варијабилност и промена климе
Клима је основни природни ресурс. Клима је "продукт" климатског система. Климатски систем је сложени динамички систем кога чине атмосфера, хидросфера, литосфера, криосфера, биосфера и њихове међусобне интеракције.

Клима се обично дефинише као просечно стање атмосфере за одређени временски интервал и најчешће за одређену географску област. Опис просечног стања атмосфере подразумева широк опсег променљивих (атмосферски притисак, температура ваздуха, облачност, падавине, сунчево зрачење, ветар, ...). Температура и падавине су најважнији климатски елементи.

У климатском систему постоји мноштво процеса. За њихову реализацију потребна је енергија. Главни извор енергије је Сунце. Кроз утицај Сунца на процесе у климатском систему Сунце утиче и на климу уопште. Од значаја за климу су и параметри ротације Земље, расподела-положај копна и океана, топографија и састав атмосфере и океана. Ово мноштво фактора условљава природну варијабилност климе. Како су дефинисане и због чега настају промене климе можете сазнати овде.
Промене температуре ваздуха на глобалном нивоу, северној хемисфери и на подручју Београда
Одступања средње годишње температуре ваздуха, од нормале за период 1961-1990, на глобалном нивоу и северној хемисфери можете погледати овде, а промене температуре ваздуха на подручју Београда можете погледати овде.
Промене температуре ваздуха и количина падавина у Србији у периоду 1951-2005
Промена климе је глобалан процес. За анализу одраза овог процеса на поједина регионална подручја неопходно је располагати резултатима дугогодишњих метеоролошких мерења. Систематска метеоролошка мерења на подручју Србије имају дугу традицију. Захваљујући резултатима метеоролошких мерења у мрежи Главних метеоролошких станица Републичког хидрометеоролошког завода урађена је анализа вредности температуре ваздуха и падавина у периоду 1951 - 2005, чије резултате можете погледати овде.
Колико нам се мења клима, каква ће бити наша будућа клима?
С обзиром на могуће последице промене климе на живи свет и људско друштво разумљиво је интересовање за процену будућих климатских услова. О тенденцијама основних климатских елемената и проценама будуће климе на нашем подручју више можете сазнати из стручног рада КОЛИКО НАМ СЕ МЕЊА КЛИМА, КАКВА ЋЕ БИТИ НАША БУДУЋА КЛИМА ?
Оцена климе 2005. у Србији
О основним климатским условима током 2005. године у Србији можете сазнати овде.