Радови
Датум Наслов
23.11.2018 Вода за пиће и људско право: дезинформације и поверење потрошача - др Небојша Вељковић et al.
5.6.2018 Информациони систем квалитета воде - Сателитски подржан мониторинг: др Александар Шотић, др Небојша Вељковић
9.5.2018 Перспектива примене европске директиве о пречишћавању комуналних отпадних вода у Србији - др Небојша Вељковић et al.
8.3.2018 Техничка компетентност за испитивање елемената квалитета животне средине - акредитација Агенције за заштиту животне средине - Ана Љубичић, Милица Домановић, Љубиша Денић, Татјана Допуђа Глишић, Милица Надеждић, др Небојша Вељковић
8.11.2017 Банатски канализациони систем - унапређење јавног здравља и заштита воде: др Небојша Вељковић et al
18.10.2017 Мониторинг алергеног полена у државној мрежи - Мирјана Митровић-Јосиповић, Ана Љубичић, Данијела Стаменковић
3.10.2017 Ecological Potential and Chemical Status Assessment: A Pannonian Plain Canal System Case Study - Борис Новаковић et al
3.10.2017 A Valorization of Benthic Invertebrate Fauna of the Mlava River - Борис Новаковић et al
3.10.2017 Phytoplankton Community Composition and Structure of the Brestovac Reservoir - Александра Ђурковић et al
3.10.2017 Phytoplankton Community Structure, Seasonal Dynamics and Physico-Chemical Characteristics of the Radoinja Reservoir - Снежана Чађо et al
3.10.2017 An Assessment of Ecological Potential of the Radoinja Reservoir - Снежана Чађо et al
8.6.2017 Утицај тешких метала на састав и структуру заједница бентосних бескичмењака појединих водотока у Србији - Борис Новаковић, Александар Милетић, Милица Домановић, Зоран Стојановић, Татјана Допуђа Глишић, Љубиша Денић, А.Трајковић ("ВОДА 2017")
6.6.2017 Оцена еколошког потенцијала акумулационог језера Ћелије - Снежана Чађо, Александра Ђурковић, Борис Новаковић, Љубиша Денић, Татјана Допуђа Глишић, Небојша Вељковић, Зоран Стојановић ("ВОДА 2017")
6.6.2017 Сезонска динамика фитопланктона акумулационог језера Ћелије - Снежана Чађо, Александра Ђурковић, Борис Новаковић, Љубиша Денић, Татјана Допуђа Глишић, Небојша Вељковић, Зоран Стојановић ("ВОДА 2017")
29.3.2017 Spatial distribution of soil organic carbon stocks in Serbia - Драгана Видојевић, Маја Манојловић, Александар Ђорђевић, Љиљана Нешић, Бранислава Димић
17.6.2016 Оцена еколошког потенцијала акумулационог језера Гружа - Снежана Чађо, Александра Ђурковић, Љубиша Денић, Татјана Допуђа Глишић, Борис Новаковић, Небојша Вељковић, Зоран Стојановић ("ВОДА 2016")
17.6.2016 Фитопланктон акумулационог језера Гружа - Снежана Чађо, Александра Ђурковић, Борис Новаковић, Љубиша Денић, Татјана Допуђа Глишић, Зоран Стојановић, Небојша Вељковић ("ВОДА 2016")
16.6.2016 Валоризација фауне бентосних бескичмењака реке Нишаве - Борис Новаковић ("ВОДА 2016")
1.6.2016 Recent Records and Ecological Notes on the Riffle Beetle Potamophilus acuminatus (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Elmidae) in Serbia - Борис Новаковић, Вања Марковић, Марија Илић, Бојана Тубић, Јелена Ђукнић, Ивана Живић
12.4.2016 Не кривите суше! - Anders Jägerskog
29.3.2016 Процена отпорности на климатске промене - снабдевање насеља водом и каналисање Небојша Вељковић et al.
