Најбоље доступне технике

Најбоље доступне технике (BAT) исказане кроз BREF документ
У табели је приказан списак BREF референтних докумената о најбољим доступним техникама. Документи су доступни за три светска језика - енглески, француски и немачки.
НАЗИВ ИНДУСТРИЈЕЕнглескиФранцускиНемачки
Индустрија цемента, креча и магнезијум оксида
Керамичка индустрија
Третман отпадних вода и гасова / системи управљања у хемијском сектору
Економија и медијски ефекти
Емисије и складишта
Енергетска ефикасност
Индустрија за прераду обојених метала
Индустрија хране, пића и млека
Општа начела мониторинга
Индустријски системи за хлађење
Узгој живине и свиња
Производња гвожђа и челика
Сагоревања у великим погонима
Неорганска хемијска индустрија великог обима производње - амонијак, киселине и ђубрива
Неорганска хемијска индустрија великог обима производње - чврста и остале индустрије
Органска хемијска индустрија великог обима производње
Управљање јаловиштима и отпадом - активности у рударству
Производња стакла
Производња органских финих хемикалија
Црна металургија
Производња хлорида алкалних метала
Производња полимера
Производња посебних неорганских једињења
Индустрија целулозе и папира
Рафинерије минералних уља и гаса
Кланице и животињски нуспроизводи
Ковачка индустрија и ливнице
Површинска обрада метала и пластике
Третман површина коришћењем органских растварача
Штављење коже и крзна
Текстилна индустрија
Спаљивање отпада
Третман отпада
Производња панела од дрвета
Дрво и дрвни производи заштићени хемикалијама