Android™ апликација "Алергени полен"
06.03.2020
Нова Android™ апликација "Алергени полен" доступна је у Google продавници.
Набавите на Google Play
Агенција за заштиту животне средине је израдила апликацију која приказује податке о концентрацијама алергеног полена у ваздуху на 26 мерних места у оквиру Државне мреже за мониторинг полена, у периоду од почетка фебруара до краја октобра, док траје полинација у нашим климатским условима.
Квалитативно и квантитативно одређивање алергеног полена у ваздуху ради се мануелном методом, те су приказани подаци за претходну недељу са прогнозом кретања концентрације у текућој недељи.
Одржана дебата "Борба против загађеног ваздуха у Србији"
27.02.2020
У Београду је, 27. фебруара 2020. године одржана дебата "Борба против загађеног ваздуха у Србији - Да ли процес приступања ЕУ може бити од помоћи?", коју су организовали ЕУ центар и Центар за европске политике.
Учесници су били директор Агенције за заштиту животне средине Србије Филип Радовић, Шеф сектора за сарадњу Делегације Европске уније у Србији Ингве Енгстром, Сарадник Центра за европске политике Зоран Сретић, Представница Министарства заштите животне средине Душица Радојичић и истраживач у Еколошком центру "Станиште" Дејан Максимовић.
Дебата је ишла у смеру загађења ваздуха у Србији, реформи које су неопходне енергетском сектору и мерама побољшања квалитета ваздуха, о ЕУ зеленом договору, помоћи коју је Србија до сад добила од ЕУ за ову област, као и о потребним усаглашавањем регулатива Србије са ЕУ.
Извештавање о отпаду
19.02.2020
У организицаији Привредне коморе Србије 18. фебруара 2020. године у ПКС одржана је радионица "Годишње извешавање о отпаду". У две двочасовне радионице око 350 учесника је могло да чује новине везане за измене Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Службени гласник РС бр. 7/2020) као и остале информације које се тичу извештавања о отпаду.
Након званичног дела, у непосредном разговору са представницима предузећа отклоњене су све недоумице везане за актуелно извештавање ка Националном регистру извора загађивања. Нове радионице "Годишње извештавање о отпаду" ће бити 27. фебруара у ПК Ниш и 04. марта у ПК Новом Сад.
Станица за контролу квалитета ваздуха у Новом Пазару
10.02.2020
Данас је пуштена у рад нова станица за контролу квалитета ваздуха у Новом Пазару. Аеро загађење је један од највећих изазова савремене цивилизације. Србија је одлуцила да се ухвати укоштац са тим проблемом. Вођени тиме да ако се нешто не може измерити, не може се ни контролисати. Сходно томе направили смо стратегију да ниједно место у Србији не остане непокривено мониторингом кваливета ваздуха у наредом периоду.
Станице ће вршити мониторинг свих релевантних материја, односно загађујућих полутаната, попут азотних оксида, сумпор диоксида, суспендованих честица као и приземнног озона.
Отварању су присуствовали менаџмент Агенције за заштиту животне средине, менаџмент градске управе Новог Пазара, а станицу су пустили у рад директор Агенције Филип Радовић и градолначелник Нихад Бишевац.
Подршка Светске банке у унапређењу животне средине
04.02.2020
Званичници Светске банке задужени за животну средину и климатске промене били су у посети Агенцији за заштиту животне средине где је одржан састанак на тему унапређења животне средине, приоритетно у области квалитета ваздуха али и квалитета вода и управљања отпадом.

На састанку се разговарало о могућој сарадњи у решавању проблема загађења ваздуха, анализи мера и проналажењу механизама подршке имајући у виду да Светска банка тренутно ради на припреми свог програма за животну средину за Републику Србију.
Започете активности на новом пројекту о мултиморбидитету у Србији
04.02.2020
Дводневни радни састанак који је обележио почетак пројекта под називом: "A multidisciplinary approach to prevention of multimorbidity in post-conflict Serbia" одржан је на Институту за биолошка истраживања "Синиша Станковић" у периоду 30-31.01.2020. године. Главни циљ пројекта је да истражи питање мултиморбидитета у Србији, као и могуће узрочно-последичне везе са евентуалним загађењем животне средине и одређеним социо-економским факторима.

