Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2015. годину

Агенција за заштиту животне средине је припремила Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2015. годину. Извештај даје основни приказ колико се улаже у заштиту животне средине, као и колики су економски подстицаји у овој области у 2015. години, а на бази доступних података, што представља индиректно увид у остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима. На овај начин Извештај о економским инструментима постаје важан алат за доносиоце одлука који учествују у планирању и доношењу стратешких докумената заштите животне средине у Републици Србији.
Индикатори приказани у овој публикацији су рађени према индикаторима из "Правилника о Националној листи индикатора заштите животне средине".
Извештај се може преузети овде.

Агенција за заштиту животне средине је припремила Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2014. годину. У Извештају су приказани извори финансирања заштите животне средине, примењене накнаде, као и економски подстицаји у овој области у 2014. години. На овај начин Извештај о економским инструментима постаје важан алат за доносиоце одлука који учествују у планирању и доношењу стратешких докумената заштите животне средине у Републици Србији.
Извештај је урађен према важећим индикаторима из "Правилника о националној листи индикатора заштите животне средине":

  • Издаци из буджета за заштиту животне средине
  • Приходи од накнада и такси
  • Средства за субвенције и друге подстицајне мере
  • Међународне финансијске помоћи за област заштите животне средине
  • Инвестиције и текући издаци

Извештај се може преузети овде.