Преузимање аутоматске мерне станице у Косјерићу

У просторијама Агенције за заштиту животне средине потписан је 30.3.2018. године уговор са Општином Косјерић којим Агенција преузима аутоматску мерну станицу за праћење квалитета ваздуха ради ревитализације и њеног поновног укључења у државну мрежу аутоматских мерних станица за квалитет ваздуха.

На тај начин ће грађани Косјерића имати у реалном времену правовремену и тачну информацију о концентрарцијама основних загађујућих материја.


Обавештење о привременом искључењу станице СПЕНС Нови Сад

Због интензивних грађевинских радова у непосредној близини аутоматске мерне станице за квалитет ваздуха СПЕНС у Новом Саду који угрожавају функционалност опреме и онемогућавају добијање релевантних-репрезентативних података са те локације, Агенција је привремено искључила анализаторе. Активност је спроведена у пуној координацији са представницима градске управе Новог Сада и Покрајинског секретаријата задуженог за послове животне средине.

Истовремено се са поменутим партнерима интензивно тражи адекватно решење за локацију на коју би АМСКВ била премештена и активирана у што краћем року.
Узоркивач који региструје количину суспендованих честица PM10 и садржај тешких метала је са предметне локације премештен на АМСКВ на Лиману и пуштен у опетативан рад.


Доступна апликација за мобилне уређаје за приказ података
из мреже за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха


За приказ података из мреже за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха од сада можете користити и апликацију прилагођену за приказ на мобилним уређајима.
Апликација приказује последње средње часовне осмотрене вредности параметара квалитета ваздуха. Апликацију можете преузети на Play Store: КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.


Мобилна аутоматска станица за праћење квалитета ваздуха
постављена у Косјерићу

Агенција за заштиту животне средине је 26. децембра 2017. у сарадњи са Општином Косјерић поставила и активирала мобилну аутоматску станицу за праћење квалитета ваздуха (АМСКВ) у Косјерићу.

Континуирано ће се мерити концентрације сумпордиоксида, азотних оксида, суспендованих честица и угљен моноксида.
Резултати мерења концентрација загађујућих материја у ваздуху са мобилне АМСКВ у Косјерићу могу се пратити у реалном времену на web страници Агенције, уз резултате из целе државне мреже за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха у Републици Србији.Страна:
123456789101112Следећа