АктуелноВаздух у Пироту без прекорачења граничних вредности амонијака
27.12.2022
Министарство заштите животне средине јуче је уз брзу реакцију Агенције за заштиту животне средине, у раним јутарњим часовима, поставило мобилну аутоматску мерну станицу за квалитет ваздуха у Пироту. Поред концентрација амонијака, мобилна станица прати и концентрације угљен-моноксида, азотних оксида, сумпор-диоксида, суспендованих честица као и ароматичних угљоводоника (бензен, толуен, ксилен).
Према првим подацима у периоду од 21h до данас до 6h није било прекорачења сатних граничних вредности SO2. Сатне концентрације амонијака су се кретале од 8 µg/m3 до 17 µg/m3, што је у дозвољеним границама, јер је максимална дозвољена концентрација амонијака за три сата 200 µg/m3. Сатне концентрације PM10, кретале су се од 115 µg/m3 до 145 µg/m3 у периоду од 21h до 4h. У 06:00 сати концентрације су имале тренд пада на 39 µg/m3. Сатне концентрације PM2.5 кретале су се од 110 µg/m3 до 138 µg/m3 у периоду од 21h до 04h. Последња мерења у 06 сати показала су тренд пада и износиле су 38 µg/m3.
Подаци са аутоматске мерне станице у Пироту су доступни путем линка http://pirot.kosava.net/ у реалном времену.
МОНИТОРИНГ ВАЗДУХА И ВОДЕ У ПИРОТУ
26.12.2022
Агенција за заштиту животне средине данас шаље мобилну станицу за мерење квалитета ваздуха у Пирот, која ће пратити концентрације амонијака у реалном времену и приказивати резултате на сајту Агенције.
У 08:00 часова послата је и екипа на терен у циљу ванредног узорковања воде реке Нишаве, у складу са Законом о водама, који дефинише да Агенција за заштиту животне средине врши узорковање квалитета вода када је присутно хаваријско загађење. Након узорковања и обраде узорака воде, Агенција ће о резултатима анализа обавестити надлежна министарства и јавност.
Агенција за заштиту животне средине спроводи мониторинг квалитета ваздуха у Пироту. На аутоматској станици врше се мерења сумпор-диоксида и суспендованих честица PM10 и PM2.5 и резултати се представљају јавности у реалном времену путем сајта
http://www.amskv.sepa.gov.rs/stanicepodaci.php.
Током јучерашњег дана у Пироту је измерена средња дневна концентрација суспендованих честица PM10 67 µg/m3 и средња дневна концентрација суспендованих честица PM2.5 62 µg/m3. Максималне сатне вредности забележене су у 21 час и износиле су 166 µg/m3 и 163 µg/m3. За суспендоване честице PM10 дефинисана је дневна гранична вредност и она износи 50 µg/m3. За суспендоване честице PM2.5 дефинисана је само годишња гранична вредност 25 µg/m3.
Средња дневна концентрација сумпор-диоксида износила је 28 µg/m3 што је мање од граничне вредности 125 µg/m3.
Обележавање Светског дана земљишта 2022. године
05.12.2022
Агенција за заштиту животне средине је обележила Светски дан земљишта учешћем на регионалном скупу у организацији регионалне канцеларије Организације Уједињених нација за храну и пољопривреду (FAO) за Европу и Централну Азију, одржаном 5.12. у Београду.
Светски дан земљишта се обележава сваке године са циљем подизања пажње на важност здравог земљишта и промовисање одрживог управљања земљишним ресурсима. Овогодишњи Светски дан земљишта обележава се под слоганом "ЗЕМЉИШТЕ, ГДЕ ХРАНА НАСТАЈЕ“.
Један од главних процеса деградације земљишта је губитак хранљивих материја у земљишту. Он је препознат као један од најкритичнијих проблема на глобалном нивоу за сигурност хране и одрживост пољопривредне производње широм света.
Подаци нам показују да је трећина земљишта на свету већ деградирана различитим процесима деградације, док је већ скоро половина земљишта које се користи у пољопривреди умерено или озбиљно погођено овом претњом. Ако знамо да 95% хране долази, или је непосредно везана за земљиште, онда морамо да предузмемо хитне акције да заштитимо овај, практично, необновњив природни ресурс. О важности заштите земљишта сведочи и чињеница да ће пољопривредна производња морати да се повец́а за 60% да би задовољила глобалну потражњу за храном 2050. године. Одрживим управљањем земљиштем могло би се произвести и до 58% више хране. Подаци показују да чак половина нашег куц́ног отпада би могла да се компостира и да се користи у циљу побољшања квалитета нашег земљишта.
