Полен

Подаци о алергеном полену


Набавите на Google Play Концентрације алергеног полена у ваздуху прате се на 26 мерних места у оквиру Државне мреже за мониторинг полена, у периоду од почетка фебруара до краја октобра, док траје полинација у нашим климатским условима.

Квалитативно и квантитативно одређивање алергеног полена у ваздуху ради се мануелном методом, те су приказани подаци за претходну недељу са прогнозом кретања концентрације у текућој недељи.

Сезона емитовања и праћења алергеног полена, на свим станицама у Државној мрежи за мониторинг полена, је започета за 2022. годину.