АктуелноПосета ученика средње медицинске школе
25.02.2020
Ђаци средње медицинске школе са Звездаре, учесници такмичења на Регионалном сајму ученичких компанија, у организацији Достигнућа младих Србија, посетили су Агенцију за заштиту животне средине.
Ученицима је презентована методологија прикупљања и детектовања алергеног полена у ваздуху са посебним освртом на алергена дејства и особине полена амброзије. Овим је Агенција подржала пројекат ученика медицинске школе о изради мобилне апликације за праћење полена амброзије, са којим учествују на поменутом такмичењу.
Извештавање о отпаду
19.02.2020
У организицаији Привредне коморе Србије 18. фебруара 2020. године у ПКС одржана је радионица "Годишње извешавање о отпаду". У две двочасовне радионице око 350 учесника је могло да чује новине везане за измене Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Службени гласник РС бр. 7/2020) као и остале информације које се тичу извештавања о отпаду.
Након званичног дела, у непосредном разговору са представницима предузећа отклоњене су све недоумице везане за актуелно извештавање ка Националном регистру извора загађивања. Нове радионице "Годишње извештавање о отпаду" ће бити 27. фебруара у ПК Ниш и 04. марта у ПК Новом Сад.
Ефикасност ресурса и кружна економија у Европи
Преглед политика, приступа и циљева Србије
13.02.2020
Агенција за заштиту животне средине као Национални референтни центар (NRC) за ефикасност ресурса и кружну економију Европске мреже за осматрање и информисање о животној средини (EIONET), координирала је израду овог националног профила, који је сачињен у сарадњи са EIONET-ом и Европском агенцијом за животну средину - Европским тематским центром за отпад и материјале у зеленој економији (European Topic Centre on Waste and Materials in a Green Economy - ETC/WMGE).
Национални профил Преглед политика, приступа и циљева Србије за ефикасност ресурса и кружну економију, припремљен је у оквиру ЕЕА Извештаја о ефикасности ресурса и кружне економије - Even more from less, који је у завршној фази. ЕЕА Извештај има за циљ прикупљање, анализу и ширење информација о искуству у развоју и примени ових политика у ЕЕА државама и и наглашава питања којима је потребна додатна пажња у наредним годинама. Национални профили свих држава које су се укључиле у израду ЕЕА извештаја могу се наћи овде.
Станица за контролу квалитета ваздуха у Новом Пазару
10.02.2020
Данас је пуштена у рад нова станица за контролу квалитета ваздуха у Новом Пазару. Аеро загађење је један од највећих изазова савремене цивилизације. Србија је одлуцила да се ухвати укоштац са тим проблемом. Вођени тиме да ако се нешто не може измерити, не може се ни контролисати. Сходно томе направили смо стратегију да ниједно место у Србији не остане непокривено мониторингом кваливета ваздуха у наредом периоду.
Станице ће вршити мониторинг свих релевантних материја, односно загађујућих полутаната, попут азотних оксида, сумпор диоксида, суспендованих честица као и приземнног озона.
Отварању су присуствовали менаџмент Агенције за заштиту животне средине, менаџмент градске управе Новог Пазара, а станицу су пустили у рад директор Агенције Филип Радовић и градолначелник Нихад Бишевац.
Подршка Светске банке у унапређењу животне средине
04.02.2020
Званичници Светске банке задужени за животну средину и климатске промене били су у посети Агенцији за заштиту животне средине где је одржан састанак на тему унапређења животне средине, приоритетно у области квалитета ваздуха али и квалитета вода и управљања отпадом.

На састанку се разговарало о могућој сарадњи у решавању проблема загађења ваздуха, анализи мера и проналажењу механизама подршке имајући у виду да Светска банка тренутно ради на припреми свог програма за животну средину за Републику Србију.
Започете активности на новом пројекту о мултиморбидитету у Србији
04.02.2020
Дводневни радни састанак који је обележио почетак пројекта под називом: "A multidisciplinary approach to prevention of multimorbidity in post-conflict Serbia" одржан је на Институту за биолошка истраживања "Синиша Станковић" у периоду 30-31.01.2020. године. Главни циљ пројекта је да истражи питање мултиморбидитета у Србији, као и могуће узрочно-последичне везе са евентуалним загађењем животне средине и одређеним социо-економским факторима.

Пројекат представља вид билатералне сарадње између Велике Британије и Србије, и обухвата велики број партнерских организација, из Велике Британије Универзитет у Шефилду и HELSI-Healthy Lifespan Institute, из Србије Институт за Биолошка Истраживања, Институт за јавно здравље "Милан Јовановић Батут", Агенцију за заштиту животне средине, Институт за друштвене науке, Институт за медицинску биостатистику Медицинског факултета и Министартсво здравља. Подршку пројекту пружа и Светска здравствена организација, односно регионална канцеларија.
На првом састанку је формирана радна група са представницима свих партнерских институција која има задатак да обезбеди несметано функционисање пројекта и правовремено испуњавање циљева, донешене су прве одреднице и одређене активности у том смеру. Предвиђено је да пројекат траје 18 месеци.