Законска регулатива


ЗАКОНИ
Закон о заштити од буке

УРЕДБЕ
Уредба о индикаторима буке

ПРАВИЛНИЦИ

 • Правилник методе мерења буке
 • Правилник о методологији за израду акционих планова
 • Правилник о методологији за одређивање акустичне зоне
 • Правилник о садржини и методама израде стратешких карата буке
 • Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке
 • (преузето са сајта Министарства заштите животне средине, http://www.ekologija.gov.rs/dokumenti/)

  ДОЗВОЛЕ

 • Поступак за добијање овлашћења за мерење нивоа буке у животној средини
 • Преглед организација које испуњавају услове за мерења буке у животној средини

 • (преузето са сајта Министарства заштите животне средине, http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/zastita-od-buke-i-vibracija/)

  СТАНДАРДИ
  На сајту Института за стандардизацију Србије, налазе се стандарди за област буке и вибрација.

  АДРЕСАР
  Овде се налазе контакт подаци о особама које су присуствовале састанку у Агенцији за заштиту животне средине.

  НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ из области буке - преузмите документ овде.
  (преузето са сајта Министарства заштите животне средине,
  Сектор за надзор и предострожност у животној средини
  http://www.ekologija.gov.rs/informacije/najcesca-pitanja-i-odgovori-inspekcija/)