АктивностиИзаберите кључну реч:

Извештај о управљању отпадом за период 2011 - 2019. година
21.09.2020
Агенција за заштиту животне средине је припремила годишњи извештај о управљању отпадом у Републици Србији за период 2011 - 2019 годину.
Подаци о управлјању отпадом у Републици Србији се прикупљају у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016). Извештавањем су обухваћене све врсте отпада, осим оних наведених у члану 4. Закона - Изузеци од примене.
Извештајем је обухваћено више од 4500 постројења која су доставиле податке. Извештај се може преузети ОВДЕ.
Извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2019. годину
07.09.2020
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2019. године садржи анализу резултата мерења која су се спроводила у оквиру државне и локалних мрежа за мониторинг квалитета ваздуха, односно концентрације алергеног полена у Републици Србији. У Извештају је дата, сагласно постојећој важећој регулативи, једина званична оцена стања квалитета ваздуха у Републици Србији заснована на резултатима референтног аутоматског мониторинга сагласно чл. 21. Закона о заштити ваздуха, Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гл. РС" бр.11/10 и 75/10), Уредби о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи ("Сл. гл. РС" број 58/11) и Уредби о утврђивању зона и агломерација ("Сл. гл. РС" бр. 58/11 и 98/12 ), као и на основу резултата мерења алергеног полена у ваздуху сагласно чл. 12. Закона о заштити ваздуха ("Сл. гл. РС" бр. 36/09 и 10/13).
У 2019. години, проценат расположивости валидних сатних вредности већих од 90% од свих инсталираних анализатора SO2, NO2, CO, PM10 i O3, значајно је повећан са 48% на 85%.
Битни делови и констатације из овог Извештаја су садржани у Извештају о стању животне средине у Републици Србији за 2019. годину. Комплетан годишњи Извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2019. године можете преузети овде.
Зелена дигитализација олакшава инвестиције у заштиту животне средине
31.08.2020
Преузето са www.rts.rs
Све компаније у Србији које генеришу отпад и емитују загађујуће материје у воду и ваздух и увозе производе који ће након употребе постати отпад, дужне су да поднесу извештај Агенцији за заштиту животне средине.
Следећи препоруке Европске комисије о циркуларној економији развијен је пројекат зелене дигитализације који ће омогућити бржу и лакшу размену података и њихову доступност и онима који желе да инвестирају у заштиту животне средине.
Уместо досадашњих 120.000 извештаја годишње архивираних у 25 картонских кутија, мејлова и телефонских позива, све информације биће доступне преко дигиталног сервиса.
Сви подаци, осим оних који су пословна тајна, биће доступни на платформи. То је врло важно за оне који желе да инвестирају или желе да се повежу са одређеном компанијом и одложе свој отпад, пронађу сировину.
"То ће унапредити пословање јер нећемо губити више времена на слање тих папира и контролу да ли су сва документа о кретању отпада валидно попуњена и потписана", каже Иван Јордовић из Ценекса, националног оператера за управљање амбалажом и амбалажним отпадом.
Према његовим речима на овај начин електронског подношења докумената је врло лако исправити уочену грешку и нема потребе да се чека за оригинал печатом и потписом кад ће то моћи електронски да се потписује.
У оквиру зеленог договора, европске компаније морају да пређу на концепт циркуларне економије који прати дигитализацију да би остале конкурентне на тржишту.
Јордовић каже да држава може да додатно дигитализује своје сервисе да прикупљање података учини потпуно електронски, да се не заврши све на прикупљању података већ да те податке укрсте и на основу података одраде праву анализу ризика која ће касније користити инспекцијама за редовне и ванредне контроле.
"Само на тај начин можемо имати превенцију стварања инцидената у животној средини", сматра Иван Јордовић.
Пракса је показала да су, након почетних улагања, електронски сервиси јефтинији, ефикасни и да смањују корупцију.
Електронски систем инспекција могао би, уз податке Националног регистра извора загађивања, да допринесе да се смањи загађење животне средине.
