АктуелноКвалитет ваздуха - Ужице - Луново Село - Севојно
15.05.2024
У уторак 14.05.2024. године на локацијама Ужице, Севојно и Луново село нису прекорачене дневне граничне вредности концентрација суспендованих честица PM10 ни на једном мерном месту.
Такође, од поноћи до сада (08.00 сати, 15.05.2024.) ваздух је на поменуте 3 локације доброг квалитета, нема раста концентрација загађујућих материја.
Резултате мерења на сатном нивоу можете пратити на званичном сајту Агенције за заштиту животне средине.
Квалитет ваздуха - Ужице - Луново Село - Севојно
14.05.2024
У периоду од 13.05.2024. године у 00.00 сати до 14.05.2024. године у 07.00 сати, према прелиминарним подацима са анализатора аутоматских мерних станица на локацијама у Ужицу и Севојну нису забележена прекорачења концентрација загађујућих материја у понедељак 13.05.2024.
На локацији Луново село, забележено је прекорачење граничне вредности концентрација суспендованих честица PM10 у понедељак 13.05.2024. и дневна вредност је износила 99 μg/m3.
Тренутно (у периоду од 12:00 сати до 13:00 сати 14.05.2024.) је квалитет ваздуха на станици Луново село доброг квалитета и измерена концентрација PM10 износи 20 μg/m3.
Резултате мерења на сатном нивоу можете пратити на званичном сајту Агенције за заштиту животне средине.
Обавештење о мерењу загађујућих материја
13.05.2024
Агенција за заштиту животне средине, у складу са својим надлежностима, мери загађујуће материје на основу којих се врши оцена квалитета ваздуха у складу са Законом о заштити ваздуха и Европском директивом о амбијенталном ваздуху. То значи да се мерења квалитета ваздуха у Србији врше на исти начин као и у земљама Европске уније.
Према оквирној Директиви ЕУ о квалитету амбијенталног ваздуха 2008/50/ES и Директиви 2004/107/EZ, са којима се хармонизују прописи у нашој земљи из области квалитета ваздуха, није прописано мерење нивоа диоксина и фурана. Тако ни Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха која је у великој мери транспоновала поменуте ЕУ директиве, не прописује њихова мерења.
Након избијања пожара на депонији "Дубоко", сви капацитети су стављени на располагање.
Ради правовременог и истинитог информисања грађана, Агенција за заштиту животне средине поставила је 07. маја и додатну мерну станицу. Мобилна аутоматска мерна станица постављена је ближе депонији, у Луновом селу. Закључно са јучерашњим резултатима, нису регистроване концентрације загађујућих материја у ваздуху изнад средњих дневних граничних вредности. Мобилна станица је опремљена инструментима за мерење концентрација суспендованих честица PM10 и PM2.5, сумпор-диоксида, азот-диоксида, угљен-моноксида, као и ароматичних угљоводоника бензена, толуена и ксилена.
Ни аутоматска станица за мерење квалитета ваздуха у центру Ужица није детектовала прекорачења граничних вредности загађујућих материја, у периоду од избијања пожара, закључно са јучерашњим резултатима.
Завод за јавно здравље на шест локација мери ниво концентрација загађујућих материја и то PM10 и PM2.5, укупне суспендоване честице, сумпор-диоксид, азот-диоксид и чађ. Једна од мерних станица Завода налази се у Севојну, у близини депоније "Дубоко". Ни на једној локацији, закључно са јучерашњим резултатима нису регистроване концентрације загађујућих материја у ваздуху изнад средњих дневних граничних вредности.
Подаци су доступни на порталима Агенције за заштиту животне средине, Завода за јавно здравље Ужица, Института за јавно здравље Србије "др Милан Јовановић Батут", као и на сајту Града Ужица.
ОБАВЕШТЕЊЕ - Национални регистар извора загађивања
27.03.2024
Корисници система Националног регистра извора загађивања сва питања везана за достављање података потребно је да упуте ИСКЉУЧИВО на адресу корисничке подршке: nrizpodrska@sepa.gov.rs.
Корисницима су доступни контакт телефони:
• 011 6356780
• 011 6356781
• 011 6356782
• 011 6356783
Услед великог броја питања и позива, нисмо у могућности да тренутно одговоримо на сваки захтев. Колеге из корисничке подршке ће вас у најкраћем могућем року контактирати, молимо Вас за стрпљење.
Светски дан вода 22. март 2024 - "ВОДА ЗА МИР"
22.03.2024
Овогодишњи светски дан вода обележава се под слоганом "Вода за мир". Уважавајући значај сарадње локалних самоуправа и државне управе, Агенција за заштиту животне средине се одазвала позиву да поводом Светског дана вода учествује на конференцији "Вода: глобални изазов - локално решење" у организацији града Чачка.
На овом скупу посвећеном истраживању, дискусији и проналажењу решења за кључне изазове везане за управљање водом, представник Агенције за заштиту животне средине је у уводном панелу одржао презентацију коју можете преузети ОВДЕ.
ОБАВЕШТЕЊЕ - Национални регистар извора загађивања
26.02.2024
Правна лица или предузетници извештаје о извршеним мерењима емитованих загађујућих материја у ваздух и воде достављају Агенцији у електронском облику (.pdf формат фајла) на одговарајућу адресу електронске поште.
Правно лице или предузетник који у години за коју се подаци достављају, у својим постројењима није имало активности у току којих долази до емисија загађујућих материја у ваздух, воде или тло, нити је било генерисања било које врсте отпада, доставља Агенцији изјаву о неактивности до 31. марта текуће године за претходну годину.