Привредни потенцијали и активности од значаја
за животну средину у Републици Србији 2016. године

Агенција за заштиту животне средине је прикупљањем података кроз Информациони систем заштите животне средине, као и директном сарадњом са релевантним институцијама припремила извештај Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину у Републици Србији 2016. године.
Извештај је припремљен према важећим индикаторима из "Правилника о националној листи индикатора заштите животне средине", а на бази доступних података, што представља индиректно увид у остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима. У извештају су приказане следеће привредне гране:

 • Индустрија
 • Енергетика
 • Пољопривреда
 • Шумарство
 • Туризам
Извештај се може преузети овде.

Европска Агенција за животну средину је објавила извештај под називом "Туризам и животна средина" који је резултат заједничког рада EEA, ETC/ULS (European Topic Centre on Urban Land and Soil Systems) и EIONET/NRC TOUERM (ЕИОНЕТ експертске групе за туризам и животну средину). Извештај представља допринос истраживању утицаја овог сектора на животну средину, као и прац́ењу трендова одрживости.
С обзиром да је Европа најзначајнија туристичка дестинација на светском нивоу, туризам је важан сектор за европске економије, као и значајна покретачка снага притисака и утицаја на животну средину. Међутим, због сложене и вишедимензионалне природе сектора, за сада је прилично тешко дефинисати и мерити где је у Европи циљ одрживости туризма прогресивно постигнут.
У извештају су, на основу учешћа Агенције у раду EIONET/NRC TOUERM, укључени и расположиви подаци за Републику Србију.
Извештај можете преузети овде.

Учешће Агенције на седници Националног савета
за програме образовања у области животне средине

Агенција за заштиту животне средине учествовала је на Седници Националног FEE Савета у Србији (FEE - Фондација за образовање о животној средини), одржане 12. октобра 2017. године у Београду, у организацији Амбасадора одрживог развоја и животне средине.
На састанку је анализиран Извештај о статусу спровођења FEE програма: Млади еко-репортери, Еко-школе, Плава застава и Зелени кључ. На основу представљања досадашњих активности у имплементацији програма Еко-школе и васпитно-образовних установа које стичу/обнављају статус Еко-школе, верификована је одлука да се предложеним васпитно-образовним установама додели статус међународне Еко-школе јер испуњавају критеријуме за стицање статуса међународне Еко-школе.

Агенција за заштиту животне средине је припремила извештај Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину у Републици Србији за 2015. годину. Овим извештајем су обухваћене следеће привредне активности:

 • Индустрија
 • Енергетика
 • Пољопривреда
 • Шумарство
 • Туризам
 • Урбана насеља

Извештај је припремљен према важећим индикаторима из "Правилника о националној листи индикатора заштите животне средине", а на бази доступних података, што представља индиректно увид у остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима.
Извештај се може преузети овде.

Агенција за заштиту животне средине учествовала је на 2. саветовању са међународним учешћем "Одржива енергетика 2017", која се одржала 22-23. марта 2017. године у Врњачкој Бањи. Саветовање је организовано са циљем да се подржи остваривање планираних циљева енергетске политике у односу на заштиту животне средине.
Да би се превазишли постојећи негативни утицаји на животну средину, енергетска политика је фокусирана на коришћење обновљивих извора енергије, имплементацију програма енергетске ефикасности, програма рационалне употребе енергије, на успостављање механизама чистог развоја, као и на повећање сигурности снабдевања енергијом и енергентима, и др. Представник Агенције је учествовао са радом "Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину", а презентацију можете преузети
овде.

Одржана седница Националног савета
за програме образовања у области животне средине

Седница Националног савета за програме образовања у области животне средине одржана је 27. јануара 2017. године у Београду.
Представник Агенције за заштиту животне средине је члан Националног савета за програме образовања у области животне средине, који чине представници владиног и невладиног сектора који прате и унапређују рад програма: Еко-школе, Млади еко-репортери, Плава застава и Зелени кључ. Правила програма су међународно утврђена у партнерству Фондације за образовање о животној средини, Програма УН за животну средину, UNESKO и Светске туристичке организације, а у Србији спровођење координира струковно удружење "Амбасадори одрживог развоја и животне средине".
Посебно место на седници имало је разматрање пријаве Града Београда и ЈКП "Ада Циганлија" за "Плаву заставу" за плажу Савско језеро у 2017. години.

Национални ментор FEE програма за Србију, проф. др Анђелка Михајлов, је истакла да је ово за сада једина плажа у Србији која већ пет година у континуитету испуњава строге критеријуме Плаве заставе и успева да одржи ниво у безбедности, квалитету воде за купање и образовним садржајима. У свету је 2016. године сертификовано преко 3500 плажа Плавом заставом, а Србија је једна од ретких земаља која има Плаву заставу на плажи која није морска.
Национални савет је позитивно оценио пријаву плаже Ада Циганлија - Савско језеро и препоручиће Међународном жирију да и 2017. године буде сертификована као плажа са Плавом заставом. Међународни жири ће имати седницу у априлу 2017. године, у Копенхагену.

Више од мање - ефикасно коришћење материјалних ресурса у Европи

Европска агенција за животну средину (EEA), заједно са земљама чланицама Европске мреже за осматрање и информисање о животној средини (EIONET) и Европским тематским центром за отпад и материјале у зеленој економији (ETS/WMGE), анализирала је националне приступе ефикасном коришћењу материјалних ресурса и истраживала сличности и разлике у политикама, стратегијама, индикаторима и циљевима, покретачима политика и институционалним структурама.
Резултати су објављени у извештају "More from less - material resource efficiency in Europe", као и у 32 национална профила земаља учесница у пројекту . Извештај је представљен на 8. министарској конференцији "Животна средина за Европу".
Први пут је у оквиру анализе о ефикасном коришћењу материјалних ресурса у Европи укључена Република Србија ангажовањем Агенције за заштиту животне средине која је координирала реализацију пројекта на националном нивоу. Национални профил Републике Србије можете преузети овде.

Учешће Агенције на међународном саветовању "ОДРЖИВА ЕНЕРГЕТИКА 2016"

Агенција за заштиту животне средине је 17.03.2016. учествовала на 1. саветовању са међународним учешћем "ОДРЖИВА ЕНЕРГЕТИКА 2016" који је организовало Удружење кластер комора за заштиту животне средине и одрживи развој, из Београда, уз подршку Агенције за заштиту животне средине и Института "Михајло Пупин".
Саветовање је организовано са циљем да допринесе потпунијем сагледавању дугорочних циљева унапређења постојећих енергетских система, кроз повећање њихове енергетске ефикасности и употребом обновљивих извора енергије, као и увођењем и применом савремених технологија. Представник Агенције, Маја Крунић-Лазић, говорила је о напретку Републике Србије и Европске уније ка европским климатским и енергетским циљевима.
Презентацију можете преузети овде.

Агенција за заштиту животне средине је припремила Извештај о привредним потенцијалима и активностима од значаја за животну средину у Републици Србији за 2013. годину. Овим извештајем су обухваћене следеће привредне активности:

 • Индустрија
 • Енергетика
 • Туризам

Извештај је припремљен према важећим индикаторима из "Правилника о националној листи индикатора заштите животне средине" и даје основни приказ како притисака привредних активности, тако и предузетих мера у циљу смањења утицаја на животну средину у 2013. години. Очекивани ефекти мера ће се пратити у наредним Извештајима.

Извештај се може преузети овде.