Подаци о алергеном поленуКвалитативно и квантитативно одређивање алергеног полена у ваздуху је завршено за 2018. годину.