18.11.2015 Извештавање о квалитету површинских вода Србије према националним прописима и сарадњи са Европском Унијом - др Небојша Вељковић et al
1.7.2015 Recent distribution of the freshwater crustacean (Asellus aquaticus) (Linnaeus, 1758) (Isopoda; Crustacea) in Serbia (2007-2013 period) - Б. Новаковић, М. Илић, М. Крачун-Коларевић, Б. Тубић, Н. Маринковић, Ј. Ђукнић, В. Марковић
2.6.2015 Сезонска динамика фитопланктона и физичко-хемијске карактеристике акумулације Сјеница - Снежана Чађо, Александра Ђурковић, Љубиша Денић, Татјана Допућа Глишић, Зоран Стојановић ("ВОДА 2015")
2.6.2015 Оцена еколошког потенцијала акумулације Првонек на основу биолошких и физичко-хемијских елемената квалитета - Љубиша Денић, Александра Ђурковић, Снежана Чађо, Татјана Допуђа Глишић, Зоран Стојановић, Борис Новаковић ("ВОДА 2015")
2.6.2015 Оцена еколошког потенцијала акумулације Сјеница на основу биолошких и физичко-хемијских елемената квалитета - Љубиша Денић, Снежана Чађо, Александра Ђурковић, Татјана Допуђа Глишић, Борис Новаковић, Зоран Стојановић ("ВОДА 2015")
2.6.2015 Поплаве у Србији током 2014. године - утицај на заједнице акватичних макроинвертебрата - Борис Новаковић ("ВОДА 2015")
16.4.2015 Резултати мониторинга POPs и других хазардних супстанци у површинским водама Србије - Небојша Вељковић, Татјана Допуђа-Глишић, Милорад Јовичић, Мирјана Балаћ, Аљоша Танасковић, Јелена Лукић
1.12.2014 Distribution of the species of Theodoxus Montfort, 1810 (Gastropoda: Neritidae) in Serbia: an Overview - Вања Марковић, Јелена Томовић, Марија Илић, Маргарета Крачун-Коларевић, Борис Новаковић, Момир Пауновић, Вера Николић
6.10.2014 Индикатори ефикасности водних ресурса: Европа и Србија - Небојша Вељковић, Милорад Јовичић
1.10.2014 Contribution to the knowledge of Platambus maculatus (Linnaeus, 1758) (Dytiscidae: Coleoptera) in Serbia - Борис Новаковић, Марија Илић, Маргарета Крачун-Коларевић, Божица Васиљевић, Бојана Тубић, Вања Марковић
1.10.2014 First recent record of Macronychus quadrituberculatus Müller, 1806 (Elmidae: Coleoptera) in Serbia- Борис Новаковић, Габор Месарош
30.9.2014 Indicative ecological status assessment of the Pek River based on aquatic macroinveretbrate communities (I Intern. Conf. ECOIDS - Ecological Improvement of Devastated Sites for Sustainable Development, Belgrade) - Борис Новаковић
1.7.2014 Recent distribution and ecological notes on the dryopid beetle Pomatinus substriatus Müller, 1806 (Dryopidae: Coleoptera) in Serbia - Борис Новаковић,Марија Илић,Стефан Анђус,Јелена Чанак-Атлагић,Никола Маринковић,Јелена Ђукнић
5.6.2014 Анализа резултата мониторинга POPs супстанци у површинским водама Србије - Небојша Вељковић, Татјана Допуђа-Глишић, Милорад Јовичић, Мирјана Балаћ, Аљоша Танасковић, Јелена Лукић
5.6.2014 Сезонска динамика фитопланктона и физичко-хемијске карактеристике акумулације Грлиште - Снежана Чађо, Александра Ђурковић, Љубиша Денић, Татјана Допуђа Глишић, Зоран Стојановић
5.6.2014 Састав фитопланктона и физичко-хемијске карактеристике акумулације Врутци - Александра Ђурковић, Снежана Чађо, Љубиша Денић, Татјана Допуђа Глишић, Зоран Стојановић
5.6.2014 Распрострањеност слатководног пужа Physella acuta (Dreparnaud, 1805) у Србији у периоду 2009-2013. године - Борис Новаковић
5.6.2014 Оцена еколошког потенцијала акумулације Врутци на основу биолошких и физичко-хемијских елемената квалитета - Љубиша Денић, Александра Ђурковић, Снежана Чађо, Татјана Допуђа Глишић, Борис Новаковић, Зоран Стојановић
5.6.2014 Оцена еколошког потенцијала акумулације Грлиште на основу биолошких и физичко-хемијских елемената квалитета - Љубиша Денић, Снежана Чађо, Александра Ђурковић, Татјана Допуђа Глишић, Борис Новаковић, Зоран Стојановић
