Полен

Подаци о алергеном полену

Набавите на Google Play Концентрације алергеног полена у ваздуху прате се на 26 мерних места у оквиру Државне мреже за мониторинг полена, у периоду од почетка фебруара до краја октобра, док траје полинација у нашим климатским условима.

Квалитативно и квантитативно одређивање алергеног полена у ваздуху ради се мануелном методом, те су приказани подаци за претходну недељу са прогнозом кретања концентрације у текућој недељи.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ТИМОК
Сремска 13, 19000 Зајечар

ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР
Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар

ЕНОЛОШКА СТАНИЦА
Хероја Пинкија 49, Вршац

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ
Николе Пашића 1, 34000 Крагујевац

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК
Краља Петра И бр 8, 32000 Чачак

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ
Војводе Путника 2, 37000 Крушевац

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ
Јована Јанковића Лунге 1, 18500 Врање

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ
Булевар Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА
Змај Јовина 30, 24000 Суботица

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНА КУЛА
Лењинова 11, 25230 Кула

ГРАДСКА УПРАВА НОВИ ПАЗАР
Стевана Немање 2, 36300 Нови Пазар

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОКАНАЛ
Данила Киша 8а, Бечеј

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО
Слободана Пенезића 16, 36000 Краљево

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Универзитет у Новом Саду
Департман за биологију и екологију
Трг Доситеја Обрадовића 3, 21102 Нови Сад

ДОМ ЗДРАВЉА Др МИЛЕНКО МАРИН
Болничка 65, 15300 Лозница

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО
Вука Караџића 8, 13000 Панчево

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Руже Јовановића 27а, 11000 Београд

