АктивностиИзаберите кључну реч:

Подршка Светске банке у унапређењу животне средине
04.02.2020
Званичници Светске банке задужени за животну средину и климатске промене били су у посети Агенцији за заштиту животне средине где је одржан састанак на тему унапређења животне средине, приоритетно у области квалитета ваздуха али и квалитета вода и управљања отпадом.

На састанку се разговарало о могућој сарадњи у решавању проблема загађења ваздуха, анализи мера и проналажењу механизама подршке имајући у виду да Светска банка тренутно ради на припреми свог програма за животну средину за Републику Србију.
Започете активности на новом пројекту о мултиморбидитету у Србији
04.02.2020
Дводневни радни састанак који је обележио почетак пројекта под називом: "A multidisciplinary approach to prevention of multimorbidity in post-conflict Serbia" одржан је на Институту за биолошка истраживања "Синиша Станковић" у периоду 30-31.01.2020. године. Главни циљ пројекта је да истражи питање мултиморбидитета у Србији, као и могуће узрочно-последичне везе са евентуалним загађењем животне средине и одређеним социо-економским факторима.

Пројекат представља вид билатералне сарадње између Велике Британије и Србије, и обухвата велики број партнерских организација, из Велике Британије Универзитет у Шефилду и HELSI-Healthy Lifespan Institute, из Србије Институт за Биолошка Истраживања, Институт за јавно здравље "Милан Јовановић Батут", Агенцију за заштиту животне средине, Институт за друштвене науке, Институт за медицинску биостатистику Медицинског факултета и Министартсво здравља. Подршку пројекту пружа и Светска здравствена организација, односно регионална канцеларија.
На првом састанку је формирана радна група са представницима свих партнерских институција која има задатак да обезбеди несметано функционисање пројекта и правовремено испуњавање циљева, донешене су прве одреднице и одређене активности у том смеру. Предвиђено је да пројекат траје 18 месеци.