Активности

Учешће представника Агенције на међународној конференцији о води "AQUA EXPO"
10.11.2008
На међународној конференцији о води "AQUA EXPO" која је одржана од 06-08. новембра 2008. у Београду, др Небојша Вељковић је презентовао рад под насловом: "Стање загађености вода Србије".
Учешће представника Агенције на међународном научно-стручном скупу
07.10.2008
На међународном научно-стручном скупу: “Савремена експлоатација и одржавање објеката и постројења у системима водовода и канализације", који је одржан на Козари, Мраковица (Приједор) у Републици Српској од 29-30.9. 2008. године, др Небојша Вељковић је презентовао два рада:
 • Нови системи управљања комуналним отпадним водама затвореним нутријентним циклусом;
 • Индикатори одрживог управљања системима за водоснабдевање и одвођење отпадних вода
 • Учешће представника Агенција на конференцији "ВОДА 2008"
  25.06.2008
  На конференцији "ВОДА 2008“ која је одржана у Матарушкој Бањи од 3-6. јуна 2008. представници Агенције за заштиту животне средине изложили су рад "Анализа квалитета вода Војводине методом Water Quality Index"
  Учешће представника Агенција на скупу "Размишљај глобално делуј локално" у Крагујевцу.
  04.04.2008
  У организацији Привредне коморе Србије у Крагујевцу је 03.04.2008. године под слоганом ''Размишљај глобално, делуј локално''организована презентација идејних пројеката о заштити животне средине од отпадних вода. На скупу је др Небојша Вељковић из Агенције за заштиту животне средине презентовао рад: "Одрживо управљање водним ресурсима Србије".
  Монографија: Индикатори одрживог развоја и управљање водним ресурсима
  09.11.2006
  САДРЖАЈ (Даље)
  САЖЕТАК
  ... Индекс развоја екоагломерација као индикатор одрживог развоја упућује јасну поруку да ако се буде наставио досадашњи тренд опште неефикасности свих производних привредних фактора и ненаменско и прекомерно коришћење воде и њено загађивање у будућем развоју Србије се могу очекивати озбиљне последице у сектору заштите животне средине.... (Даље)
  ИЗВОДИ ИЗ ИЗВЕШТАЈА РЕЦЕНЗЕНАТА
  Проф. др Слободан Петковић,дипл.инж. Шумарски факултет Универзитета у Београду
  ...Презентован програм израде и резултати истраживања на примеру слива Јужне Мораве показују да један од најзначајнијих аспеката одрживог развоја, заштита и управљање водним ресурсима може бити контролисан индексом развоја екоагломерација као новим индикатором одрживог развоја у националним извештајима и у оквиру сарадње међудржавних институција... (Даље)
  Проф. др Милан Кукрика, дипл.инж.
  Географски факултет Универзитета у Београду
  ... ,може се оценити да ова монографија својим садржајем представља значајан научни допринос у области теорије и примене концепта одрживог развоја ... (Даље)
  Састанак са предстаницима европског тематског центра за воде (ETC Water)
  09.11.2006
  У организацији Агенције за заштиту животне средине, 7. и 8. новембра 2006. године одржан је састанак са представницима европског тематског центра за воде (ETC Water). Основне теме састанка су биле анализа стања у сектора вода, сарадња националних институција са Европским тематским центром и Европском агенцијом за животну средину у процесу достављања података, развој мреже за мониторинг, развој индикатора као и друга питања везана за развој Информационог система за воде на европском нивоу (Water Information System for Europe).