Поново активиране аутоматске станице за квалитет ваздуха
Копаоник и Краљево

После успешног сервисирања анализатора од данас су у оперативној функцији аутоматске мерне станице за праћење квалитета ваздуха у Краљеву и на Копаонику.

Подаци праћења вредности полутаната са ових станица, које су у саставу Државне мреже за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха, доступни су у реалном времену на сајту Агенције.


Аутоматска станица за праћење квалитета ваздуха у Косјерићу
поново је у функцији

Преузимањем аутоматске станице за праћење квалитета ваздуха у Косјерићу од Општине Косјерић, Агенција је у најкраћем року извршила ревитализацију анализатора. Од данас је станица у пуном оперативном раду, а мобилна аутоматска станица после четири и по месеца непрекидног рада враћена у Агенцију.


Преузимање аутоматске мерне станице у Косјерићу

У просторијама Агенције за заштиту животне средине потписан је 30.3.2018. године уговор са Општином Косјерић којим Агенција преузима аутоматску мерну станицу за праћење квалитета ваздуха ради ревитализације и њеног поновног укључења у државну мрежу аутоматских мерних станица за квалитет ваздуха.

На тај начин ће грађани Косјерића имати у реалном времену правовремену и тачну информацију о концентрарцијама основних загађујућих материја.


Обавештење о привременом искључењу станице СПЕНС Нови Сад

Због интензивних грађевинских радова у непосредној близини аутоматске мерне станице за квалитет ваздуха СПЕНС у Новом Саду који угрожавају функционалност опреме и онемогућавају добијање релевантних-репрезентативних података са те локације, Агенција је привремено искључила анализаторе. Активност је спроведена у пуној координацији са представницима градске управе Новог Сада и Покрајинског секретаријата задуженог за послове животне средине.

Истовремено се са поменутим партнерима интензивно тражи адекватно решење за локацију на коју би АМСКВ била премештена и активирана у што краћем року.
Узоркивач који региструје количину суспендованих честица PM10 и садржај тешких метала је са предметне локације премештен на АМСКВ на Лиману и пуштен у опетативан рад.Страна:
12345678910111213Следећа