Актуелно"Уједините се да бисте заштитили пчеле!"
21.05.2020
Трећи пут, 20. маја 2020. године, пчелари у целом свету ће прославити Светски дан пчела. Генерална скупштина УН прогласила је овај дан за Светски дан пчела 20. децембра 2017. године. Главни циљ овог дана је подизање међународне свести о важности пчела и других опрашивача за безбедност хране човечанства, глобално уклањање глади и бриге за животну средину и биодиверзитет. Због епидемије COVID-19, Међународни дан пчела, који се слави под мотом "Уједините се да бисте заштитили пчеле!" (Bee Engaged) обележава се ове године радно. Као организатор овог догађаја, FAO жели скренути пажњу на значај доприноса земаља, организација, истраживачких и образовних институција, цивилног друштва, приватног сектора, пољопривредника, пчелара и јавности у очувању пчела и других опрашивача (link).
Поводом Светског дана пчела, FAO (организација Уједињених нација за пољопривреду) је издао књигу о идентификацији и контроли болести пчела, која је бесплатно доступна свим заинтересованима, наравно на енглеском језику. Књигу можете преузети овде.
Међународни дан биолошке разноврсности
20.05.2020
  • Међународном дану биолошке разноврсности претходи недеља дневних тема и догађаја link
  • Круцијална је улога природе у сузбијању климатских промена, обезбеђивању сугурности исхране и здравља човечанства link
Овогодишњи слоган Међународног дана биолошке разноврсности "Природа нуди решења“, наглашава важност заједничког рада на свим нивоима како бисмо изградили будући живот на Земљи у складу са природом. Тако је ова 2020. је година размишљања, изазова и решења. Сви ми имамо прилику да размислимо о томе како можемо "зградити боље“ да бисмо повећали отпорност појединца, народа и заједница током опоравка од ове пандемије.
Док глобална заједница преиспитује, у светлу пандемије COVID-19, њен однос са природом, једно је сигурно: упркос нашем технолошком напретку, људи у потпуности зависе од здравих и виталних екосистема за нашу добробит, здравље, воду, храну, лекове, одећу, енергију, амбијент.
"Губитак биолошке разноликости директан је резултат наших кратковидних људских активности, укључујући неконтролисано рударство и развој инфраструктуре, неодрживу пољопривреду и крчење шума. Све ово деградирало је екосистеме и створило услове који вероватно воде до догађаја попут пандемије. Док се свет труди да оконча ову пандемију, сви морамо да предузмемо хитне, усклађене и заједничке акције како бисмо изградили отпорну и одрживу глобалну економију која у свом срцу укључује природу, чак и у време док се извлачимо из кризе.“ саопштено је из Секретаријата Конвенције о биолошкој разноврсности.
Извештај ЕЕА "Ефикасност ресурса и кружна економија у Европи 2019. - још више од мање“ Преглед политика, приступа и циљева 32 европске земље
13.05.2020
Овај извештај Европске агенције за животну средину (ЕЕА) даје преглед и оцену резултата истраживања ЕЕА, у ком су учествовале 32 европске земље Европске мреже за информисање и осматрање о животној средини (Еионет), међу којима је и Република Србија. Извештај се бави политикама и приступима европских земаља за побољшање ефикасности ресурса. Од 2016. године приметан је помак у фокусу политика, од побољшања ефикасности ресурса - до шире перспективе кружне економије. Многи аспекти ова два приступа се преклапају у политикама, као што су управљање отпадом и спречавање отпада, заједно са стратегијама заштите животне средине и одрживог развоја, иновацијским политикама и економским програмима. Очекује се да ће се овај помак у фокусу још више учврстити јер су у овом тренутку у току шире акције ЕУ, посебно са ново усвојеним Акционим планом за кружну економију ЕУ, који је један од кључних делова европског Зеленог споразума.
Истраживање показује недостатак постављених циљева широм Европе, који су потребни за побољшање ефикасности ресурса и покретање кружне економије. Државе учеснице су приметиле да је усвајање националних циљева често политички тешко. Истраживање ЕЕА је такође закључило да ће успостављање јединствених индикатора, који би пратили различите аспекте кружне економије, побољшати усвајање и употребу циљева у овој области, као и информисање о свеобухватнијем систему мониторинга.
