Меморандум о сарадњи

Директор Агенције за заштиту животне средине Филип Радовић потписао је данас у Београду Меморандум о сарадњи са директором Завода за заштиту природе Александром Драгишићем.

Предмет овог меморандума је реализација Програма систематског праћења квалитета земљишта. Овим Меморандумом Завод за заштиту природе укључује се у Програм у делу стручне екцпертизе за потребе избора локалитета и издавања услова за праћење стања земљишта у оквиру заштићених природних добара.

Праћење стања земљишта на изабраним локалитетима у оквиру заштићених подручја омогућиће добијање података за праћење стања и промена чиниоца животне средине кроз временски период, што ће бити подршка за израду Извештаја о стању природе.


Регионална радионица земаља Западног Балкана о комуналним и индустријским отпадним водама и начинима пречишћавања (UWWTD) у организацији Европске Агенције за животну средину

У организацији EEA/European Topic Centre on Inland, Coastal and Marine waters, одржана је 18-19 јуна 2013. године у Скопљу (FYROM) регионална радионица "Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD) and SoE emissions to water ".

Циљ ове радионице јесте сагледавање имплементације и приказ могућности за извештавање у складу са UWWTD. Ова Директива се односи на сакупљање, пречишћавање и испуштање урбаних отпадних вода као и пречишћавање и испуштање отпадних вода из одређених индустријских сектора.

Лидија Михаиловић и Ивана Марковић, представнице Агенције за заштиту животне средине, презентовале су тренутно стање у области комуналних и индустријских отпадних вода у смислу спровођења законске регулативе, односно достављања података од стране загађивача као и податке о начинима пречишћавања отпадних вода у Републици Србији. На основу тих информација уочени су највећи проблеми као и могућности њихових решавања.


Регионална ЕЕА/ЕИОНЕТ сарадња земаља Западног Балкана - Индикатори биодиверзитета

На радионици "Регионална EEA/EIONET сарадња земаља Западног Балкана - Индикатори биодиверзитета“ одржаној у Тирани 4-6. јуна 2013. године анализирана је употреба индикатора биодиверзитета у извештавању према EEA, као и у изради 4. Националног извештаја Конвенције о биолошком диверзитету (UN) и изради Националне стратегије очувања биодиверзитета.

Према анализи експерата Европског Центра за Заштиту Природе (ECNC), Србија обрађује и употребљава највећи број индикатора биодиверзитета и има најбољи квалитет индикатора.


Број индикатора биодиверзитета коришћених на националном и интернационалном нивоу и њихов квалитет

Србија користи 47 националних индикатора биодиверзитета у извештавању, од тога 9 Европских индикатора (SEBI). Према истој анализи, 11 индикатора биодиверзитета има категорију 1, што значи да су индикатори приказани са резултатима и графицима.
На радионици је анализирана и хармонизованост индикатора и договорена је припрема новог индикатора биодиверзитета- Фрагментација речних станишта.
Све информације могу се пронаћи на Форуму ЕИОНЕТ портала.


Радионица "2013 Workshop on Waste Policy Implementation in the West Balkan countries"

Радионица "2013 Workshop on Waste Policy Implementation in the West Balkan countries" је одржана 30 - 31 маја 2013. године у Данској, Копенхагену у организацији EEA/European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production.

Циљ ове радионице јесте размена искуства у спровођењу планова за управљање отпадом, тренутним могућностима и планирању капацитета за третман биоразградивог отпада и канализационог муља и начину прикупљања података и изради индикатора.

Презентацију о кључним изазовима у спровођењу планова управљања отпадом представника Агенције за заштиту животне средине и остале информације са радионице можете наћи на Форуму ЕИОНЕТ портала.Страна:
Претходна123456789101112131415161718192021Следећа