АктуелноОБАВЕШТЕЊЕ - Национални регистар извора загађивања
27.03.2024
Корисници система Националног регистра извора загађивања сва питања везана за достављање података потребно је да упуте ИСКЉУЧИВО на адресу корисничке подршке: nrizpodrska@sepa.gov.rs.
Корисницима су доступни контакт телефони:
• 011 6356780
• 011 6356781
• 011 6356782
• 011 6356783
Услед великог броја питања и позива, нисмо у могућности да тренутно одговоримо на сваки захтев. Колеге из корисничке подршке ће вас у најкраћем могућем року контактирати, молимо Вас за стрпљење.
Светски дан вода 22. март 2024 - "ВОДА ЗА МИР"
22.03.2024
Овогодишњи светски дан вода обележава се под слоганом "Вода за мир". Уважавајући значај сарадње локалних самоуправа и државне управе, Агенција за заштиту животне средине се одазвала позиву да поводом Светског дана вода учествује на конференцији "Вода: глобални изазов - локално решење" у организацији града Чачка.
На овом скупу посвећеном истраживању, дискусији и проналажењу решења за кључне изазове везане за управљање водом, представник Агенције за заштиту животне средине је у уводном панелу одржао презентацију коју можете преузети ОВДЕ.
ОБАВЕШТЕЊЕ - Национални регистар извора загађивања
26.02.2024
Правна лица или предузетници извештаје о извршеним мерењима емитованих загађујућих материја у ваздух и воде достављају Агенцији у електронском облику (.pdf формат фајла) на одговарајућу адресу електронске поште.
Правно лице или предузетник који у години за коју се подаци достављају, у својим постројењима није имало активности у току којих долази до емисија загађујућих материја у ваздух, воде или тло, нити је било генерисања било које врсте отпада, доставља Агенцији изјаву о неактивности до 31. марта текуће године за претходну годину.
Обавештење поводом пожара на Новом Београду
24.01.2024
Након избијања пожара на Новом Београду у Блоку 70 , Агенција за заштиту животне средине и Градски завод за јавно здравље раде мерења и настављају да прате развој ситуације заједно са другим надлежним службама.
Ватрогасне екипе су на терену, а МУП је ангажовао хеликоптере како би се што пре савладао пожар.
За грађане који живе у близини је важно да се понашају у складу са препоруком Завода за јавно здравље и да уколико виде или осете дим, затворе прозоре и избегавају боравак на отвореном, док се ситуација не реши.
Извештај Градског завода за јавно здравље:
Градски завод за јавно здравље Београд у оквиру мреже аутоматских мерних станица (АМС) којима се обавља редован мониторинг ваздуха на територији Београда континуално прати концентрације загађујућих материја на локацијама које се налазе у потенцијалној зони утицаја пожара у “Кинеском тржном центру“ на Новом Београду и то:
• АМС Нови Београд-Омладинских бригада
• АМС Земун - Тошин Бунар
• АМС Земун - Угриновачка
• АМС Ада Марина
• АМС Ада Петља
• АМС Баново брдо
У периоду од 7:00 до 8:00 забележен је пораст концентрација загађујућих материја, пре свега суспендованих честица PM10, PM2,5, NO2 и CO које се могу довести у везу са пожаром, на мерним местима:
• АМС Нови Београд - Омладинских бригада
• АМС Земун - Тошин Бунар
• АМС Земун - Угриновачка
У периоду од 8:00 до 9:00 забележен је благи тренд опадања концентрација загађујућих материја, пре свега суспендованих честица PM10, PM2,5, NO2 и CO које се могу довести у везу са пожаром, на мерним местима:
• АМС Нови Београд - Омладинских бригада
• АМС Земун - Тошин Бунар
• АМС Земун - Угриновачка
Док су концентрације загађујућих материја благо повишене на мерним местима:
• АМС Ада Марина
• АМС Ада Петља
• АМС Баново брдо
Градски завод за јавно здравље наставља да континуално прати концентрације загађујућих материја у ваздуху до неутрализације пожара.
ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ ГРАЂАНИМА КОЈИ ВИДЕ ИЛИ ОСЕТЕ ДИМ ДА ЗАТВОРЕ ПРОЗОРЕ И ИЗБЕГАВАЈУ БОРАВАК НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ!
Саопштење - резултати анализа реке Дунав
10.01.2024
Ванредно узорковање и испитивање квалитета воде реке Дунав након потонућа барже "Лола-5" код Бачке Паланке, спроведено 09. јануара 2024. године, потврдило је претходно добијене резултате, да се анализирани параметри крећу и прописаним границама.
Промена органолептичких особина воде реке Дунав (боја воде, мирис воде и видљиве отпадне материје) ни након ванредне анализе није уочена.
Вредности параметара као што су pH вредност, електропроводљивост, растворени кисеоник, проценат засићења воде кисеоником, амонијачни азот, нитрати, нитрити, ортофосфати, укупан фосфор и хемијска потрошња кисеоника - кретале су се у прописаним граничним вредностима за I и II класу квалитета површинских вода, показала је физичко-хемијска и хемијска анализа узорака воде.
Резултати анализе садржаја укупног органског угљеника и укупног азота показују да су добијене вредности одговарале III класи квалитета површинских вода.
Агенција за заштиту животне средине узорковала је воду реке Дунав 09. јануара на пет локација код моста "25-Мај" који спаја граничне прелазе Бачка Паланка-Илок - у зони потонућа, узводно и низводно од потонуле барже. На овим локацијама вода је узоркована 05. и 06. јануара, непосредно након потонућа.
Акцидент се догодио када је немачки брод "Антониа" ударио у стуб моста "25-Мај" на граничном прелазу Бачка Паланка-Илок, на територији пловног пута реке Дунав у Републици Хрватској. Брод је вукао натоварену баржу "Лола-5" која је потонула.
Саопштење - Резултати првих анализа
05.01.2024
Прве анализе узорака воде реке Дунав, након акцидента насталог услед потонућа барже "Лола-5" која је превозила азотно ђубриво, показала је да нема промена органолептичких особина воде ове реке (боја, мирис и видљиве отпадне материје), односно да су параметри у оквирима I и II класе квалитета површинских вода.
Агенција за заштиту животне средине је током данашњег дана вршила ванредно узорковање воде реке Дунав на профилу Нови Сад у 07:30, 10:30, 13:30 и 16:20 часова.
Резултати првих анализа показали су да су се у прописаним границама кретале вредности општих физичко хемијских параметара као што су pH вредност, електропроводљивост, растворени кисеоник, проценат засићења воде кисеоником, амонијачни азот, нитрати, нитрити, ортофосфати, укупан фосфор и хемијска потрошња кисеоника.
Узорци су допремљени у лабораторију Одсека за контролу квалитета воде и седимента у Новом Саду, како би се наставило са детаљнијим анализама на укупан органски угљеник, укупан азот и органски азот, чији се резултати ускоро очекују.
Министарство заштите животне средине наставиће да обавештава јавност о резултатима даљих анализа, који се прикупљају.
Натоварена баржа "Лола-5", коју је вукао немачки брод "Антониа" потонула је у 00.40 сати код Бачке Паланке. До пловне незгоде је дошло када је брод ударио у стуб моста "25-Мај" који спаја граничне прелазе Бачка Паланка-Илок, на територији пловног пута реке Дунав у Републици Хрватској.