Извештај је базиран на истраживању ЕЕА, заснованом на одговорима земаља чланица Еионета, приказаним у публикованим националним профилима country profiles.
Линк публикације овде.
Важно обавештење
07.05.2020
Скупштина Републике Србије је на јучерашњој седници донела Одлуку о укидању ванредног стања која је објављена у Службеном гласнику РС број 65/2020. Њом се укида ванредно стање на територији Републике Србије, проглашено 15. марта 2020. године.
Сходно наведеној Одлуци, Агенција за заштиту животне средине је продужила рок за достављање извештаја за Национални регистар извора загађивања (НРИЗ) и Катастар контаминираних локација (ККЛ) до :
15. јуна 2020. године
Молимо сва правна лица и предузетнике која извештавају ка Националном регистру извора загађивања и Катастру контоманираних локација да податке доставе до назначеног датума.
Подршка за сва ваша питања везана за извештавање за НРИЗ ће бити и даље доступна на следећим бројевима телефона:
  • 064/8348643
  • 064/6592389
  • 064/6592390
као и на адресама електронске поште:
Колеге из подршке редовно одговарају на сва ваша питања. Током периода ванредног стања одговорено је на преко 5000 ваших E-mail порука.
Дан еколога Србије - 6. мај
06.05.2020
Дан еколога Србије обележава се 6. маја акцијама невладиног сектора, образовних и јавних институција, које овим даном промовишу заштиту и унапређење животног амбијента, као и професију.
Екологија представља посебну мултидисциплинарну научну област која је присно повезана првенствено са многим биолошким дисциплинама, али и са другим природнонаучним дисциплинама као што су биогеографија, геологија, геоморфологија, хидрологија, климатологија, педологија, физика, математика, и друштвеним наукама попут социологије, економије, права, политике. С тим у вези, екологија има огроман значај како са фундаменталног, тако и са практичног становишта.
Као природна наука она не сме искључити човека, а као хуманистичка дисциплина не сме бити одвојена од природе. У ствари, екологија својим сазнањима треба да допринесе стварању хуманих услова живота превазилажењем присвајачког односа друштва према природи, који не води рачуна о основном еколошком принципу да у природи постоји еколошка условљеност. Непоштовање овог принципа, нарочито последњих тридесетак година, има за последицу нарушавање еколошке равнотеже доводећи у опасност не само опстанак биљних и животињских врста него и самог човека.
Основна еколошка сазнања о законитостима које владају у простору у коме се одвија живот, као и сазнања о начинима прилагођавања и преживљавања организама, представљају неопходну научну основу за савремену заштиту животне средине. Дакле од степена основних еколошких знања зависи и ефикасност заштите животне средине, па самим тим и будућност савремене цивилизације и квалитет живота генерација које долазе.
Међународни дан подизања свести о штетном утицају буке на здравље
29.04.2020
Свака последња среда у априлу је дан који је посвећен подизању свести о штетности буке на здравље. Прошло је двадесет и четири године од када је утврђен овај дан.
Бука у животној средини јесте нежељени или штетан звук, док штетни ефекти представљају негативан утицај буке на здравље људи. Светска Здравствена Организација (World Health Organisation, WHO) је након дугогодишњих анализа објавила Извештај под називом "Терет болести изазван буком у животној средини" ("Burden of disease from environmental noise") у коме је документовано да бука изазива стрес, омета основне активности попут сна, одмора, рада или учења. Дуже излагање може изазвати озбиљна обољења као што су хипертензија и кардиоваскуларне болести, чак и преурањену смрт.
Европско удружење за акустику (European Acoustics Association, EAA), заједно са Европском Агенцијом за заштиту животне средине (European Environment Agency, ЕЕА) која је у тесној сарадњи са Европском комисијом (European Commission) организују различите манифестације које имају за циљ да укључе све становнике како би проширили своја знања о штетном утицају буке на здравље, али и како би сопственим доприносом побиљшали стање животне средине. Догађаји се организују на улицама, у школама, на факултетима...