АрхиваИзаберите кључну реч:

Одржана дебата "Борба против загађеног ваздуха у Србији"
27.02.2020
У Београду је, 27. фебруара 2020. године одржана дебата "Борба против загађеног ваздуха у Србији - Да ли процес приступања ЕУ може бити од помоћи?", коју су организовали ЕУ центар и Центар за европске политике.
Учесници су били директор Агенције за заштиту животне средине Србије Филип Радовић, Шеф сектора за сарадњу Делегације Европске уније у Србији Ингве Енгстром, Сарадник Центра за европске политике Зоран Сретић, Представница Министарства заштите животне средине Душица Радојичић и истраживач у Еколошком центру "Станиште" Дејан Максимовић.
Дебата је ишла у смеру загађења ваздуха у Србији, реформи које су неопходне енергетском сектору и мерама побољшања квалитета ваздуха, о ЕУ зеленом договору, помоћи коју је Србија до сад добила од ЕУ за ову област, као и о потребним усаглашавањем регулатива Србије са ЕУ.
Постављена нова клопка за полен у Апатину
25.02.2020
У Апатину је, у сарадњи са Заводом за јавно здравље Сомбор, 24.2.2020. године постављена клопка за полен. Ово је двадесет седмо мерно место у Државној мрежи за мониторинг алергеног полена у ваздуху. Резултати мерења са ове станице биће доступни на сајту Агенције одакле ће их преузимати Општина Апатин.
Посета ученика средње медицинске школе
25.02.2020
Ђаци средње медицинске школе са Звездаре, учесници такмичења на Регионалном сајму ученичких компанија, у организацији Достигнућа младих Србија, посетили су Агенцију за заштиту животне средине.
Ученицима је презентована методологија прикупљања и детектовања алергеног полена у ваздуху са посебним освртом на алергена дејства и особине полена амброзије. Овим је Агенција подржала пројекат ученика медицинске школе о изради мобилне апликације за праћење полена амброзије, са којим учествују на поменутом такмичењу.
Извештавање о отпаду
19.02.2020
У организицаији Привредне коморе Србије 18. фебруара 2020. године у ПКС одржана је радионица "Годишње извешавање о отпаду". У две двочасовне радионице око 350 учесника је могло да чује новине везане за измене Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Службени гласник РС бр. 7/2020) као и остале информације које се тичу извештавања о отпаду.
Након званичног дела, у непосредном разговору са представницима предузећа отклоњене су све недоумице везане за актуелно извештавање ка Националном регистру извора загађивања. Нове радионице "Годишње извештавање о отпаду" ће бити 27. фебруара у ПК Ниш и 04. марта у ПК Новом Сад.
Ефикасност ресурса и кружна економија у Европи
Преглед политика, приступа и циљева Србије
13.02.2020
Агенција за заштиту животне средине као Национални референтни центар (NRC) за ефикасност ресурса и кружну економију Европске мреже за осматрање и информисање о животној средини (EIONET), координирала је израду овог националног профила, који је сачињен у сарадњи са EIONET-ом и Европском агенцијом за животну средину - Европским тематским центром за отпад и материјале у зеленој економији (European Topic Centre on Waste and Materials in a Green Economy - ETC/WMGE).
Национални профил Преглед политика, приступа и циљева Србије за ефикасност ресурса и кружну економију, припремљен је у оквиру ЕЕА Извештаја о ефикасности ресурса и кружне економије - Even more from less, који је у завршној фази. ЕЕА Извештај има за циљ прикупљање, анализу и ширење информација о искуству у развоју и примени ових политика у ЕЕА државама и и наглашава питања којима је потребна додатна пажња у наредним годинама. Национални профили свих држава које су се укључиле у израду ЕЕА извештаја могу се наћи овде.
Станица за контролу квалитета ваздуха у Новом Пазару
10.02.2020
Данас је пуштена у рад нова станица за контролу квалитета ваздуха у Новом Пазару. Аеро загађење је један од највећих изазова савремене цивилизације. Србија је одлуцила да се ухвати укоштац са тим проблемом. Вођени тиме да ако се нешто не може измерити, не може се ни контролисати. Сходно томе направили смо стратегију да ниједно место у Србији не остане непокривено мониторингом кваливета ваздуха у наредом периоду.
Станице ће вршити мониторинг свих релевантних материја, односно загађујућих полутаната, попут азотних оксида, сумпор диоксида, суспендованих честица као и приземнног озона.
Отварању су присуствовали менаџмент Агенције за заштиту животне средине, менаџмент градске управе Новог Пазара, а станицу су пустили у рад директор Агенције Филип Радовић и градолначелник Нихад Бишевац.
Подршка Светске банке у унапређењу животне средине
04.02.2020
Званичници Светске банке задужени за животну средину и климатске промене били су у посети Агенцији за заштиту животне средине где је одржан састанак на тему унапређења животне средине, приоритетно у области квалитета ваздуха али и квалитета вода и управљања отпадом.

