У фокусу - Ваздух

Индекс квалитета ваздуха
05.07.2020 15:00 
Критеријуми за оцењивање
Важно: Аутоматска станица ИЗЈЗ Ниш је 22.04. привремено искључена због пресељења.

Нема станица са овом оценом квалитета ваздуха

Нема станица са овом оценом квалитета ваздуха

Нема станица са овом оценом квалитета ваздухаАктуелноПрелиминарни извештај ЕЕА о приоритетним токовима података за 2019. годину
05.03.2020
Европска агенција за животну средину (ЕЕА) је креирала прелиминарну верзију извештаја о кључним токовима података у оквиру Европске мреже за информисање и осматрање (Eionet) за 2019. годину. Овим извештајем даје се оцена нивоа достављања података о стању животне средине за све земље чланице, односно земље сараднице ЕЕА. У извештај је ушла оцена достављања података за пет токова података и то о квалитету ваздуха, заштићеним подручјима, емисијама у ваздух као и регистру загађујућих материја. Ове године Република Србија дели 1. место од 38 земаља, са скором од 100%.
Агенција за заштиту животне средине као главни координатор у прикупљању и достављању података о стању животне средине се овим путем захваљује свим организацијама и институцијама које су помогле у остваривању овако доброг резултата.
Поново успостављен аутоматски мониторинг квалитета ваздуха у Параћину
02.03.2020
Агенција за заштиту животне средине ставила је у Параћину поново у функцију аутоматску станицу за мерење квалитета ваздуха која ће континуално пратити концентрације SO2, NO2 и CO.
Након уништења опреме у поплавама 2014. године и завршетка изградње заштитног бедема стекли су се услови за њено поновно активирање. Ово ће омогућити добијање прецизније слике квалитета ваздуха ради спровођења мера за смањење аерозагађења.
Катастар контаминираних локација
02.03.2020
Правилник о садржини и начину вођења Катастра контаминираних локација, врсти, садржини, обрасцима, начину и роковима достављања података усвојен је у августу месецу 2019. године ("Службени гласник РС", број 58/2019). Правилник можете преузети овде.
Правилник о листи активности које могу да буду узрок загађења и деградације земљишта, поступку, садржини података, роковима и другима захтевима за мониторинг земљишта усвојен је у септембру месецу 2019. године ("Службени гласник РС", број 68/19).
Правилник можете преузети овде.
Катастар контаминираних локација представља скуп података о угроженим, загађеним и деградираним земљиштима и он је саставни део Информационог система земљишта који води Агенција за заштиту животне средине.
Државни органи, односно организације, органи аутономних покрајина, јединице локалне самоуправе и загађивачи, најкасније до 31. марта текуће за претходну годину, достављају податке о стању и квалитету земљишта на контаминираним локацијама, као и о загађивачима Агенцији за заштиту животне средине у складу са Законом о заштити земљишта.
Катастар се води у електронском облику. Апликација за унос података:


Да би сте користили апликацију Катастра и доставили податке Агенцији, потребно је контактирати администратора ради добијања корисничког имена и лозинке на kkl-podrska@sepa.gov.rs.
Обука у Регионалној Привредној комори Нишавског, Пиротског и Топличког округа
28.02.2020
У сарадњи са Привредном комором Србије и Регионалном привредном комором Нишавског, Пиротског и Топличког округа у Нишу, 27. фебруара 2020. године, одржана је стручна обука у вези законских обавеза и начина достављања података Националном регистру извора загађивања Агенције за заштиту животне средине. Посебна пажња посвећена је изменама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Службени гласник РС бр. 7/2020). Овом скупу присуствовало је стотинак представника предузећа - оператера за управљање отпадом из овог округа.
Следећа радионица на исту тему биће одржана у среду, 04.03.2020. године, у Новом Саду у Амфитеатру Спортског и пословног центара Војводина.
Одржана дебата "Борба против загађеног ваздуха у Србији"
27.02.2020
У Београду је, 27. фебруара 2020. године одржана дебата "Борба против загађеног ваздуха у Србији - Да ли процес приступања ЕУ може бити од помоћи?", коју су организовали ЕУ центар и Центар за европске политике.
Учесници су били директор Агенције за заштиту животне средине Србије Филип Радовић, Шеф сектора за сарадњу Делегације Европске уније у Србији Ингве Енгстром, Сарадник Центра за европске политике Зоран Сретић, Представница Министарства заштите животне средине Душица Радојичић и истраживач у Еколошком центру "Станиште" Дејан Максимовић.
Дебата је ишла у смеру загађења ваздуха у Србији, реформи које су неопходне енергетском сектору и мерама побољшања квалитета ваздуха, о ЕУ зеленом договору, помоћи коју је Србија до сад добила од ЕУ за ову област, као и о потребним усаглашавањем регулатива Србије са ЕУ.
Постављена нова клопка за полен у Апатину
25.02.2020
У Апатину је, у сарадњи са Заводом за јавно здравље Сомбор, 24.2.2020. године постављена клопка за полен. Ово је двадесет седмо мерно место у Државној мрежи за мониторинг алергеног полена у ваздуху. Резултати мерења са ове станице биће доступни на сајту Агенције одакле ће их преузимати Општина Апатин.