Информација о премештању АМСКВ (аутоматске мерне станице за квалитет ваздуха) у Новом Саду

Дана 13.06. је поново пуштена у оперативан рад АМСКВ у Новом Саду на новој локацији у Булевару Ослобођења. Једна од најопремљенијих станица из државне мреже за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха је са локације испред Дневник Холдинг-а, због промене власничке структуре, премештена на нову локацију у изузетно прометној улици у Новом Саду. Овом поновном активирању станце, која ће и даље давати поуздане информације о стању квалитета ваздуха у другом по величини граду у Србији присуствовао је директор Агенције за заштиту животне средине Филип Радовић, представници медија, као и и представници градске Управе за заштиту животне средине Новог Сада и Електровојводине без чије помоћи овај процес не би био овако ефикасан и успешан у најкраћем могуђем року.

Податке он лине са ове станице, као и са других могу се у сваком тренутку видети на сајту Агенције за заштиту животне средине.


Међународна конференција "Контаминирани локалитети Братислава 2013"

Агенција за заштиту животне средине је учествовала на Међународној конференцији "Контаминирани локалитети Братислава 2013" у организацији Словачке Агенције за животну средину. На конференцији је представљен рад на успостављању инвентара контаминираних локација на простору ЕУ и шире.

Присутни су, између осталог, упознати са заштитом земљишта на ЕУ нивоу, са директивама које се односе на земљиште и детаљима успостављања Инвентара контаминираних локација у појединим земљама, као и са основама процене ризика на контаминираним локалитетима, термином "одржива ремедијација", техникама ремедијације на локалитетима загађеним специфичним загађивачима и алтернативним приступима у инжењерској биоремедијацији.

Агенција за заштиту животне средине је, као представник Србије на овој конференцији, представила рад на тему "Инвентар контаминираних локација у Републици Србији" са основним информацијама о постојећој легислативи, методологији за израду Инвентара и резултатима добијеним на основу анализе података из Инвентара.


Чистији ваздух за све - Шта је важно и шта треба да урадимо

У ЕУ је 2013. година проглашена за "Годину ваздуха". У оквиру манифестације Green Week Conference 2013 Европска комисија је припремила брошуру "Чистији ваздух за све" чији превод у целини можете погледати овде.

Агенција за заштиту животне средине, кроз реализацију послова из своје надлежности у области мониторинга, оцене и извештавања о стању квалитета ваздуха, даје значајан допринос хармонизацији домаће и ЕУ праксе у овој области.


Учешће Агенције на Симпозијуму Хемија и заштита животне средине - EnviroChem 2013!

У Вршцу је у периоду 21 - 24. маја 2013. године одржан 6. симпозијум Хемија и заштита животне средине -EnviroChem 2013!. На овом скупу је 24. маја Тихомир Поповић, начелник Одељења за контролу квалитета ваздуха, презентовао рад стручњака Агенције "Битан утицај PM10 на квалитет ваздуха у Србији / Substantial influence of PM10 on AQ in Serbia“ - аутора Т. Поповић, Б. Јовић и Л. Марић.

С обзиром да садржи део резултата рада Агенције за заштиту животне средине у области аутоматског мониторинга квалитета ваздуха, оцењивања стања квалитета ваздуха и извештавања, рад је веома добро прихваћен, иницирао је позитивну дискусију више учесника скупа, уз похвале за досадашњи рад и жеље да се настави успешна имплементација постојеће регулативе у овој области. Презентацију рада можете преузети овде.Страна:
Претходна123456789101112131415161718192021Следећа