Полен

Подаци о алергеном полену


Набавите на Google Play Концентрације алергеног полена у ваздуху прате се на 26 мерних места у оквиру Државне мреже за мониторинг полена, у периоду од почетка фебруара до краја октобра, док траје полинација у нашим климатским условима.

Квалитативно и квантитативно одређивање алергеног полена у ваздуху ради се мануелном методом, те су приказани подаци за претходну недељу са прогнозом кретања концентрације у текућој недељи.

Поштовани корисници, сезона емитовања и праћења алергеног полена је отпочела 1.2.2021. године.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ТИМОК
Сремска 13, 19000 Зајечар

ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР
Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар

ЕНОЛОШКА СТАНИЦА
Хероја Пинкија 49, Вршац

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ
Николе Пашића 1, 34000 Крагујевац

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК
Краља Петра И бр 8, 32000 Чачак

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ
Војводе Путника 2, 37000 Крушевац

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ
Јована Јанковића Лунге 1, 18500 Врање

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ
Булевар Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА
Змај Јовина 30, 24000 Суботица

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНА КУЛА
Лењинова 11, 25230 Кула

ГРАДСКА УПРАВА НОВИ ПАЗАР
Стевана Немање 2, 36300 Нови Пазар

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОКАНАЛ
Данила Киша 8а, Бечеј

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО
Слободана Пенезића 16, 36000 Краљево

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Универзитет у Новом Саду
Департман за биологију и екологију
Трг Доситеја Обрадовића 3, 21102 Нови Сад

ДОМ ЗДРАВЉА Др МИЛЕНКО МАРИН
Болничка 65, 15300 Лозница

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО
Вука Караџића 8, 13000 Панчево

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Руже Јовановића 27а, 11000 Београд

