АрхиваИзаберите кључну реч:

Саопештње - Квалитет ваздуха
29.03.2020
Државна мрежа за мониторинг квалитета ваздуха Агенције за заштиту животне средине детектовала је високе концентрације суспендованих честица PM10 и нешто мање концентрације PM2.5 током ноћи 26./27. марта као и наредна два дана, када су оне бележиле вредности и до 500 µg/m3.
С обзиром на до сада незабележену појаву од успостављања аутоматског мониторинга квалитета ваздуха (2010. године) трагало се за узроком ове појаве. Утврђено је да не постоји ниједан извор емисија на територији Србије и у околним земљама који би могао да узрокује овакве вредности концентрација на толико широком подручју.
Агенција има блиску сарадњу са Европском агенцијом за животну средину из које произилази приступ The Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) Програму Европске уније за осматрање (слике дате доле). Резултати глобалне мреже за праћење транспорта песка на велике удаљености довели су до закључка да је доминантни допринос овој појави био атипичан транспорт огромне количине песка са удаљености више хиљада километара са истока што је последица метеоролошке синоптичке ситуације која је условила да ваздушна маса са истока продре дубоко у централну Европу као и њен и западни-северозападни део.
Сада, 29. марта вредности концентрација суспендованих честица су поново у нормалном опсегу.
Важно обавештење - Саопштење Министарства државне управе и локалне самоуправе
19.03.2020
Овде можете преузети саопштење Министарства државне управе и локалне самоуправе везано за организацију рада за време ванредног стања:
Пуштена у рад аутоматска станица за праћење квалитета ваздуха у Вршцу
09.03.2020
Агенција за заштиту животне средине је данас уз присуство градоначелнице Вршца пустила у рад нову станицу за мониторинг квалитета ваздуха. Ова станица вршиће мониторинг: ПМ честица, сумпор-диоксида, азотних оксида и приземног озона.
Ови параметри представљају најважнији стандард која ЕУ прописује. Веома је важна покривеност града Вршца такође и због прекограничког загађења.
Србија ће наставити улагања у системска решења за превенцију аеро загађења. Мониторинг, свакако представља основ овог процеса.
Одржан састанак Надзорног одбора Пројекта ENVAP3
06.03.2020
У Шведској резиденцији у Београду 6. марта 2020. године одржан је састанак Надзорног одбора Пројекта ENVAP3 - Припрема за преговарање Србије у процесу приступања Европскон унији. Агенцију је на састанку представљао директор Агенције господин Филип Радовић са сарадницима. У раду скупа учествовали представници Краљевине Шведске, на челу са амбасадором господином Јаном Лундингом, представници Министарства, помоћници Министра Слободан Перовић и Биљана Филиповић са сарадницима, као и представници Пројектног тима. На састанку је било речи о тренутним и будућим активностима на Пројекту које имају за циљ достизање што боље позиције у току преговарачког процеса.
Одржан је и кратак састанак господина Филипа Радовића и Амбасадора Шведске у току којег су договорени даљи кораци у српско-шведској сарадњи у процесу ЕУ интеграција.
Android™ апликација "Алергени полен"
06.03.2020
Нова Android™ апликација "Алергени полен" доступна је у Google продавници.
Агенција за заштиту животне средине је израдила апликацију која приказује податке о концентрацијама алергеног полена у ваздуху на 26 мерних места у оквиру Државне мреже за мониторинг полена, у периоду од почетка фебруара до краја октобра, док траје полинација у нашим климатским условима.
Квалитативно и квантитативно одређивање алергеног полена у ваздуху ради се мануелном методом, те су приказани подаци за претходну недељу са прогнозом кретања концентрације у текућој недељи.
Пуштање у рад аутоматске мерне станице за квалитет ваздуха у Вршцу
06.03.2020
Директор Агенције за заштиту животне средине, Филип Радовић у понедељак 09.03.2020. године у 13 часова, пустиће у рад аутоматску мерну станицу за квалитет ваздуха у Вршцу (Гаврила Принципа 45). Ова аутоматска станица ће мерити комплетно све загађујуће материје и њеним постављањем ће се омогућити добијање прецизније слике мониторинга квалитета ваздуха на подручју Републике Србије.
Позивамо медије да пропрате овај догађај.
Прелиминарни извештај ЕЕА о приоритетним токовима података за 2019. годину
05.03.2020
Европска агенција за животну средину (ЕЕА) је креирала прелиминарну верзију извештаја о кључним токовима података у оквиру Европске мреже за информисање и осматрање (Eionet) за 2019. годину. Овим извештајем даје се оцена нивоа достављања података о стању животне средине за све земље чланице, односно земље сараднице ЕЕА. У извештај је ушла оцена достављања података за пет токова података и то о квалитету ваздуха, заштићеним подручјима, емисијама у ваздух као и регистру загађујућих материја. Ове године Република Србија дели 1. место од 38 земаља, са скором од 100%.
Агенција за заштиту животне средине као главни координатор у прикупљању и достављању података о стању животне средине се овим путем захваљује свим организацијама и институцијама које су помогле у остваривању овако доброг резултата.
Поново успостављен аутоматски мониторинг квалитета ваздуха у Параћину
02.03.2020
Агенција за заштиту животне средине ставила је у Параћину поново у функцију аутоматску станицу за мерење квалитета ваздуха која ће континуално пратити концентрације SO2, NO2 и CO.
Након уништења опреме у поплавама 2014. године и завршетка изградње заштитног бедема стекли су се услови за њено поновно активирање. Ово ће омогућити добијање прецизније слике квалитета ваздуха ради спровођења мера за смањење аерозагађења.
Катастар контаминираних локација
02.03.2020
Правилник о садржини и начину вођења Катастра контаминираних локација, врсти, садржини, обрасцима, начину и роковима достављања података усвојен је у августу месецу 2019. године ("Службени гласник РС", број 58/2019). Правилник можете преузети овде.
Правилник о листи активности које могу да буду узрок загађења и деградације земљишта, поступку, садржини података, роковима и другима захтевима за мониторинг земљишта усвојен је 2020. године ("Службени гласник РС", број 102/20).
Правилник можете преузети овде.
Катастар контаминираних локација представља скуп података о угроженим, загађеним и деградираним земљиштима и он је саставни део Информационог система земљишта који води Агенција за заштиту животне средине.
Државни органи, односно организације, органи аутономних покрајина, јединице локалне самоуправе и загађивачи, најкасније до 31. марта текуће за претходну годину, достављају податке о стању и квалитету земљишта на контаминираним локацијама, као и о загађивачима Агенцији за заштиту животне средине у складу са Законом о заштити земљишта.
Катастар се води у електронском облику. Апликација за унос података:


Да би сте користили апликацију Катастра и доставили податке Агенцији, потребно је контактирати администратора ради добијања корисничког имена и лозинке на kkl-podrska@sepa.gov.rs.
Обука у Регионалној Привредној комори Нишавског, Пиротског и Топличког округа
28.02.2020
У сарадњи са Привредном комором Србије и Регионалном привредном комором Нишавског, Пиротског и Топличког округа у Нишу, 27. фебруара 2020. године, одржана је стручна обука у вези законских обавеза и начина достављања података Националном регистру извора загађивања Агенције за заштиту животне средине. Посебна пажња посвећена је изменама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Службени гласник РС бр. 7/2020). Овом скупу присуствовало је стотинак представника предузећа - оператера за управљање отпадом из овог округа.
Следећа радионица на исту тему биће одржана у среду, 04.03.2020. године, у Новом Саду у Амфитеатру Спортског и пословног центара Војводина.