Пројекат представља вид билатералне сарадње између Велике Британије и Србије, и обухвата велики број партнерских организација, из Велике Британије Универзитет у Шефилду и HELSI-Healthy Lifespan Institute, из Србије Институт за Биолошка Истраживања, Институт за јавно здравље "Милан Јовановић Батут", Агенцију за заштиту животне средине, Институт за друштвене науке, Институт за медицинску биостатистику Медицинског факултета и Министартсво здравља. Подршку пројекту пружа и Светска здравствена организација, односно регионална канцеларија.
На првом састанку је формирана радна група са представницима свих партнерских институција која има задатак да обезбеди несметано функционисање пројекта и правовремено испуњавање циљева, донешене су прве одреднице и одређене активности у том смеру. Предвиђено је да пројекат траје 18 месеци.
5. децембар - СВЕТСКИ ДАН ЗЕМЉИШТА
04.12.2019
Светски дан земљишта обележава се 5. децембра под слоганом "Зауставите ерозију земљишта - САЧУВАЈТЕ НАШУ БУДУЋНОСТ".
Сваких 5 секунди еродира се површина која је еквивалентна површини једног фудбалског терена. Ова алармантна чињеница потврђује потребу за подизањем свести кроз Светски дан земљишта о овом растућем проблему.
Ове године, бавећи се све већим изазовима управљања земљиштем, FAO кампања "Зауставите ерозију земљишта - САЧУВАЈТЕ НАШУ БУДУЋНОСТ" има за циљ подизање свести о важности одржавања здравих екосистема и људског благостања. Подстицањем људи широм света да се активно укључе у побољшање здравља земљишта, кампања такође има за циљ да унапреди и промовише профил здравог земљишта. Ако ускоро не реагујемо, ерозија ће алармантно угрозити плодност земљишта, што ће даље негативно утицати на глобалне залихе и сигурност хране.
Светски дан земљишта се обележава националним научним скупом "Еколошки значај органске материје у земљишту" који ће се одржати 5. децембра у Матици српској у Новом Саду. Представник Агенције за заштиту животне средине одржаће предавање на тему "Зависност садржаја органског угљеника у земљишту од начина коришћења земљишта и типа земљишта".
Састанак земаља чланица PRTR протокола
29.11.2019
У Женеви је 28. и 29. новембра одржан састанак земаља чланица PRTR протокола Економске комисије Уједињених нација. У раду овог Форума учествује и представник Агенције за заштиту животне средине, где је приказао активности које имају за циљ унапређење Националног регистра извора загађивања Републике Србије ради што ефикаснијег прикупљања, верификације и анализе података који се достављају у НРИЗ информациони систем.

Приказан је и постојећи систем Агенције за прикупљање података за наплату накнаде за загађивање и накнаде за посебне токове отпада. Присутни из других земаља су показали занимање за активности у успостављање Националног регистра у Србији и могућности примене у њиховим земљама.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2018. годину
20.11.2019
Влада Републике Србије је 31. октобра 2019. године донела Закључак којим се прихвата Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2018. годину који је припремила Агенција за заштиту животне средине.
Извештај даје приказ стања животне средине у Републици Србији у 2018. години на бази доступних података, што представља индиректно увид у остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима, као што су Национални програм заштите животне средине и Национална стратегија одрживог развоја. Због тога је Извештај истовремено и основ за процену стања у овој области у наредном периоду. Оцена стања животне средине за 2018. годину базирана је, као и претходних година, на индикаторском приказу, а према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине.
Извештај можете преузети овде.
Агенција за заштиту животне средине обележила 15 година рада
01.11.2019
Данас је свечаном академијом обележено 15 година рада Агенције за заштиту животне средине, која је окупила велики број гостију из земље и иностранства, са циљем сумирања и представљања постигнутих резултата Агенције и размене искустава у области заштите животне средине, трајних и одрживих решења за побољшање квалитета ваздуха и воде са гостима из земље и иностранства.
На свечаној академији као домаћин, прво се обратио директор Агенције за заштиту животне средине Филип Радовић и поносно истакао да се Агенција у првих 15 година рада пласирала високо, како на домаћој, тако и на међународној сцени, са агенцијама, чији су буџети на десетине пута већи од буџета Агенције и захвалио се запосленима без којих тај успех, између осталог не би био могућ.
“Признање за наш рад долази из Европе. Имали смо част да нас је први пут посетио директор Европске агенције за заштиту животне средине и рекао да је наша земља спремна да буде чланица Европске агенције и пре него што наша земља постане део Уније", рекао је Радовић. Он је додао да данас наши стручњаци учествују раме уз раме са стручњацима из Европе на разним пројектима и партиципирају у разним радним групама, а да је опрема коју користимо хармонизована са европским стандардима.
“Трудили смо се да значај о животној средини приближимо обичном човеку и успели смо да покажемо колико је то важан део за све нас када говоримо о квалитету живота. Наша тема ће засигурно бити тема број један на агенди међународних институција, као и у нашим животима у времену које пред нама. Ми смо ту да наставимо да радимо и указујемо на ствари које су од важности за улагање у животну средину јер оно никада није трошак, већ је то улагање у нашу бољу будућност”, закључио је Радовић.
Такође, присутнима су се обратили и познати гости из иностранства, директор италијанског националног Института за заштиту животне средине и истраживање Лука Демикели и аутор чувеног бестселера Њујорк тајмса "Нека буде вода - израелско решење за свет коме недостаје вода" Сет Сигел.
“Србија може бити поносна што има овако модерну институцију - Агенцију за заштиту животне средине. Ми смо већ пре много година успоставили сарадњу између наших агенција, а недавно је у посети Србији био и наш министар за заштиту живитне средине и том приликом смо нашу сарадњу подигли на ниво владе. Овде не говоримо само о пријатељству, већ и о начину да успоставимо сарадњу и да каналишемо напоре и средства, како бисмо могли да управљамо великим пројектима у оквиру заштите животне околине”, истакао је Демикели.
“Србија и Агенција за заштиту животне средине треба да наставе вредно да раде као и до сад и да се баве заштитом животне средине. Поред тога, јако је битно да се као и са сваком кризом, бавите третманом отпадних вода, да се улаже једнако енергије и једнако финансија у овај проблем, јер то је свакако проблем који представља ризик по здравље становништва и људи”, рекао је Сет Сигел. Он је навео пример отпадних вода у Израелу, који није донео одлуку “јуче” да нешто уради, већ је то била генерацијска и друштвена одлика и да је током 70 година уложено је више милијарди долара у решавање тог проблема. “Израел је учинио све како би се изборио са тим проблемом и изградили су посебан инфраструктурни систем за прераду отпадних вода. Тиме су успели да 90 одсто отпадних вода сада могу да користе у пољопривреди”, навео је Сигел.