БРЕЗА
БУКВА
ВРБА
ДУД
ЈАВОР
ТИСА/ЧЕМПР.
ХРАСТ
ЧЕТИНАРИ
ЛИПА
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
БОКВИЦА
КИСЕЛИЦЕ
КОНОПЉЕ
КОПРИВА
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ТРАВЕ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ОРАХ
ТИСА/ЧЕМПР.
ЧЕТИНАРИ
БУКВА
ЛИПА
БРЕЗА
ПЛАТАН
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
1.06.
КОПРИВА
КОНОПЉЕ
БОКВИЦА
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
1.06.
ТРАВЕ
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
1.06.
ЧЕТИНАРИ
ТИСА/ЧЕМПР.
БУКВА
ЛИПА
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
1.06.
2.06.
БОКВИЦА
КИСЕЛИЦЕ
КОПРИВА
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
1.06.
2.06.
ТРАВЕ
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
1.06.
2.06.
БРЕЗА
БУКВА
ГРАБ
ДУД
ЈАСЕН
ЧЕТИНАРИ
ТИСА/ЧЕМПР.
ЛИПА
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
БОКВИЦА
КОПРИВА
КИСЕЛИЦЕ
КОНОПЉЕ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ТРАВЕ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ДУД
ЈОВА
ЛИПА
ОРАХ
ПЛАТАН
ТИСА/ЧЕМПР.
ХРАСТ
ЧЕТИНАРИ
БРЕЗА
ВРБА
ГРАБ
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
1.06.
КОНОПЉЕ
КОПРИВА
БОКВИЦА
АМБРОЗИЈА
ШТИРЕВИ/ПЕПЕЉУГЕ
КИСЕЛИЦЕ
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
1.06.
ТРАВЕ
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
1.06.
БУКВА
ВРБА
ДУД
ЛИПА
ЧЕТИНАРИ
ЈАВОР
ТИСА/ЧЕМПР.
ХРАСТ
ОРАХ
БРЕЗА
ГРАБ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
БОКВИЦА
КИСЕЛИЦЕ
КОНОПЉЕ
КОПРИВА
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ТРАВЕ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ЈАВОР
ОРАХ
ЧЕТИНАРИ
ВРБА
ЛИПА
ТИСА/ЧЕМПР.
ХРАСТ
БРЕЗА
ПЛАТАН
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
КОПРИВА
ПЕЛИН
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ЧЕТИНАРИ
БУКВА
ОРАХ
ДУД
БРЕСТ
ТОПОЛА
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
БОКВИЦА
КОПРИВА
КИСЕЛИЦЕ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ТРАВЕ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ДУД
ПЛАТАН
ТИСА/ЧЕМПР.
ХРАСТ
ЧЕТИНАРИ
ВРБА
ЛИПА
БРЕЗА
ОРАХ
ГРАБ
ЈОВА
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
1.06.
2.06.
КИСЕЛИЦЕ
КОПРИВА
ШТИРЕВИ/ПЕПЕЉУГЕ
БОКВИЦА
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
1.06.
2.06.
ТРАВЕ
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
1.06.
2.06.
БРЕЗА
ТИСА/ЧЕМПР.
ЧЕТИНАРИ
ДУД
ЛИПА
ГРАБ
ЈОВА
ХРАСТ
ОРАХ
ПЛАТАН
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
1.06.
КОПРИВА
КИСЕЛИЦЕ
ШТИРЕВИ/ПЕПЕЉУГЕ
БОКВИЦА
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
1.06.
ТРАВЕ
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
1.06.
ДУД
ЛИПА
ТИСА/ЧЕМПР.
ЧЕТИНАРИ
БУКВА
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
КИСЕЛИЦЕ
КОПРИВА
БОКВИЦА
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ТРАВЕ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ЛИПА
ТИСА/ЧЕМПР.
ХРАСТ
ЧЕТИНАРИ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
КОПРИВА
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ТРАВЕ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ТИСА/ЧЕМПР.
ХРАСТ
ЧЕТИНАРИ
ЛИПА
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
КОПРИВА
КИСЕЛИЦЕ
КОНОПЉЕ
БОКВИЦА
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ТРАВЕ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ОРАХ
ТИСА/ЧЕМПР.
ХРАСТ
ЧЕТИНАРИ
ДУД
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
АМБРОЗИЈА
БОКВИЦА
КИСЕЛИЦЕ
КОНОПЉЕ
КОПРИВА
ПЕЛИН
ШТИРЕВИ/ПЕПЕЉУГЕ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ТРАВЕ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ЧЕТИНАРИ
ЛИПА
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
КИСЕЛИЦЕ
КОПРИВА
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ТРАВЕ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ЧЕТИНАРИ
ВРБА
ЛИПА
ДУД
ХРАСТ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
КИСЕЛИЦЕ
КОПРИВА
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ТРАВЕ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
БРЕЗА
БУКВА
ВРБА
ЈАВОР
ОРАХ
ТИСА/ЧЕМПР.
ХРАСТ
ЧЕТИНАРИ
ЛИПА
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
КИСЕЛИЦЕ
КОПРИВА
БОКВИЦА
КОНОПЉЕ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ТРАВЕ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ВРБА
ЛИПА
ЧЕТИНАРИ
ЈАВОР
ТИСА/ЧЕМПР.
БУКВА
ЈАСЕН
ДУД
БРЕЗА
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
КОПРИВА
КИСЕЛИЦЕ
БОКВИЦА
КОНОПЉЕ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ТРАВЕ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ГРАБ
ДУД
ЈАСЕН
ОРАХ
ХРАСТ
ЧЕТИНАРИ
ТИСА/ЧЕМПР.
БРЕЗА
ЛИПА
ЛЕСКА
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
1.06.
БОКВИЦА
КИСЕЛИЦЕ
КОНОПЉЕ
КОПРИВА
ШТИРЕВИ/ПЕПЕЉУГЕ
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
1.06.
ТРАВЕ
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
1.06.
БРЕЗА
ВРБА
ЈАСЕН
ЈОВА
ЛИПА
ОРАХ
ПЛАТАН
ТИСА/ЧЕМПР.
ХРАСТ
ЧЕТИНАРИ
ГРАБ
ДУД
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
КОПРИВА
КИСЕЛИЦЕ
ШТИРЕВИ/ПЕПЕЉУГЕ
БОКВИЦА
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ТРАВЕ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
БРЕЗА
ДУД
КОПРИВИЋ
ОРАХ
ХРАСТ
ЧЕТИНАРИ
БУКВА
ВРБА
ЈОВА
ЛИПА
ТИСА/ЧЕМПР.
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
КОНОПЉЕ
КИСЕЛИЦЕ
КОПРИВА
БОКВИЦА
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ТРАВЕ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
БУКВА
ВРБА
ДУД
ЈАСЕН
ХРАСТ
ЧЕТИНАРИ
ОРАХ
БРЕЗА
ГРАБ
ПЛАТАН
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
КИСЕЛИЦЕ
КОПРИВА
БОКВИЦА
КОНОПЉЕ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.
ТРАВЕ
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.


Стари приказ података о алергеном полену