GAWTEC 25

U periodu od 13-24. oktobra 2013. održan je 25. trening kurs pod pokroviteljstvom GAWTEC - The Global Atmosphere Watch Training & Education Centre. Предавања и вежбе су се одржавале у станици за истраживање загађења Schneefernerhaus, Немачка и у опсерваторији Hohenpeissenberg, Немачке метеоролошке службе која је уједно и станица за глобално атмосферско бдење (GAW).

Тема курса: Реактивни гасови - приземни озон O3, сумпор диоксид SO2, азотови оксиди NO/NOx, угљеник оксид CO и лако испарљива органска једињења VOCs.
Предавачи су били из реномираних европских институција, које се баве животном средином и GAW програмом: EMPA, Швајцарска; Karlsruhe Institute of Technology, Немачка; DWD - Немачка метеоролошка служба; Federal Environment Agency - Немачка.
Међу дванаест полазника тренинга, из институција које учествују у ГАW програму широм света, била је и Александра Трипић-Станковић из Калибрационе лабораторије Агенције за заштиту животне средине. Након успешно заврсеног курса сви учесници су добили сертификате.


Одржан први састанак еко-повереника СКГО

У Београду је 10. октобра одржан први састанак Мреже еко-повереника СКГО коју чине представници локалних самоуправа. На уводном излагању је истакнут значај уједињавања, координације и сарадње општина кроз ову мрежу, јер се општине налазе пред великим изазовима и одговорним задацима које им процес европских интеграција намеће у области заштите животне средине.
Учесницима је представљен профил Мреже екоповереника и резултати истраживања о проблемима у спровођењу закона из области заштите животне средине на локалном нивоу.
О постојећој сарадњи и њеном унапређењу су говорили представници Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Агенције за заштиту животне средине и цивилног сектора. Други део састанка је био посвећен унапређењу комуникације.
Презентације и остале информације са скупа можете наћи на сајту Сталне конференције градова и општина.


Одржана Регионална конференција "Извештавање о заштити животне средине - предуслов за инвестиције и одрживо стање"

Дана 10.10. 2013. у оквиру Сајма заштите животне средине "EcoFair 2013", у организацији Привредне коморе Србије, одржана је Регионалана конференција "Извештавање о заштити животне средине - предуслов за инвестиције и одрживо стање". Конференцији су присуствовали г-дин Дејан Новаковић, државни секретар у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, г-дин Филип Радовић, директор Агенције за заштиту животне средине, г-дин Јован Павловић, извршни директор REC канцеларије у Србији, еминентни међународни експерти Виктор Симончић и Вилко Пешец, као и представници индустрије.

Уводни говорник на овом скупу је био г-дин Филип Радовић, директор Агенције, који је одржао предавање на тему "Извештавање за Национални регистар извора загађивања у функцији управљања животном средином у предузећима".

У дискусији је јасно изражена неопходност извештавања привредних субјеката према Националном регистру извора загађивања Агенције за заштиту животне средине. Податке који се прикупљају у Регистру у највећој мери користе, осим државних органа, локалне самоуправе, али и сама индустријска предузећа, невладин сектор итд. Други корисници података су медији, јавне и комуналне службе, као и низ научних и стручних организација.


Учешће Агенције на међународном тренингу

Агенција за заштиту животне средине учествовала је на Интернационалном Тренинг Програму (ИТП) под називом "Environmental Governance and Management with EU focus" који се одржао у периоду од 9. до 27. септембра у Шведској, Стокхолм. Програм је финансирала SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency), а реализовала га је шведска Агенција за заштиту животне средине (Swedish EPA).
Циљ Програма је подстицање промене у организацијама учесника у правцу јачања улоге организације у систему заштите животне средине и јачање капацитета за приближавање ЕУ. У току програма Агенција је добила подршку ментора, експерта из шведске Агенције за заштиту животне средине, за припрему пројекта под називом "Developing reporting system for contaminated sites" који ће се у наредном периоду реализовати у Агенцији.Страна:
Претходна123456789101112131415161718192021Следећа