БРЕЗА
БРЕСТ
ГРАБ
ЈАВОР
ЈАСЕН
ТИСА/ЧЕМПР.
ТОПОЛА
ХРАСТ
ВРБА
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
БРЕЗА
ВРБА
ГРАБ
ЈАВОР
ЈАСЕН
ЛЕСКА
ТИСА/ЧЕМПР.
ТОПОЛА
ХРАСТ
БРЕСТ
ЧЕТИНАРИ
ЈОВА
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
5.04.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
5.04.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
5.04.
БРЕЗА
ГРАБ
ТИСА/ЧЕМПР.
ТОПОЛА
ХРАСТ
ЧЕТИНАРИ
БРЕСТ
ЈАСЕН
ВРБА
ЈОВА
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
КИСЕЛИЦЕ
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
БРЕЗА
БРЕСТ
ВРБА
ЈАВОР
ЈАСЕН
ПЛАТАН
ТИСА/ЧЕМПР.
ХРАСТ
ЧЕТИНАРИ
БУКВА
ТОПОЛА
ЛЕСКА
ГРАБ
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
5.04.
6.04.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
5.04.
6.04.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
5.04.
6.04.
БРЕСТ
ЈАВОР
ЈАСЕН
ЈОВА
ЛЕСКА
ТИСА/ЧЕМПР.
ТОПОЛА
ВРБА
ГРАБ
БРЕЗА
ЧЕТИНАРИ
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
КОПРИВА
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
ТРАВЕ
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
ВРБА
ЈАВОР
ЈАСЕН
ТИСА/ЧЕМПР.
ТОПОЛА
БРЕЗА
БРЕСТ
ГРАБ
ЈОВА
ПЛАТАН
ЛЕСКА
ЧЕТИНАРИ
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
5.04.
ШТИРЕВИ/ПЕПЕЉУГЕ
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
5.04.
ТРАВЕ
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
5.04.
ВРБА
ГРАБ
ЈАВОР
ЈАСЕН
ЈОВА
ЛЕСКА
ОРАХ
ТИСА/ЧЕМПР.
ТОПОЛА
ХРАСТ
БРЕЗА
БРЕСТ
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
ТРАВЕ
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
БРЕСТ
ГРАБ
ЈАСЕН
ТОПОЛА
ЈОВА
ЛЕСКА
БРЕЗА
ТИСА/ЧЕМПР.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
БРЕЗА
БРЕСТ
ВРБА
ГРАБ
ЈАВОР
ЈАСЕН
ЈОВА
ТИСА/ЧЕМПР.
ТОПОЛА
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
5.04.
6.04.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
5.04.
6.04.
ТРАВЕ
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
5.04.
6.04.
БРЕЗА
БРЕСТ
ВРБА
ЈАВОР
ЈАСЕН
ЈОВА
ЛЕСКА
ТИСА/ЧЕМПР.
ТОПОЛА
ГРАБ
ПЛАТАН
ЧЕТИНАРИ
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
5.04.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
5.04.
ТРАВЕ
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
5.04.
ТИСА/ЧЕМПР.
БРЕСТ
ЈАВОР
ЈАСЕН
ТОПОЛА
ВРБА
БРЕЗА
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
БРЕЗА
БРЕСТ
ВРБА
ГРАБ
ЈАВОР
ЈАСЕН
ТИСА/ЧЕМПР.
ТОПОЛА
ХРАСТ
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
БРЕЗА
БРЕСТ
ВРБА
ГРАБ
ЈАВОР
ЈАСЕН
ТИСА/ЧЕМПР.
ТОПОЛА
ХРАСТ
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
БРЕЗА
ВРБА
ГРАБ
ЈОВА
ЛЕСКА
ПЛАТАН
ТИСА/ЧЕМПР.
ТОПОЛА
ЈАВОР
ЈАСЕН
БРЕСТ
ХРАСТ
ЧЕТИНАРИ
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
КОПРИВА
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
ВРБА
ЈАВОР
ЈАСЕН
ЈОВА
ЛЕСКА
ТИСА/ЧЕМПР.
ТОПОЛА
БРЕСТ
ГРАБ
БРЕЗА
ПЛАТАН
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
ЈАСЕН
ТОПОЛА
БРЕЗА
ПЛАТАН
ТИСА/ЧЕМПР.
ВРБА
ХРАСТ
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
БРЕЗА
ВРБА
ЈАВОР
ЈАСЕН
ТИСА/ЧЕМПР.
ТОПОЛА
ХРАСТ
ГРАБ
ПЛАТАН
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
БРЕЗА
БРЕСТ
ВРБА
ЈАВОР
ЈАСЕН
ТИСА/ЧЕМПР.
ТОПОЛА
ХРАСТ
ГРАБ
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
БРЕСТ
ЈАВОР
ЈАСЕН
ТИСА/ЧЕМПР.
ТОПОЛА
ВРБА
ЈОВА
БРЕЗА
ГРАБ
ЛЕСКА
ПЛАТАН
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
БРЕСТ
ВРБА
ЈАВОР
ЈАСЕН
ЈОВА
ТИСА/ЧЕМПР.
ТОПОЛА
БРЕЗА
ГРАБ
ХРАСТ
ЛЕСКА
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
БРЕЗА
БРЕСТ
ВРБА
ГРАБ
ЛЕСКА
ТОПОЛА
ТИСА/ЧЕМПР.
ЈАСЕН
ЈОВА
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
ТРАВЕ
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
БРЕЗА
БРЕСТ
ВРБА
ЈАВОР
ЈАСЕН
ЈОВА
ТИСА/ЧЕМПР.
ТОПОЛА
ГРАБ
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
5.04.
КОПРИВА
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
5.04.
ТРАВЕ
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
5.04.
БРЕСТ
ВРБА
ГРАБ
ЈАВОР
ЈАСЕН
ЈОВА
ТИСА/ЧЕМПР.
ТОПОЛА
БРЕЗА
ЛЕСКА
ПЛАТАН
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
ТРАВЕ
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
ВРБА
ГРАБ
ЈАВОР
ЈАСЕН
ЈОВА
ТИСА/ЧЕМПР.
ТОПОЛА
БРЕСТ
БРЕЗА
КОПРИВИЋ
ХРАСТ
ЧЕТИНАРИ
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
БРЕСТ
ГРАБ
ЈАВОР
ЈАСЕН
ПЛАТАН
ТИСА/ЧЕМПР.
ТОПОЛА
ХРАСТ
БРЕЗА
ВРБА
ЈОВА
ЧЕТИНАРИ
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
ТРАВЕ
29.03.
30.03.
31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.


Стари приказ података о алергеном полену