Неопходно је подићи свест о ризику од загађења земљишта, јер се људске активности сматрају његовим главним изворима. С обзиром на важну улогу коју земљиште има за очување здравља људи и очување животне средине, стављање његове заштите на политичку сцену је основно како би се гарантовала доступност овог ресурса у будућности.
Агенција за заштиту животне средине уз подршку FAO организације обележава светски дан земљишта са циљем да скренемо пажњу на значај земљишта, на одрживо управљање земљишним ресурсима и на значај сарадње сектора пољопривреде и заштите животне средине у циљу постизања постављених циљева како на глобалном, регионалном, тако и на националном нивоу.
У духу овог партнерства и јачања сарадње Агенција је представила најновије информације и податке о стању земљишта, планове и будуће иницијативе на тему заштите земљишта. Агенција ради интензивно на спровођењу циљева Зелене агенде у овој области који се односе на успостављање регионалног партнерства за земљиште, што ће допринети нашој земљи на побољшању доступности података, информација, унапређењу методологија и спровођењу пракси одрживог коришћења земљишта.
Саопштење поводом загађења ваздуха
22.11.2022
Током јучерашњег дана је прекорачење граничне дневне вредности емисије PM10 суспендованих честица измерено само у Ваљеву.
Као и током претходних дана, ни током јучерашњег, прекорачења граничних вредности концентрација сумпордиоксида, азотдиоксида, угљенмоноксида и циљне вредности приземног озона опет нису евидентиране ни на једном мерном месту у Републици Србији.
Имајући у виду да индивидуална ложишта и топлане топлотне снаге мање од 50 MW на годишњем нивоу доприносе укупној емисији PM10 суспендованих честица у уделу од 65%, а PM2.5 суспендованих честица у уделу од 80%, апелујемо на грађане да бирањем еколошки прихватљивијих енергената допринесу додатном побољшању квалитета ваздуха.
При решавању проблема и постизању задатих циљева сви морамо дати свој допринос и зато је прави тренутак да мењањем својих навика омогућимо да нам животна средина буде чиста и здрава.
Извештај о управљању отпадом у Републици Србији за период 2011 - 2021. године
21.11.2022
Агенција за заштиту животне средине је припремила годишњи извештај о управљању отпадом у Републици Србији за период 2011 - 2021. године. Подаци о управљању отпадом у Републици Србији се прикупљају у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/16 и 95/18). Извештавањем су обухваћене све врсте отпада, осим оних наведених у члану 4. Закона - Изузеци од примене.
Извештај се може преузети ОВДЕ.
Агенција за заштиту животне средине је припремила и следеће годишње извештаје:
Извештај о пластичним кесама у Републици Србији за 2021. годину. Извештај се може преузети ОВДЕ.
Извештај о посебним токовима отпада у Републици Србији за 2021. годину. Извештај се може преузети ОВДЕ.
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом у Републици Србији за 2021. годину. Извештај се може преузети ОВДЕ.
Годишњи Извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2021. годину
21.11.2022
Агенција за заштиту животне средине је припремила Годишњи Извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2021. годину у коме се налази приказ анализе резултата мерења која су спровођена у оквиру државне мреже и мрежа за мониторинг квалитета ваздуха 27 локалних самоуправа као и приказ концентрација алергеног полена. Сагласно постојећој законској регулативи, у Извештају је дата једина званична оцена стања квалитета ваздуха у Републици Србији.
У 2021. години обновљена су мерења на станицама у Лозници и Смедереву (Радинац). Аутоматска мерења PM10/PM2.5 покренута су у Чачку и Београду на станицама Зелено брдо, Земун, Обреновац-Ушће, Винча и Лазаревац, чиме је омогућено да јавност буде информисана у реалном времену о концентрацијама ових загађујућих материја. Локална самоуправа у Пироту набавила је аутоматску станицу за квалитет ваздуха и предала Агенцији на управљање.
Прикупљени су и на јединствен начин обрађени подаци са преко 200 станица и мерних места и приказани резултати мерења како основних загађујућих материја (SO2, NO2, CO, PM10 и PM2.5, Pb, C6H6) , на основу којих се одређује категорија квалитета ваздуха, тако и резултати наменских мерења.
Комплетан годишњи Извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2021. године можете преузети ОВДЕ.