На састанку се разговарало о могућој сарадњи у решавању проблема загађења ваздуха, анализи мера и проналажењу механизама подршке имајући у виду да Светска банка тренутно ради на припреми свог програма за животну средину за Републику Србију.
Започете активности на новом пројекту о мултиморбидитету у Србији
04.02.2020
Дводневни радни састанак који је обележио почетак пројекта под називом: "A multidisciplinary approach to prevention of multimorbidity in post-conflict Serbia" одржан је на Институту за биолошка истраживања "Синиша Станковић" у периоду 30-31.01.2020. године. Главни циљ пројекта је да истражи питање мултиморбидитета у Србији, као и могуће узрочно-последичне везе са евентуалним загађењем животне средине и одређеним социо-економским факторима.

Пројекат представља вид билатералне сарадње између Велике Британије и Србије, и обухвата велики број партнерских организација, из Велике Британије Универзитет у Шефилду и HELSI-Healthy Lifespan Institute, из Србије Институт за Биолошка Истраживања, Институт за јавно здравље "Милан Јовановић Батут", Агенцију за заштиту животне средине, Институт за друштвене науке, Институт за медицинску биостатистику Медицинског факултета и Министартсво здравља. Подршку пројекту пружа и Светска здравствена организација, односно регионална канцеларија.
На првом састанку је формирана радна група са представницима свих партнерских институција која има задатак да обезбеди несметано функционисање пројекта и правовремено испуњавање циљева, донешене су прве одреднице и одређене активности у том смеру. Предвиђено је да пројекат траје 18 месеци.
Представници амбасаде САД и америчке ЕПА-е у посети Агенцији
30.01.2020
Данас су у посети Агенцији за заштиту животне средине били представници амбасаде САД у Републици Србији и представник ЕПА-е, Агенције за животну средину САД-а. Том приликом су запослени у Агенцији имали прилику да се упознају са радом ЕПА-е у области квалитета ваздуха, у делу мониторинга и контроле, принципима рада, резултатима и самом организацијом ове светски познате и цењене институције.
Истовремено су запослени наше куће могли да презентују своје резултате као и напоре и планове за унапређење мониторинга квалитета ваздуха.
На Врачару активиран аутоматски детектор PM10 и PM2.5
29.01.2020
Дана 28.1.2020. на аутоматској мерној станици за праћење квалитета ваздуха на Врачару (у Чубурском парку) Агенција је успоставила аутоматско детектовање концентрација PM10 и PM2.5, а што је доступно и на сајту Агенције у реалном времену http://www.amskv.sepa.gov.rs/stanicepodaci.php.

Тако се сада, ради бољег увида у стање квалитета ваздуха, поред концентрација сумпор доксида, азотних оксида, приземног озона континуарно прате и подаци о концентрацијама суспендоваих честица. На овај начин, Агенција наставља да шири број праћених полутаната у оквиру државног мониторинга омогућавајући неопходне информације, не само стручној јавности и доносиоцима одлука, него и најширој грађанској популацији.