Пандемија COVID-19 у служби екологије
31.08.2020
Организација Global Footprint Network сваке године израчунава "Дан прекорачења Земље", онај дан у календарској години када потребе човечанства према природи премаше оно што екосистеми планете могу у тој години обновити. Пандемија COVID-19 је утицала на еколошки отисак и "Дан прекорачења Земље" тако што се сада овај индикатор вратио на ниво где је био пре десет година. То се десило овог 22. августа и од тог дана почели смо да трошимо резерве које ће Земља обнавлјати тек од почетка наредне године.
Знамо шта је искусило човечанство у прошлости са епидемијама и пандемијама, а данас смо сведоци колико микроби могу да утичу на социјалне, економске и политичке тензије у технологизираном друштву 21. века. Оно што сада ново видимо је да нам пандемија COVID-19 демонстрира in vivo еколошку поуку о великој узрочно-последичној неравнотежи коју савремена цивилизација намеће природи.
Важно обавештење
07.08.2020
Корисничка подршка НРИЗ-а ће у наредном периоду бити доступна на следећим бројевима телефона:
 • 064/6592390
 • 064/6592389
 • 064/8348644
 • 064/8348995
 • 064/6592391
као и на адреси електронске поште: Nrizpodrska@sepa.gov.rs
Одговоре на питања везана за квалитет ваздуха и концентрације алергеног полена можете добити на следећим бројевима телефона:
  Квалитет ваздуха
 • 064/6455849
 • 064/6455869

 • Алергени полен
 • 064/6406353
 • 064/8348601
Нови извештаји у области управљања отпадом
03.08.2020
Агенција за заштиту животне средине је припремила нове извештаје о управљању амбалажом и амбалажним отпадом, пластичним кесама и производима који након употребе постају посебни токови отпада. Ови извештаји дају најновији пресек података о токовима производа и врстама отпада:
 • Управљање амбалажом и амбалажним отпадом у Републици Србији у 2019. години.
 • Платичне кесе у Републици Србији у 2019. години.
 • Производи који после употребе постају посебни токови отпада у Републици Србији у 2019. години.
 • Агенција за заштиту животне средине обележила је Светски дан заштите животне средине караваном електро аутомобила CarGo
  05.06.2020
  Агенција за заштиту животне средине обележила је Светски дан заштите животне средине са Удружењем грађана CarGo, компанијом CarGo Technologies и поручили су да је неопходан заједнички рад приватног, јавног и цивилног сектора како би се смањила емисија штетних гасова и очувала животна средина.
  Директор Агенције за заштиту животне средине Филип Радовић је рекао да караваном електричних аутомобила желе да укажу на утицај који саобраћај има на квалитет ваздуха у великим градовима, посебно метрополама, какав је Београд.
  "Караван електричних аутомобила организујемо у складу са изазовима са којима се Србија тренутно суочава на пољу екологије. У каравану учествују компанија CarGo са својим електричним и хрибридним аутомобилима, али и мотори на електрични погон, тротинети, скутери. На овај начин промовисаћемо значај ових возила који не нарушавају нашу животну средину и доприноси смањењу емисије издувних гасова", рекао је Радовић.
  Он је додао да се караван уклапа и у овогодишњу паролу Светског дана заштите животне средине "Време је за природу".
  Председник Удружења грађана CarGo Александар Вучић истакао је да се кроз овакве заједничке акције показује како приватни и јавни сектор могу заједно да раде када теже истом циљу, а то су у овом случају здравији и зеленији Београд и Србија.
  “Веома смо поносни јер је препознато да CarGo услуга утиче на смањење емисије штетних гасова, чиме се смањује и загађење животне средине. Пре пар година смо говорили о великом сну да предводимо борбу за смањење загађења и емисије штетних гасова, а данас са поносом могу да кажем да идемо корак даље”, рекао је Вучић на конференцији испред Музеја савремене уметности.
  Он је нагласио да у сарадњи са компанијом CarGo technologies имају циљ да CarGo флоту до 2023. године чине искључиво хибридни и електрични аутомобили и да се зато континуирано улаже у том правцу.
  "Сви заједно морамо да радимо на чистијем ваздуху. Није довољно да само једном годишње обележимо Светски дан заштите животне средине и да сутра наставимо са старим, лошим навикама. Морамо пре свега својим примером да покажемо како компаније, удружења и појединци могу да дају свој допринос да сви живимо у чистијој и здравијој средини", изјавио је Вучић.
