ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2006. годину
Извештај о стању животне средине у 2006. години има посебну важност из два разлога. Први је наставак преговора са Европском Унијом (ЕУ) " у којем ће извештај бити један од основних докумената, као извор података и информација за потребе процене стања животне средине. Други, не мање важан разлог, је одржавање Шесте министарске конференције под називом “Животна средина за Европу”.