Полен

Подаци о алергеном полену

Концентрације алергеног полена у ваздуху континуирано се прате на 26 мерних места у оквиру Државне мреже за мониторинг полена, у периоду од 1. фебруара до 1. новембра док траје полинација у нашим климатским условима. Квалитативно и квантитативно одређивање алергеног полена у ваздуху ради се мануелном методом, те су приказани подаци за претходну недељу са прогнозом кретања концентрације у текућој недељи.

У периоду од 1. новембра до 1. фебруара, Агенција за заштиту животне средине врши контролно мерење само на једној станици и то на Зеленом брду, ради превентивног праћења као и правовремених информација о почетку сезоне полинације која се може мењати током година услед промене услова у животној средини.

Податке можете пратити на линку: ПОЛЕН Набавите на Google Play