  Препознатљиви ЦарГо електрични и хибридни аутомобили прошли су трасом од Агенције до Ушћа како би показали како ови аутомобили утичу на смањење емисије штетних гасова.
  Важно обавештење
  07.05.2020
  Скупштина Републике Србије је на јучерашњој седници донела Одлуку о укидању ванредног стања која је објављена у Службеном гласнику РС број 65/2020. Њом се укида ванредно стање на територији Републике Србије, проглашено 15. марта 2020. године.
  Сходно наведеној Одлуци, Агенција за заштиту животне средине је продужила рок за достављање извештаја за Национални регистар извора загађивања (НРИЗ) и Катастар контаминираних локација (ККЛ) до :
  15. јуна 2020. године
  Молимо сва правна лица и предузетнике која извештавају ка Националном регистру извора загађивања и Катастру контоманираних локација да податке доставе до назначеног датума.
  Подршка за сва ваша питања везана за извештавање за НРИЗ ће бити и даље доступна на следећим бројевима телефона:
  • 064/8348643
  • 064/6592389
  • 064/6592390
  као и на адресама електронске поште:
  Колеге из подршке редовно одговарају на сва ваша питања. Током периода ванредног стања одговорено је на преко 5000 ваших E-mail порука.
  Дан еколога Србије - 6. мај
  06.05.2020
  Дан еколога Србије обележава се 6. маја акцијама невладиног сектора, образовних и јавних институција, које овим даном промовишу заштиту и унапређење животног амбијента, као и професију.
  Екологија представља посебну мултидисциплинарну научну област која је присно повезана првенствено са многим биолошким дисциплинама, али и са другим природнонаучним дисциплинама као што су биогеографија, геологија, геоморфологија, хидрологија, климатологија, педологија, физика, математика, и друштвеним наукама попут социологије, економије, права, политике. С тим у вези, екологија има огроман значај како са фундаменталног, тако и са практичног становишта.
  Као природна наука она не сме искључити човека, а као хуманистичка дисциплина не сме бити одвојена од природе. У ствари, екологија својим сазнањима треба да допринесе стварању хуманих услова живота превазилажењем присвајачког односа друштва према природи, који не води рачуна о основном еколошком принципу да у природи постоји еколошка условљеност. Непоштовање овог принципа, нарочито последњих тридесетак година, има за последицу нарушавање еколошке равнотеже доводећи у опасност не само опстанак биљних и животињских врста него и самог човека.
  Основна еколошка сазнања о законитостима које владају у простору у коме се одвија живот, као и сазнања о начинима прилагођавања и преживљавања организама, представљају неопходну научну основу за савремену заштиту животне средине. Дакле од степена основних еколошких знања зависи и ефикасност заштите животне средине, па самим тим и будућност савремене цивилизације и квалитет живота генерација које долазе.
  Међународни дан подизања свести о штетном утицају буке на здравље
  29.04.2020
  Свака последња среда у априлу је дан који је посвећен подизању свести о штетности буке на здравље. Прошло је двадесет и четири године од када је утврђен овај дан.
  Бука у животној средини јесте нежељени или штетан звук, док штетни ефекти представљају негативан утицај буке на здравље људи. Светска Здравствена Организација (World Health Organisation, WHO) је након дугогодишњих анализа објавила Извештај под називом "Терет болести изазван буком у животној средини" ("Burden of disease from environmental noise") у коме је документовано да бука изазива стрес, омета основне активности попут сна, одмора, рада или учења. Дуже излагање може изазвати озбиљна обољења као што су хипертензија и кардиоваскуларне болести, чак и преурањену смрт.
  Европско удружење за акустику (European Acoustics Association, EAA), заједно са Европском Агенцијом за заштиту животне средине (European Environment Agency, ЕЕА) која је у тесној сарадњи са Европском комисијом (European Commission) организују различите манифестације које имају за циљ да укључе све становнике како би проширили своја знања о штетном утицају буке на здравље, али и како би сопственим доприносом побиљшали стање животне средине. Догађаји се организују на улицама, у школама, на факултетима...