Почетна / Национални регистар извора загађивања / Подаци / Амбалажа  О нама  Организација  Информатор  Јавне набавке  Конкурси  Контакт 
Амбалажа и амбалажни отпад

Управљање амбалажом и амбалажним отпадом има врло изражен еколошки, друштвени, социјални и економски значај. Аспект заштите животне средине је уграђен у Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (Сл. гласник РС, бр. 36/09) и испољава се првенствено кроз:

  1. Заштиту земљишта од загађивања процуривањем,
  2. Смањење заузимања земљишта,
  3. Смањење емисија загађујућих материја у ваздух,
  4. Смањење емисија загађујућих материја у подземне и површинске воде.

За више информација кликнути овде.


Индикатор


Оператери система управљања амбалажним отпадом

Правна лица која самостално управљају својим амбалажним отпадом

  • BB Minaqua a.d. из Новог Сада, (регистарски број дозволе 001, издата 01.12.2010)

Правна лица и предузетници који нису укључени у систем управљања амбалажним отпадом и доставили су извештај


Количине амбалаже стављене на тржиште Републике Србије

Количина амбалаже стављене на тржиште Републике Србије од стране правних лица и предузетника који су своје обавезе пренели на оператере

Количина амбалаже стављене на тржиште Републике Србије од стране правног лица које самостално управља својим амбалажним отпадом

Количина амбалаже која је пуштена на тржиште од стране правних лица или предузетника који нису укључени у систем управљања амбалажним отпадом


Количине преузетог и поновно искоришћеног амбалажног отпада

Количина преузетог и поновно искоришћеног амбалажног отпада од стране оператера

Количина преузетог и поновно искоришћеног амбалажног отпада од стране оператера који самостално управља амбалажним отпадом

Количина преузетог и поновно искоришћеног амбалажног отпада од стране оператера за поновно искоришћење отпада


Извештаји

Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом у 2010. години

Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом у 2011. години

Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом у 2012. години