21.1.2014 Анализа квалитета вода акумулација у Србији - др Небојша Вељковић, Милорад Јовичић
31.12.2013 Distribution of the snail Amphimelania holandrii Pfeiffer, 1828 (Melanopsidae; Gastropoda) in Serbia in the 2009-2012 period - Борис Новаковић, Вања Марковић, Јелена Томовић
1.7.2013 Indicative ecological status assessment of the Zapadna Morava River based on aquatic macroinvertebrate community - Борис Новаковић
7.6.2013 Оцена статуса водотокова у Србији на основу биолошких елемената квалитета - Емина Луковић, Момир Пауновић, Милорад Јовичић, Борис Новаковић, Небојша Вељковић, Владица Симић (Конференција "ВОДА 2013")
7.6.2013 Оцена еколошког статуса реке Јерме на основу заједнице акватичних макробескичмењака - Борис Новаковић (Конференција "ВОДА 2013")
31.12.2012 Indicative ecological status assessment of the Južna Morava River based on aquatic macroinvertebrates - Борис Новаковић
4.12.2012 Индикатори одрживог коришћења изворишта подземних вода Србије - др Небојша Вељковић, Милорад Јовичић
16.11.2012 Утицај климатских фактора на квалитет водотокова Поморавља: анализа методом SWQI - Небојша Вељковић, Тихомир Поповић, Милорад Јовичић, Татјана Допуђа-Глишић
9.11.2012 Информациони систем квалитета воде за пиће - др Небојша Вељковић et al.
9.11.2012 Анализа тренда концентрација нутријената у водотоцима Србије - др Небојша Вељковић
26.3.2012 "Wind forecasts for wind power generation using the Eta model" - Лазар Лазић, Горан Пејановић, Момчило Живковић
20.1.2012 Информационе технологије - др Небојша Вељковић
13.1.2012 Рурални системи за прикупљање и третман отпадних вода - др Небојша Вељковић
23.8.2011 Процена и управљање ризицима у водоводним системима и индикатори ризика квалитета воде за пиће у Србији - др Небојша Вељковић
13.4.2010 "Утицај загађујућих материја из урбаних отпадних вода на животну средину и здравље" - Н. Вељковић, Д.Видојевић и М. Јовичић - презентован је на међународној конференцији "Отпадне воде, комунални чврсти отпад и опасан отпад"-Суботица(29.03-01.04
16.6.2009 Промена климе у Србији и очекивани утицаји - Тихомир Поповић, Владимир Ђурђевић, Момчило Живковић, Биљана Јовић, Миленко Јовановић
6.5.2009 Легислатива у сектору вода Србије и хармонизација са европским директивама - Сања Златановић (Семинарски рад, Правни факултет Београд)
7.10.2008 Нови системи управљања комуналним отпадним водама затвореним нутријентним циклусом - др Небојша Вељковић
7.10.2008 Индикатори одрживог управљања системима за водоснабдевање и одвођење отпадних вода - др Небојша Вељковић
28.8.2007 "Економија и екологија - изазов будућности" - др Небојша Вељковић
23.7.2007 Анализа квалитета Дунава кроз Србију методом Water Quality Index
8.12.2005 Биодиверзитет на почетку новог миленијума, Предговор - Марко Анђелковић
8.12.2005 Биодиверзитет на почетку новог миленијума, Развој идеје о значају и потреби заштите биодиверзитета - Ивица Радовић
8.12.2005 Биодиверзитет на почетку новог миленијума, Процена биодиверзитета - од интерпретације до конзервације - Владимир Стевановиц
8.12.2005 Биодиверзитет на почетку новог миленијума, Однос специјског и екосистемског диверзитета - Дмитар Лакушић
8.12.2005 Биодиверзитет на почетку новог миленијума, Натура и култура - Примери културног аспекта биолошке разноврсности - Боислав Васић
8.12.2005 Биодиверзитет на почетку новог миленијума, Парадигма одрживости, развој Србије и проблеми очувања и коришћења њеног биодиверзитета - Миодраг Вујошевић
8.12.2005 Биодиверзитет на почетку новог миленијума, Улога еколошког информационог система у очувању биолошке разноликости - Бранко Караџић